Zdraví

Císařský řez. Na přání, nebo ze zdravotních důvodů?

Zhruba kolem roku 2000 se císařským řezem u nás rodilo asi každé osmé dítě, v posledních pěti letech přibližně každé čtvrté. Tolik statistiky. Pro mnohé ženy je tento příchod děťátka na svět stále preferovaný. Proč? A čemu to (ne)svědčí?

Míra bolesti je velice relativní, a právě strach z ní je hlavním důvodem, proč si některé ženy přejí rodit císařským řezem. Obecně se má za to, že tělo těhotné je na bolest fyziologicky připraveno, nic to však nemění na faktu, že každá žena bolest snáší jinak a ani prostředky na tlumení bolesti nemusí vnímat jako dostačující. Otázka tedy zní: měla by si těhotná žena sama vybrat, zda chce rodit přirozenou cestou, nebo císařským řezem? Teoreticky by odpověď mohla znít ano, má to však poměrně významné ale.

Na co pozor 


Možná i vy jste zaregistrovali názor, že je třeba těhotným ženám vyhovět, pokud chtějí rodit císařským řezem. Názor se opírá o riziko poranění pánevního dna rodičky průchodem plodu porodnímu cestami. Nikdo nepopírá, že takové komplikace hrozí, platí to ovšem u starších rodiček, a ne u všech. 

Císařský řez 


Tento zákrok může být nenahraditelným, život a zdraví zachraňujícím výkonem tam, kde je akutně ohrožený plod či matka, nebo v případech, kde vaginální porod představuje příliš vysoké riziko. Něco jiného je pak volitelný císařský řez. 

Z krátkodobého hlediska představují problém poruchy poporodní adaptace novorozenců porozených císařskými řezy (například jde o potíže s dýcháním), neméně zásadní jsou však dlouhodobá zdravotní rizika. 

„Již dlouho jsou publikována epidemiologická data o vztahu mezi porodem dítěte císařským řezem a následným rozvojem obezity, astmatu, diabetu I. typu a neurovývojových poruch, mezi které se řadí i poruchy autistického spektra,“ upozorňuje MUDr. Jan Smíšek, neonatolog a pediatr z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Novorozenecký mikrobiom 


Rozvoj výše zmiňovaných chorob v dětství může podporovat další, takzvaně nepřenosné neboli civilizační choroby v dospělosti. Nové výzkumy ukazují, že jedním z důvodů, který stojí v pozadí těchto problémů, je narušení vývoje novorozeneckého mikrobiomu. Tedy souboru mikroorganismů, které za fyziologických okolností při vaginálním porodu a bezprostředně po něm kolonizují zažívací trakt a kůži novorozence. Přirozený rozvoj pestrého mikrobiomu hraje významnou úlohu v celé řadě fyziologických procesů souvisejících zejména s imunitním systémem

O všech těchto rizicích by měla vědět každá žena, i ta, jež se rozhoduje pro „císaře“ bez jasné zdravotní indikace.

Co je prvořadé 


Bez ohledu na různorodost názorů každá budoucí maminka jistě chce, aby porod dobře přestála ona i potomek. A podle toho a aktuálně vzniklé situace je třeba vybrat nejlepší cestu

Připravila: red 

Foto: Pixabay


Diskuze: příspěvků