Zdraví

Detoxikace podle ročních období – Jaro

Sbírání kytiček

Metoda C.I.C. je založená na tom, že každé onemocnění (až na nečetné výjimky) provází výskyt určitých toxinů v konkrétních tkáních. Z toho vyplývá, že většinu civilizačních neduhů můžeme vhodně zvoleným očistným postupem příznivě ovlivnit. A to tak, že odstraněním těchto toxinů pomocí vybraných preparátů, za léta již osvědčených, nastartujeme v lidském těle přirozené samouzdravující pochody.

Detoxikace se ovšem neuskutečňují jednoduchou metodou najednou v celém těle, ale po logicky navazujících částech. Zkušenosti ukazují, že výborných výsledků se dosahuje zejména tehdy, když speciálně vyškolení poradci zabývající se metodou C.I.C. určí nemocnému pomocí přístroje Salvia přesné rozložení toxinů v těle. Na tomto základě lze pak stanovit velice efektní očistný program, který přináší příznivé výsledky v relativně krátkém čase. Metodu C.I.C. lze aplikovat s jakoukoliv jinou běžnou léčbou a často se tak dosahuje překvapivě uspokojivých účinků.

Je prokázáno, že detoxikace orgánů poměrně úzce souvisí i s ročními obdobími. Jeden rok je období, které lze spojit s konkrétními orgány lidského organismu podle čínského pentagramu. Spojit tak můžeme jednotlivé nálady ročních období s náladami člověka a s určitými tzv. klimatickými stresy, které jednotlivá klimata ročních období přináší konkrétním orgánům.

Čínský pentagram popisuje pět základních orgánů a k nim přináležející další orgány, čili orgánové okruhy. Roční období máme však pouze čtyři. Pro účely tohoto pentagramu si tedy rok rozdělíme na jaro, pravé horké léto, pozdní léto, podzim a zimu.

Jaro je spojeno s okruhem orgánů jater, horké léto s okruhem orgánů srdce, pozdní léto s okruhem orgánů sleziny. Podzim je spojen s okruhem orgánů plic a zima s okruhem ledvin. Ta souvislost je emocionální, neboť každé roční období přináší určitou náladu, která se dá připodobnit a srovnat s emocemi, jež jsou spojeny se zdravě fungujícími vitálními orgány.

Začneme-li detoxikací podle ročních období, tak lidský život nebo život v přírodě, pomyslně začíná na jaře, kdy vzniká nový život. Jaro je spojeno s játry, s orgánem odpovědným za určitou agresivitu, kterou můžeme v přírodě cítit v podobě rašících rostlin, zelenajících se listů na stromech. Příroda odpočatá po zimě se začíná probouzet, rozpínat se a roztahovat. Doslova soutěžit, závodit. Totéž je i v lidské emocionalitě. Játra souvisí s emocemi agresivity, soutěže, kreativity a určité akčnosti. A lidé, kteří  tyto emoce potlačují, svým játrům škodí.

Játra pak souvisí se zrakem člověka. Jednak se zdravým zrakem, jednak se schopností rozlišovat jednotlivé předměty, vnímat je. Ale i s určitým druhem lidské intuice ve smyslu: já to vidím tak a tak. Jaro a orgány jater souvisí s lidskou vitalitou, se schopností aktivovat síly a zapojit je do akce. Mají vliv na únavu i schopnost bystrého myšlení.

Fyzické projevy ve vztahu k zatížení v okruhu jater:
• slzení očí
• oslabování zraku
• šeroslepost
• jiskřičky v očích
• svědění v pohlavních orgánech
• vyrážky na pohlavních orgánech
• zarudnutí očí
• záněty spojivky
• samomluva
• výbuchy smíchu
• výbuchy hněvu
• zanícené praskající bradavky
• šourková kýla
• dlouhodobá bolestivá erekce údu
• problémy v podpaží
• závratě
• hučení v uchu

Psychické příznaky:
• zápolení ve snu
• hněv ve snech
• sny o trávě, stromech
• vynášení rozsudku
• páchání sebevraždy ve snu
• stavy zuřivosti
• agresivní urážlivá legrace
• nedostatek odvahy
• nerozhodnost

Pokud je tedy detoxikace metodou C.I.C. vedena správně, výše uvedené příznaky postupně mizí a detoxikovaný člověk získává daleko větší vitalitu, někdy až takovou, jakou vůbec nečekal, že by mohl mít.

Na jaře tedy užíváme pro detoxikaci preparáty týkající se okruhu jater. Jsou to Joalis LiverHelp, Joalis LiverDren, Joalis Hepar a preparát Joalsi Fatig. Jeho název je z latinského fatig, tj. únava. Je tedy zaměřen proti vyčerpanosti, kdy člověk pociťuje na jaře při probouzející se přírodě určitou ztrátu energie.

Z daleka nejlepší však je navštívit konkrétní akreditované centrum s vyškoleným poradcem na metodu C.I.C., který pomocí přístroje Salvia zjistí, komu jaké preparáty nejlépe sednou. Svého poradce můžete nalézt na www.joalis.cz nebo Vám poradí na tel. 383 321 741.

Autor: Ing. Vladimír Jelínek
Foto: Joalis

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků