ASTROTYP

ENERGIE DNE

ikona astrotypu
pes
Den dvou tváří. Může mít tvář hravého štěněte, nebo mrzutého starého psa. Buď konzervativní nebo naopak velmi hravý. Někdy ale pozor na pusu, abychom neřekli něco hloupého. Při seznámení na tento den počítejte s naprostou věrností a oddaností. Jednání i společenské aktivity tento den budou velmi vstřícné, loajální, se snahou pomoci, starat se. Tento den je opravdu vhodný pro začátek všeho, kde je důležitá loajalita (např. svatba, partnerství v podnikání apod.).

ENERGIE MĚSÍCE

ikona astrotypu
krysa

 

Dokáže být též velkorysá, ale jen v případě vlastní rodiny, to by se rozdala. Pro svoje děti a manžela dokáže sehnat nemožné a dělá to i ráda. Postará se i o ostatní příbuzenstvo ale nikoliv nezištně. Když někoho nakrmí a poskytne mu přístřeší, okamžitě ho zapojí do domácích prací, ona zadarmo nic dělat nebude. Nicméně dokáže sehnat úplně cokoliv – jídlo, oblečení, věci, ale i informace. Krysa miluje proces hromadění, proto je velmi dobrá obchodnice, ta vám vnutí cokoliv, aniž byste danou věc potřebovali. Bohužel jí výdobytky svého snažení a obchodního umu moc dlouho nevydrží, protože peníze dokáže velmi rychle utratit. Ona se tím ale vůbec netrápí, protože si je sama sebou jista, že brzy vydělá další peníze. A většinou se jí to i daří, málokdy žije v bídě a musí se nějakým způsobem omezovat. Na vlastní rodině nikdy nešetří, ostatním ale může připadat jako skrblík, nerada půjčuje své peníze.
Krysa je velmi přizpůsobivá, proto si dokáže poradit téměř v každé situaci. Mezi její přednosti patří vynikající intuice, rozvážnost a pohotovost. Vždy si dokáže vybrat tu nejschůdnější cestu, aby co nejplynuleji a s nejmenšími překážkami dosáhla svého cíle. A ona vždy do vytyčeného cíle dojde, její ctižádost je obrovská. Někdy může působit zbrklým dojmem, protože toho chce stihnout opravdu mnoho. Měla by se ale více soustředit na dokončení toho, co začala, jenom tak může získat. A jí dělá samozřejmě dobře, když dosáhne svého a ještě dobře zaplaceno. I přesto, že je krysa vybavena silnou intuicí a přirozenou schopností vycítit nebezpečí, dostává se mnohdy díky své chamtivosti a lákavým příležitostem do potíží. Neměla by být tak zbrklá a vše si pečlivě zvážit. To ale kryse dělá velký problém, vše totiž řeší v rychlosti.
Krysa, i když na to nevypadá, tak je emocionálně založena. Miluje svoje děti, manžela a svůj domov. Ale pozor, nikdy to nebude taková ta mazlící se a hřejivá maminka, která dává pocit tepla domova a vroucí lásku. Ráda se pouze o vše postará, zařídí, sežene. To jí jde, to umí a to jí dělá radost.
Krysa je neskutečně aktivní a neustále v pohybu, energie má na rozdávání.
O tom, že je krysa velmi zručná obchodnice, jsme se již zmiňovali. Proto budete-li potřebovat do svého týmu obchodního zástupce, vyhledejte zrozence krysy, peníze se vám díky ní jen pohrnou. Nebo když budete chtít někde něco sehnat, zjistit, zařídit, zavolejte kamarádce kryse, určitě bude vědět, kde co hledat, kam se obrátit, komu zavolat. V tom je opravdu neskutečně úžasná.
Díky své komunikativní schopnosti má velmi ráda společnost a zábavu. Je velmi příjemná společnice a nezkazí žádnou legraci. Ale dejte si pozor, když byste jí náhodou zahnali do kouta a naléhali na ni. To dokáže být nepříjemná, protivná a je schopna na vás i zaútočit. V takovém případě je velmi agresivní a raději jí jděte z cesty.
Měsíc pod vedením Krysy bude přát především obchodním, finančním a investičním záležitostem. V tomto období můžete přijít k velkému bohatství, jen nesmíte být příliš ukvapení a vše si náležitě promyslet. Pozor však na to, že krysa také umí vše rychle rozfofrovat, tak aby se vám nestalo: „lehce nabyl, lehce pozbyl“. Toto období možná bude i více hádavé, bude docházet k neshodám a nedorozumění, ale nebudou až tak dramatická. Můžete ho ale využít k chození do společnosti a za zábavou. Krysa miluje lidi a ráda s nimi komunikuje. V tento čas se snažte co nejvíce zařídit, zjistit, vyhledat a nashromáždit. S podporou krysy vám to půjde velmi snadno, v tom je opravdu jedinečná.
Proto využijte energii krysy na nakupování a shánění dárků pro svoje blízké, bude jí to opravdu bavit.
Přejeme vám krásné předvánoční období v měsíci krysy.
Ing. Jiří Černák a Dagmar Černáková,
Poradci Feng Shui a čínské astrologie
www.byu.cz, 602 556 479, dasa@byu.cz

ENERGIE ROKU

ikona astrotypu
Opice

Pořád se mluví o tom, které zvíře vládne danému roku. Víte, že každému roku vládne několik různých energií, které se navzájem prolínají a ovlivňují. Z energií tzv. pěti elementů bude vládnout energie Ohně. Ze zvěrokruhu dvanácti zvířat přebírá vládu Opice a z devíti tzv. letících hvězd je to hvězda 2. Chceme-li hledat správnou cestu, musíme brát kombinaci těchto tří hlavních ročních energií.

Ohnivá Opice navazuje na vládu Dřevěné Kozy, která vládla roku 2015 a letící hvězda 2 navazuje na hvězdu 3.

Opice je první z tzv. kovových zvířat (Opice, Kohout, Pes), které mají vaše výdobytky chránit a uchovat pro to, aby se mohly stát základem dalšího vývoje. V roce 2016 tak začíná tříleté období (2016 Opice, 2017 Kohout a 2018 Pes), ve kterém byste měli vše, čeho jste doposud dosáhli, upevnit, ochránit a pokud možno zhodnotit. Proto půjde spíše prosazování a ochrana vlastních zájmů. Opice však bude vládnout v roce, který je pod vlivem energie elementu Ohně. Opice je kovové zvíře a tak dojde k prolínání energie Ohně a Kovu. Tyto dvě energie však nejsou vzájemně harmonické a může mezi
nimi docházet ke konfliktům. Kovová Opice tak získá energii Ohně a stane se pro tento rok Ohnivou Opicí. To se může projevit její zvýšenou aktivitou a to jak v pozitivním, tak i v negativní působením.


Ohnivá energie může v Opici podpořit touhu užívat si radosti (podobně jako Koza v minulém roce), zábavy a uvolněné energie. Snažte se proto v roce 2016 užívat co nejvíce radostí ze života. Dělejte věci, které máte rádi. Ohnivá energie také umožní Opici věci vnímat více pocitově a ne jen rozumem. Snažte se proto věci vnímat pocity a těmi se řídit. Pokud umíte pracovat s intuicí, pak ji v roce 2016 využijte. Rozum pak využijte k tomu, abyste vše vyřešili co nejlépe a nejrychleji. Kombinace pocitů, tj. tzv. jangové energie a intelektu (jinová energie) bude vytvářet v tomto roce velmi důležitou ovnováhu. Oheň dále přináší světlo a vize. Opice tak bude schopna vidět velmi mnoho příležitostí.

Víme, že Opice je velmi chytrá, ale pozor. Opice si daleko více ráda hraje, než řeší problémy. A problémy druhých již vůbec ne. Opice může využívat minulost k ovlivňovánídruhých a možná i k vydírání druhých. Opice má totiž velmi dobrou paměť a vytáhne z minulosti vše, co ji pomůže získat převahu. A na nějakou shovívavost můžeme úplně zapomenout. Kovová podstata Opice jí
dává velmi silnou bojovnou energii. Opice je velmi silný a tvrdý bojovník. Její chytrost a bystrost z ní navíc dělá velmi nepříjemného protivníka. Říká se, že je-li Opice připravena k boji, je lépe vzít nohy na ramena.

Proto byste se v tomto roce měli veškerým konfliktům raději vyhýbat. Rozhodně je nevyhledávejte nebo ani nevytvářejte. Je zde velká pravděpodobnost, že vás Opice přechytračí a porazí vás. Opice rozhodně není lehkým soupeřem. Dokonce se může stát, že boj vyprovokuje a pak rychle zmizí, protože se nebude chtít se svým protivníkem „zahazovat“. Mohou tak vznikat různé otevřené konflikty, kdy bude velmi těžké dojít k vzájemné dohodě o jejich ukončení. Navíc v roce 2016 máme Ohnivou Opici.

Letos bude zapotřebí využít energie tří různých elementů: Oheň, Země a Kov. Je to z toho důvodu, že Opice – jako zvíře zvěrokruhu – má energii kovovou. Bude však vládnout v ohnivém roce, takže Kov a Oheň budou v konfliktu a budou konflikty vyvolávat. Aby se tento konflikt harmonizoval, je nutné využít elementu Země, který stojí právě mezi Ohněm a Kovem (posloupnost elementů: Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda). Země tak bude sloužit jako jakýsi nárazník a zabrání přímému středu mezi Ohněm a Kovem. Bude to však opravdu velmi náročná práce. Země bude vyžadovat využití empatie a vzájemné porozumění potřeb všech stran. Tj. budou-li nějaké strany v konfliktu, musí se přimět k tomu, aby se snažily vzájemně pochopit a znát potřeby svého protivníka a rozumět jim. Opice však empatií vůbec neoplývá. Naopak je zaměřena hlavně na své vlastní potřeby a ty se snaží co nejvíce prosadit. Země bude dále vyžadovat rovnováhu. Nepřipadá tedy v úvahu, že by fungovalo řešení silou a převahou jedné strany nad druhou. Element Země dále bude chtít znát fakta, objektivní pohled na věc. A to vše bude vyžadovat čas. Proto může poměrně dlouho trvat, než protivníci objektivně vyhodnotí situaci a pochopí se navzájem.

Všechny své činnosti dělejte již s předem danou jasnou představou, jak by měly probíhat a jaký má být výsledek. Nastavte si tedy předem na všechny činnosti pravidla. Ale ne jen pro sebe, ale také pro všechny zúčastněné. Zde bude platit jedna důležitá zásada pravidel: musí být jasná, všem srozumitelná a musí být tzv. vyhlášená (tj. všichni o nich musí vědět a znát je). Jen tak bude možné zajistit, že se všichni budou těmito pravidly řídit. Pozor však na důležitou vlastnost Opice a tou je hravost. Pravidla nesmí být nastavena příliš tvrdě a nesmí tuto hravost omezovat. Jinak by Opice mohla dodržování pravidel považovat za problém a ty, jak jsme si vysvětlili výše, nemá Opice ráda.

Jak dále můžete využít energie Opice?
Má velmi ráda ocenění a pochvaly. Ráda je za své „vystoupení“, za své aktivity a výsledky oceněna. Lidé tak mohou být v roce 2016 více citliví na pochvaly. Nešetřete tedy s chválením. Lidé vám tak mohou jít více na ruku. Pochvala je tak velkou motivací. Další pozitivní vlastností Opice je ta, že se umí „předvádět“. Dělá to ráda, dobře a efektivně. V roce 2016 byste tak měli rozhodně vsadit na prezentace – sebe, své firmy, svých výrobků, nápadů. Tedy všeho, co je pro vás důležité. Prezentování tak posílí vaše pozice, umožní vám být úspěšní a dosáhnout svých cílů. Pro firmy bude důležitá veřejná prezentace, PR aktivity a reklama.

Do dění v roce 2016 silně zasáhnou též energie letící hvězdy 2.
Tato energie patří k tzv. jinové Zemi. Je to energie, která určuje bipolární vztahy – tedy vztahy já a ty. Znamená to tedy, že důležité záležitosti a lidé budou mít důležitý vztah s vámi, budou vás velmi silně ovlivňovat. To, co se v roce 2015 odehrávalo více v obecné rovině, bude mít v tomto roce silný vliv na každého z nás, bude se nás to osobně dotýkat. Proto bude důležité, abyste si se svým okolím vytvořili co nejlepší osobní vztahy a vazby. Týká se to všech aspektů vašeho života – práce, partnerských vztahů, rodiny, společnosti atd. Čím pevnější vztahy ve svém okolí budete mít, tím lepší zázemí si vytvoříte pro budování a využívání vašich příležitostí. Energie jinové Země je hlavně o osobní zodpovědnosti a přijetí. Znamená to, že musíte přijmout osobní zodpovědnost za vše, co v tomto roce uděláte. Svalování viny na druhé bude mít negativní vliv na váš úspěch. Naopak převzetí zodpovědnosti a vaše osobní angažovanost vás posunou dál. Nebojte se to udělat, protože chytrá Opice bude přesně vědět, jak na to. Prostě to udělejte a Opice zbytek již vyřeší sama.

Druhým důležitým aspektem jinové Země je přijetí. Přijímejte vše tak, jak je, každého takového, jaký je. Nesnažte se věci měnit jen pro to, že se vám v danou chvíli nelíbí. Pokud danou situaci nebo člověka nepřijmete, nebudete umět věci řešit. Zde může být trošku problém s tím, že Opice je více zaměřená na své potřeby, než na potřeby ostatních. Přijetí ale neznamená, že s danou situací či člověkem nechcete nic řešit. Toto přijetí znamená, že situaci můžete řešit až tehdy, pokud ji přijmete takovou, jakáje. Teprve potom může Opice přijít s nejlepším řešením pro vás. Pokud vás tedy v roce 2016 potká nějaký problém, pak jej přijměte. Tím si vytvoříte šanci ho vyřešit pomocí chytré Opice.

INZERCE

ANKETA

Jak se Vám líbí nový design?

Je lepší než původní.
Je podobný jako původní.
Je horší než původní.

ŽHAVÉ DRBY

VÝZKUM

Vážené dámy,
momentálně na Univerzitě Karlově ...

TÉMA PRÁCE V PRAZE

ahoj můžete mě poradit nějakou dobrou pracovní agentůru ...

TIPY NA NÁKUPY NA INTERNETU!

Ahoj,

ráda bych zde otevřela diskuzi s tipy na ...

DRBÁRNA

HORKÉ RADY

HUBNUTÍ

Dobrý den,jako už několikrát,i letos jsem si dala závazek ...

TĚHOTNÁ DCERA

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na dceru, nar. 11.11.86 v ...

DOPLNĚNÍ KOSTI NAD HORNÍ JEDNIČKOU

Dobrý den,

od léta mi občas cukalo nad horní ...

PORADNA

© 2016, MeziŽenami.cz