Zdraví

Kořenový syndrom: Oč jde a jak se dá citlivě léčit?

Bolest v oblasti bederní páteře občas potrápí každého. Pokud však přetrvává déle než čtvrt roku, bavíme se už o chronické bolesti. Ta mívá různé příčiny. Jednou z těch nejčastějších je takzvaný kořenový syndrom.

Radikulární neboli kořenový syndrom

Vzniká v důsledku útlaku či mechanického poškození nervového kořene. V drtivé většině za to může výhřez meziobratlové ploténky. Dále jde o syndrom selhání operační léčby spojený se zmnožením vaziva v epidurálním prostoru, nebo o degenerativní změny na páteřních obratlích. Vyloučit nelze ani úrazy páteře či její zánětlivé onemocnění infekční povahy, nádory a jiné.

Poznejte svou bolest

Mezi typické projevy kořenového syndromu patří silná bolest zad v bederní oblasti, která vystřeluje nebo vyzařuje do zpravidla jedné končetiny. Někdo hovoří o tom, že bolest bodá, jiný udává, že pálí či pulzuje. Další svůj problém označuje jako mravenčení nebo brnění nohy a podobně.

Bolest může provázet částečná či úplná ztráta citlivosti až nehybnost nohy. Dochází ke snížení funkce a omezení svalové síly končetiny spojené s neschopností stoupnout si na špičky nebo zvednout nohu do schodů. Bederní páteř bývá omezena v pohybu, především do záklonu a předklonu. Bolest může provokovat i kašel, kýchání nebo pouhý pobyt na toaletě, když jdete na velkou.

Jak se diagnostikuje

K přesné diagnostice radikulárního syndromu a léčby radikulární bolesti využíváme moderní intervenční metody zahrnující spektrum diagnosticko-prognostických výkonů, které již samy o sobě mohou přinést léčebný efekt,“ komentuje MUDr. Róbert Tirpák z Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics. Diagnóza se tedy určuje po odběru anamnézy, klinickém vyšetření a zhodnocení nálezů zobrazovacích metod (magnetická rezonance, MRI).

Stanovenou diagnózu si lékaři následně ověřují intervenčním testem, kdy jehlou pod kontrolou RTG přesně vpraví k daným problémovým místům lokální anestetika. Po potvrzení správnosti úvahy, kdy na základě anestetik dojde k přerušení dráhy bolesti a jejímu výraznému snížení až vymizení, se zvažuje nejefektivnější a nejšetrnější způsob ošetření daných míst k dosažení úlevy od bolesti.

Mezi diagnosticko-prognostické výkony patří například blokáda mediálních ramének, blokáda nervových kořenů či třeba provokační diskografie.

Šetrné řešení

V případě kořenového syndromu, spojenému s výhřezem meziobratlové ploténky nebo „vazivovými srůsty“ v míšním kanálu vzniklými po operaci páteře, se využívá unikátní endoskopický výkon.

Následně se provádí optická vizualizace epidurálního prostoru zpředu, čímž je zkontrolován výskyt případných patologických změn v ošetřené oblasti a jejím okolí. V případě objevení těchto změn tak mohou být provedena okamžitá opatření, ať už podání protizánětlivých léků, rozrušení srůstů, zbytků ploténky a podobně.

Tohle byste měli vědět

Kořenový syndrom se týká jak pacientů, kteří ještě nebyli na operaci páteře, tak i těch, kteří ji už absolvovali. Jak je to možné? Bavíme se o syndromu selhání operační léčby. Prakticky to znamená, že i když byla operace z pohledu anatomie a technického postupu provedena správně, bolest přetrvává nebo nově vzniká. Důvodem může být epidurální fibróza neboli zmnožení vaziva v míšním kanálu, dráždící nervový kořen nebo způsobující zúžení epidurálního prostoru. Není to nijak neobvyklé, statisticky se vyskytuje až u třetiny pacientů po klasické operaci páteře.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: texasback.com/conditions/radicular-syndrome/, tiskové materiály EuroPainClinics
Zdroj fotografií: Karolina Grabowska Pexels

Diskuze: příspěvků