Rodina

Akademie štěstí

Sbírání kytiček

Někteří lidé pomalu přestávají hledat cesty ke zbohatnutí. Hledají cestu k nové, stále více převažující
hodnotě, ŠTĚSTÍ.

Bude se tak přirozeně řešit velká nerovnováha mezi tzv. „pracovním“ a „soukromým“ životem. Důležité je být sám sebou. Proto také rychle roste zájem o poznávání sebe sama. Lidé chtějí objevit, co je jim přirozeně dáno, a co naopak ne. Vše, co děláme v životě přirozeně, nám totiž přináší uspokojení. Proto jsme byli každý „nějak“ stvořeni a k „něčemu“ stvořeni. A tím „něčím“ se máme v životě zabývat, protože jen k tomu máme své přirozené předpoklady, talenty, tzv. GÉNIA.


Aby člověk mohl poznat sebe sama, musí vědět, jaké jsou jeho přirozené talenty. Přirozené talenty můžete zjistit pomocí různých psychologických testů. Nevýhodou těchto testů však je, že jsou často prováděny formou dotazníků. Každý člověk však má již ze školy naučenu tendenci k tomu, aby odpovídal tzv. „správně“. Proto na mnohé otázky odpovíme podle toho, jak si myslíme, že by měla vypadat správná odpověď, a ne podle toho, jak to doopravdy je. Pak jsou výsledky psychologických testů zkreslené.


Štěstí bude stále důležitější hodnotou v našich životech. Málokdo je však „vyzbrojen“ znalostmi o štěstí. Ve škole nás učili mnohému, ale co to je štěstí a jak ho dosáhnout, to opravdu nevíme. Proto také vznikla Akademie štěstí.

V Akademii štěstí jsme studovali pohled lidí na štěstí z různých pramenů. Hledali jsme moudrosti starých civilizací – stará Čína, Egypt, Řecko, Řím, indiánské civilizace. Dívali jsme se na různé náboženské a filozofické směry: taoismus, buddhismus, křesťanství, judaismus, ale také nauky jako např. hermetismus apod., hledali jsme v psychologii. Zjistili jsme, že všechny tyto prameny mají společný základ, a to je: poznání sebe sama. Již v bájné věštírně v Thébách je starý nápis, který říká: POZNEJ SÁM
SEBE. V doplnění by pak mělo ještě být: JINAK NIC NEPOCHOPÍŠ.


Dalším společným znakem je celková ROVNOVÁHA. Ta je nazývána jako HARMONIE.
Na této rovnováze je založen celý vesmír, příroda, a tím pádem i člověk. Pokud není něco v rovnováze, pak se energie samy začnou přirozeně vyrovnávat. Takže pokud v životě dosahuje naší činností různých extrému, tj. nerovnováhy, dějí se nám věci, které nemáme pod kontrolou, ale které se snaží právě vše vyrovnat.

Úkolem Akademie štěstí je právě naučit své studenty těmto zákonům, aspektům a pravidlům. Ale nejen naučit teoreticky, ale také pomáhat zavádět je do každodenního života.

Kurzy akademie štěstí jsou vedeny formou video seminářů. Je jich celkem dvanáct a každý je věnován jednomu ze zákonů a aspektů života. Po absolvování těchto kurzů může student využít také dborného vedení – koučingu, které mu pomůže aplikovat všechny své znalosti v praxi.

Výuka online začíná 29.1.2013. Více informací dasa@byu.cz, 602 556 479, www.akademiestesti.webs.com

 

Připravila:Katka
Foto:iStock
22. 1. 2013

 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků