Ukázka Astrotypu

Ptáte se, co je to Astrotyp? Jak vypadá? Co mi přinese za informace? Přečtěte si ukázkový Astrotyp.

Titulka pro: Ukázka Astrotypu
Zobrazit fotografii v galerii

Osobní Astrotyp

JMÉNO:
ANNA NOVÁKOVÁ
DATUM A HODINA NAROZENÍ: 17.7.1937 11:00
TAPÍR ZEMĚ +
BUVOL VODA -
OHEŇ -
ZEMĚ 0
KOZA OHEŇ -
KŮŇ OHEŇ +


OSOBNOST ČLOVĚKA
◊ Popis osobnosti
◊ Potencialita (možnosti) osobnosti
◊ Vliv energií na osobnost člověka
◊ Charakteristika osobnosti a jejího jednání
◊ Profesní možnosti
◊ Vztahy
◊ Zdraví

Charakter vaší osobnosti má mírnou převahu jinové energie nad jangovou. Znamená to, že budete spíše klidnější a umírněnější člověk, avšak budete i otevřená společnosti a zábavě, či aktivnějším sportům. Budete se cítit dobře jak v ženské, tak i mužské společnosti. Nicméně budete člověk, který se rád zastaví, aby si odpočinul a promyslel, co a jak dál.

Ve vašem Astrotypu převládá prvek ohně. Je jak jinový, tak jangový, což znamená, že bude velmi silný a dominantní, čímž ostatní dva prvky - země a voda budou oslabeny. Nicméně jejich vzájemné postavení může způsobit, že voda i země oheň trošku utlumí. Oheň dává vaší osobnosti silný temperament a jiskru. Je to energie velmi silná, spontánní, ráda přeskakuje z místa na místo. Znamená to, že budete mít ráda rozmanité aktivity, musí se stále něco dít. Veškerou činnost provádíte se zápalem a emotivně. Když se do něčeho pustíte, chcete se prosadit a dojít k zdárnému konci. Jakmile svého cíle dosáhnete, chcete se hned vrhnout do další aktivity. Máte velmi silné tužby, které vás stále ženou dopředu za něčím novým, za splněním svých snů. Máte ráda teplo, slunce a všechny ostatní aspekty ohně. Velmi silně prožíváte radost, která se může často měnit až v euforii. Oheň však také znamená ulpívání. Takže když nedosáhnete cíle, na kterém lpíte, vnitřně vás to ničí a zraňuje.

Pro váš šťastný život je důležitá radost a její prožívání. Bez toho se cítíte sklíčená a tato negativní energie se může obrátit proti vám a vašemu zdraví. Doporučujeme si radost opravdu spontánně dopřávat a užívat si, i když se to někdy vašemu okolí může zdát i bláznivé. Silný oheň však také způsobuje závislosti. Jak na lidech, tak např. i na majetku. Tato závislost vás může ovládat, a přijdete-li o člověka či věc, na kterých jste závislá, můžete to velmi těžce nést. Závislosti se opravdu raději vyhýbejte, protože by vás mohly stáhnout ke dnu (viz také váš prvek voda).

Při tak silném zastoupení ohně si však musíte dávat pozor na to, abyste nepřeháněla dodávání ohně „zvenčí“, jako např. dlouhý pobyt na slunci, přílišné prožívání radosti směřující k euforii, holdování alkoholu (v přehnané míře), hodně červené barvy, smažené jídlo, grilování apod. Taková převaha ohně by se mohla projevit depresemi, ale též velkou zátěží na srdce, cévy apod. Ani běhání v tomto případě není vhodné, protože to je velmi silný element ohně a mohl by ve své nadměrnosti vést až k infarktu či jiným poruchám srdce.

Je tedy dobré si dopřávat radostí ohně, ale vždy s mírou. Přehánění může vést u ohně k nebezpečným ohrožením na psychice i fyzickém zdraví.

V Astrotypu máte dále kumulaci prvku země. Je to nejsilnější prvek a již jeho dvojité zastoupení dává tomuto prvku velkou sílu. Země znamená hlavně uzemnění, být a držet se při zemi. Velmi důležitý je domov, zázemí. Budete potřebovat velmi silnou základnu, do které se ze svých „ohnivých“ aktivit budete ráda vracet. Země je též stálost, nemá ráda změny. Takže vaše zázemí bude muset být pevné a stálé, abyste se v něm cítila příjemně.

Země je též vyjádření sebe sama. Budete osobnost, která ráda dumá sama nad sebou, vše rozebírá a vnitřně řeší. Teprve pak se pouštíte do nových aktivit. Ráda vše předem starostlivě promyslíte, než se ohnivě do nové aktivity pustíte.

Země je též velmi empatická, takže se dokážete velmi dobře a snadno vcítit do potřeb druhých. Zde je třeba si dávat pozor, abyste jejich strasti nepřebírala na sebe a sama se jimi „neužírala“. Země má velkou sílu a dokáže vás snadno stáhnout dolů. Při častém „stahování“ může dojít i k tomu, že se zacyklíte a budete dumat o stejné věci stále dokola a nebudete schopna dojít k žádnému východisku. To ve vás vyvolá pocit beznaděje a můžete se cítit zbytečně a ztrácet chuť k dalším aktivitám. Při takovém zacyklení je důležitá aktivita, k čemuž by vám měl pomoci váš silný oheň. Aktivní způsob života vám zajistí, že problém se zacyklením se bude minimalizovat.
Země je také hodně o stravě. Jídlo je velmi důležité, protože vaše tělo bere převážnou část své energie z jídla. Je proto vhodné starat se o svoji dietu a často nepřehánět dietní „excesy“.

Aby se země neprojevovala negativním působením na vás, je potřebné zemi dodávat opět „zvenčí“. K její harmonizaci přispějete např. prací se zemí, kamenem, keramikou, zahradničením apod. Tím bude element země uspokojen a nebude si brát svoji energii z vás.

Posledním prvkem, který ovlivňuje vaše energie je voda. Voda v tomto zastoupení bude velmi oslabena, protože ji ničí element ohně a ovládá element země, které jsou ve vašem Astrotypu dominantní. Energie vody se tedy u vás téměř neprojeví. Nicméně voda je energií plynutí a informací. Takže je pro vás nezbytné, aby věci ve vašem životě plynuly, aby se nic neblokovalo, nezaseklo. Jsou pro vás také důležité informace. Voda je jako hluboké jezero, které vás může stahovat ke dnu. Ve spojení se zemí, která také stahuje dolů, může dojít k tomu, že voda posílí vaše nepříjemné stavy při zacyklení země. Je proto důležité vést aktivní život a prožívat radosti. Voda ve vašem případě spíše bude jen pomáhat nepřehánět vaše „ohnivé“ aktivity, a tím vás vlastně bude chránit.

Jak se budete ve svém životě projevovat, určuje skladba vašich „zvířat“. Nejdominantnější postavení ve vašem Astrotypu má kůň. Je to zvíře velmi ohnivé, tj. temperamentní. Vyžaduje neustálý pohyb, volnost, svobodu a prostor. Tyto věci jsou pro vás životně důležité. Bez nich se cítíte velmi nespokojeně a bez volnosti a prostoru by u vás docházelo k depresím a mohlo by to vést až ke zdravotním problémům. Kůň je zvíře, které velmi rádo a dobře vede ostatní. Tzn., že bude vhodné zastávat vedoucí pozici. Kůň dokáže každého nadchnout pro svůj nápad, ale potřebuje druhé k tomu, aby uskutečnění nápadu dokončili. Kůň přeskakuje z jednoho nápadu do druhého velmi spontánně, bez jakéhokoliv plánování. Proto, abyste nějakou aktivitu dokončila, je pro vás důležité mít vedle sebe někoho odpovědného, ne tak spontánního, aby vaše záležitosti dovedl do úspěšného konce. Kůň na 6. pozici navíc ukazuje na vaši fyzickou krásu a přitažlivost. Lidé vás budou mít velice rádi a budou vás rádi následovat.

Dalším silným zvířetem je koza. Je to zvíře, které miluje krásu. Nemusí to být však „krása drahá“ (např. diamanty), ale stačí krása květiny při romantické večeři. Koza se musí touto krásou obklopovat, aby se cítila dobře. Takže prostor a jeho uspořádání je pro vás a vaši pohodu velmi důležitý. Je také důležité mít krásné doplňky, jako je např. oblečení apod. Nemusí však jít o drahé modely. Koza je velmi citlivá. Velmi snadno tak reagujete na podněty a vaše reakce jsou často emotivní. Vztahy jsou také pro vás velmi důležité a potřebujete mít ve vztahu pocit, že vám partner náleží, patří. Očekáváte jeho obdiv. Také v práci je pro vás důležitější pochvala než peněžní ohodnocení. Ocenění vás a vaší práce či jiné činnosti je důležité pro to, abyste se cítila šťastná. V případě, že nejste krásou a citlivým okolím obklopena, dokážete to dát patřičně najevo nepříjemným „mečením“ a ráda se vydáváte za ublíženou chudinku, která za nic nemůže.

Spojení koně a kozy vám dává velmi silnou pozici, neboť budete vnímaná jako spontánní vůdce (a to jak v práci, tak i v soukromí), krásná osobnost, které vše většinou projde, a budete ve většině případů obdivována. Tím se velmi často snadno přenesete přes případné problémy. Dá se říci, že problémy přeskočíte elegancí koně a krásou kozy.

Dalším zvířetem, které ovlivní vaše jednání, je buvol. Je to zvíře vyžadující svůj vlastní prostor i čas. Nebudete tedy mít ráda jakékoliv vnucování ze strany druhých, vše si chcete dělat po svém a mít na to dostatek svého času. V opačném případě budete velmi nepříjemná, až agresivní. Spojení koně, kozy a buvola jasně ukazuje, že budete chtít žít hlavně po svém a budete chtít, aby vás ostatní následovali a pomáhali vám v tom, čeho chcete dosáhnout. Prostě si do života nenecháte moc mluvit. V případě, že toto někdo z vašeho okolí nepochopí, bude z něho nemilosrdně vyloučen.

Tapír je zvíře, které vyjadřuje vaši moudrost a inteligenci. Takže i při svém temperamentu a prosazování si svých věcí jste člověk, který dokáže ostatním poradit a vnímat je i  na té duchovní úrovni. Budete mít proto v životě chvilky, kdy se budete chtít zastavit a předat svoji moudrost druhým, svým blízkým. Ale z pozice vůdce, kterou vám silně budují kůň, koza a buvol. Po těchto spíše vzácných klidných chvilkách se zase s vervou a temperamentem ohně pustíte do svých někdy i bláznivých aktivit.

Profesní možnosti:
Jste velmi výrazný vůdčí typ se schopností strhnout ostatní a silným sklonem k prosazování svých vlastních názorů a cílů. Proto se velmi hodíte na vedoucí manažerskou pozici. Svěřené projekty budete umět skvěle nastartovat a pro jejich plnění získat i své podřízené. K tomu umíte též využít své empatické sklony. Nejste však schopna projekty dotáhnout do konce. K tomu musíte mít vedle sebe člověka se schopností projekty řídit a dokončovat. Hodíte se převážně do dynamických společností (např. reklama, PR, marketing, moderní technologie, média, showbiz, móda, právo, prezentace, přednášky apod.), pro které je důležitý rychlý růst a expanze. Vaše zaměstnání musí vyžadovat rychlý pohyb vpřed a uznání veřejnosti/zákazníků. Nicméně bude u vás převládat snaha dělat si vše po svém. Nemůžete být proto ve společnostech, které jsou konzervativní a je pro ně důležitější konsolidace než expanze.

Ve vztazích s ostatními jste velmi dominantní a vyžadujete neustálou pozornost. Umíte se však ostatním zalíbit a dobře s nimi komunikovat. Do svých záležitostí si však mluvit nenecháte. Vše si budete chtít dělat po svém a budete za to vyžadovat i uznání. Chcete být obklopena krásou a chválou od svého partnera. Pro své štěstí potřebujete svobodu a prostor. Váš partner musí být přizpůsobivý a velmi trpělivý. Bez jeho tolerance a porozumění váš vztah dlouho nevydrží. Partnerský vztah proto musí být velmi volný a svobodný. Nicméně se o svého partnera i rodinu dokážete postarat i za ně bojovat. V pozdějším věku si získáte přirozenou autoritu rodiny, dětí i vnoučat. Budete považována za přirozenou hlavu rodiny. V mládí u vás převažuje temperament, který se s věkem bude více přelévat do moudrosti.

V oblasti zdraví vám vaše velmi silná ohnivá energie vyčerpává orgány dřeva, tj. játra, žlučník, oči, tkáně, nehty, šlachy. Proto je důležité prvek dřeva posilovat a to vhodnou stravou (dieta zaměřená na játra a žlučník s dostatečným zastoupením kyselé chutě, vyhýbat se drogám, alkoholu, smaženému jídlu a mléku). Dále prvek dřeva doplníte častým pobytem v přírodě, hlavně kolem vody, která také dřevo podporuje. Energie dřeva je velmi agresivní, proto je třeba ji vždy dostat ze sebe ven. Při silných emocích tuto energii v sobě nepotlačujte a vydávejte ji ven. Vykřičte se, vyběhejte, vybijte. Důležitý je také spánek nejpozději od 23:00, kdy játra a žlučník začínají regenerovat. Vyčerpaná játra a žlučník dále mohou vyčerpávat i základní životní energii, která vychází z ledvin. Proto je důležité se starat i o tento velmi citlivý orgán. Játra jsme schopni regenerovat, ale ledviny již ne. Proto jim věnujte opravdu velkou pozornost. Ledviny patří k elementu vody, proto je důležitý pitný režim, voda v prostoru (procházky kolem vody, akvárium doma apod.).

Vaše silná ohnivá energie dále oslabuje vaše srdce, které má velký vliv na oběh krve, cévní systém, ale významně ovlivňuje všechny ostatní orgány. Oheň dále ovlivňuje tenké střevo, jehož špatná funkce může způsobovat problémy s rozhodováním co je dobré a co špatné. Můžete tak dělit svět jen na černou a bílou, v rozhodování u vás bude převládat váhavost.

Oheň též velmi ovlivňuje vaši psychiku. Jste typ člověka, který dlouho na sobě nenechá nic znát a své emoce neventiluje, čímž zatěžujete své vlastní orgány. Při přílišném zatížení může dojít k náhlému kolapsu, a to jak fyzickému, tak i nervovému. Hrozí tak riziko náhlých únav a schopnost zpracovávat energii zvenčí je oslabena a budete ji zbytečně čerpat z vlastních orgánů. Tím se snižuje schopnost zvládat problémy zvenčí. Toto oslabení může  vést k náhlému zhroucení organismu. Proto je důležité si dávat pozor na zvýšenou aktivitu a dlouhotrvající napětí. Musíte včas a dostatečně odpočívat, aby váš organismus nebyl přetěžován. Důležitý u vás bude také pitný režim, protože voda oheň ovládá, a tím jeho nepříznivé vlivy tlumí.

Prvek země u vás ovlivňuje činnost sleziny a to může vést k výskytu alergií. Může se vyskytnout pálení či slzení očí. Spojením oslabených orgánů ohně a země je u vás pravděpodobné riziko cukrovky. Také se u vás může projevit mírnější forma fotosenzitivity (alergie na světlo). V případě oslabených plic je i riziko astmatu a ekzémů. V pozdějším věku se oslabení sleziny může projevit špatným udržením krve v cévách, což vede k častým modřinám, ale může se projevit i jako mrtvice. Proto je důležité těmto rizikům předcházet a to vhodnou stravou (viz i výše v případě prvku dřeva), která by měla obsahovat obiloviny a potravu se sladkou chutí (pozor, nemyslíme tím cukr!!!!). Rizika též eliminujete tím, že prvek země posílíte, a to především zklidněním, vybudováním silného zázemí (domov), poznáváním sama sebe, uměním odpočívat, kontaktem se zemí jako takovou (zahradničení, práce s keramikou, kamenem apod.).

Zdravotním rizikům, jejichž potencialitu ukazuje váš Astrotyp, nejlépe předejdete častými procházkami v přírodě okolo vody a v lese (dřevo – játra, žlučník), vhodnou dietou (dřevo – játra, žlučník, země – slezina), omezením alkoholu a cukrů (oheň – srdce, psychika, země – slezina), dostatečným odpočinkem (oheň – srdce, psychika). Dále bychom doporučili Magnesii, hroznový cukr nebo hroznové víno (játra, žlučník), obiloviny, rýži a potraviny se sladkou chutí – ne cukr (slezina). Harmonizaci vašich orgánů též pomohou bylinné přípravky Energy a to konkrétně Chlorela, Barley, Spirulína (oblast dřeva), Korolen (oblast ohně), Fitomineral, Vitamarin (oblast země). Dále bychom doporučili pro zajištění základní energie přípravek Aloe Vera a Colostrum. Dávkování a užití těchto přípravků doporučíme při osobní konzultaci.

Takže stručně shrnuto: jste člověk velmi aktivní a temperamentní, emotivní. Potřebujete pro život svůj prostor a svobodu, jste vůdčí typ, který chce být následován a též i svým způsobem obdivován. Do svého světa nebudete vpouštět rady a názory druhých. Budete spíše vyžadovat, aby bylo po vašem. K dosažení svých cílů však potřebujete své „poddané“, kteří vás často budou následovat velmi ochotně a s láskou. Za to jim občas budete ráda věnovat svoji moudrost, která časem bude vzrůstat. Pozor na přílišnou zátěž některých orgánů. Je důležité správně doplňovat energii zvenčí a často odpočívat.


DÁLE VÁM MŮŽEME ZPRACOVAT:
◊ Osobní konzultace
◊ Astrotyp pro vztahy
o Partner
o Děti
o Nadřízení/podřízení
o Rodiče atd.
◊ Astrtotyp pro důležitá rozhodnutí
o Svatba
o Stěhování
o Založení firmy
o Založení rodiny
◊ Zdravé bydlení
o Prostředí, ve kterém chcete bydlet (město vs. venkov)
o Výběr vhodného pozemku
o Zdravý interiér domu/bytu i jednotlivých místností
◊ Pořádáme harmonická cvičení pro zlepšení proudění energie v těle „Pět Tibeťanů“

Autor: Jiří Černák
          BŸÚ Centrum
          Národní 25, Praha 1, Palác Metro
          Schodiště A, 5. patro
          GSM: 602 556 479

Foto: archiv manželé Černákovi

 

DISKUZE K ČLÁNKU

0

také bych chtěla

ODPOVĚDĚT

3

Dobrý den, také bych ráda požádala o svůj Astrotyp.Děkuji

ODPOVĚDĚT

0

Dobrý den, také bych ráda požádala o svůj Astrotyp, děkuji za odpověď Marie

ODPOVĚDĚT

1

Pěkný den, prosím mám dotaz jak si můžu požádat o svůj Asrotyp ? Děkuji za odpověď. Pavlína Juřicová

ODPOVĚDĚT
VLOŽIT PŘÍSPĚVEK
VSTOUPIT DO DISKUSE (4 PŘÍSPĚVKŮ)

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NAČÍST DALŠÍ

ŽHAVÉ DRBY

INKONTINENCE

Co se vám osvědčilo za pomůcky? Hlavně aby byly spolehlivé ...

PROTEINY - JAKÉ KUPUJETE?

Ahoj, poradíte dobré proteiny? Jakou značku jste si ...

NEJLEPŠÍ KOSMETIKA NA VRÁSKY

Ahoj všem, co se vám nejvíc osvědčilo na vrásky? Moc díky ...

DRBÁRNA

HORKÉ RADY

Bolest hlavy - migrény

Dobrý den, již pár let beru triptany na prevenci a ...

Domek

Dobrý den. Syn koupil hrubou stavbu a ma tam nějake ...

Bezbolestné trhání zubů

Dobrý den pane doktore, potřeboval bych spravit horní ...

PORADNA

INZERCE

© 2020, MeziŽenami.cz