Super článek, ale jediná výtka. Není zde pamatováno na děti, které píší levou rukou. Nevím, kolik jich v populaci je. Článků tohoto typu se dnes vyskytuje velice málo, rodiče by měli být obeznámeni, že malování je důležité pro budoucí psaní. Bohužel, lepší a snadnější je dítě strčit k počítači než si s ním kreslit či modelovat z modelíny. Nikdo posléze tuto nedokonalost nezmění. Je jiná doba. A ta má své klady a zápory. V budoucnu se bude psát jen tiskacími písmeny.