Volný čas

Energie roku 2018 v číslech

Letí to, letí…! Další rok za sebou definitivně zavřel dveře a uvolnil tak místo svému čerstvě narozenému kolegovi. Jakou asi bude mít povahu a jak dobře si s ním budeme rozumět? Co nám nabídne, kam nasměruje a co si, naopak, odnese?

Těžko říct a nesnadno odhadnout. Ačkoli – alespoň malá nápověda by tu přeci jen byla.

Máte-li chuť, pojďte se mnou opatrně nahlédnout do numerologické kuchyně nadcházejícího období. Nasát vůni připravovaných pokrmů a možná se i trochu naladit na jejich budoucí chuť… 

Jak na to?

Sečteme-li jednotlivé číslice v řadě (2 + 0 + 1 + 8) až k jednocifernému výsledku, dopracujeme se k číslu 2. Co to pro nás – z pohledu numerologie – znamená? 


Na rozdíl od uplynulého roku, jehož součtem byla činorodá a ambiciózní 1, je energie toho nastupujícího docela jiná. Akci, rozhodnost a schopnost rychle jednat nahradí klidná rozvaha a opatrnost, aktivitu pak zdánlivá pasivita.


Předchozí rok otevíral dveře a fandil novým projektům. Rád čelil výzvám a zkoušel nové možnosti. 


Ten nadcházející si žádá pravý opak. Vyhovovat mu bude klid a pečlivost, pilování záležitostí uplynulého období, jemná vytrvalá práce a ladění detailů; objevování nových chutí, citlivé vnímání okolí i sebe sama.


Jako by se z dospělého náhle stalo dítě, co beze spěchu prozkoumává svět. Zjišťuje, co mu vyhovuje, nač má chuť a o co (už) nestojí. Trpělivě třídí a nově nachází.


Do větších změn se příliš nepohrne a ani ty menší mu nebudou dělat žádnou velkou radost. Naopak. Diplomatická dvojka nás bude tlačit spíše do pozice pozorovatele či vyjednavače smíru, s mnohdy až zbytečnou ohleduplností k ostatním – často bohužel na úkor vlastních preferencí.


Na rozdíl od egoistické a poměrně akční energie loňského roku, na nás bude v roce letošním působit energie jemná a citlivá. Do ničeho se nebude příliš chtít. Tendence setrvat i tam, kde nejsme z nějakého důvodu spokojení, bude výraznější, než touha po reformě. Zaběhlé koleje budou do jisté míry vyhovovat, a to i přes vnitřní nesoulad. Obava z nepřijetí a nepochopení nás může zastavit, strach z ublížení druhé osobě svazovat.


Dosavadní lehkost se pak může proměnit v břemeno a dosud klidná mysl v chaotické bludiště. O slovo se pak může hlásit únava i dlouhodobější fyzická nepohoda.


Hodně důležité v roce 2018 bude splynout s proudem a příliš netlačit. To ovšem vůbec neznamená stát se jedním z davu! I tady se na povrch dostává individualita jedince, ovšem v dosti odlišném smyslu, než v roce předchozím. Mužskou energii jedničky střídá klidná a pomalu plynoucí ženská dvojka. Nemusí a ani nechce být vidět; o to výrazněji se ovšem může projevit. Pod povrchem, lehce a rafinovaně.


Možná bude třeba snad i výrazněji zpomalit, trpělivě pozorovat a citlivě vnímat všemi smysly. Čerpat energii z otevřených prostor, a především dýchat. Zhluboka a cíleně.


Uvědomění si toho, co nám vyhovuje, podobně jako pojmenování skutečností, co nám už nic nepřinášejí, bude v nadcházejícím roce jedním z důležitých úkolů. Stejně jako téma rovnováhy a nalezení správné míry zodpovědnosti k ostatním a k sobě sama. 


Nechme tedy na sebe působit klidovou energii intuitivní dvojky, hledejme soulad a odpovědi díky zdánlivé neaktivitě. Obraťme se dovnitř a využívejme všechny smysly, co máme k dispozici. 


Nakolik pasivní budeme navenek, natolik činní můžeme být uvnitř. Klidný a vnitřně naplněný rok 2018 přeje 


Ilona Lea Kotková  – VlastnimSmerem.cz

Foto: Pixabay
Diskuze: příspěvků