Zdraví

Viděli jste obří vánoční dárky?

Sbírání kytiček

Velké překvapení čekalo 18. prosince na lidi v Praze, Brně, Pardubicích, Ostravě, Plzni, Liberci a Jihlavě. Obří vánoční dárky se přes noc objevily pod vánočními stromy a na náměstích velkých měst, aby upozornily na problematiku schizofrenie.

Velké překvapení čekalo 18. prosince na lidi v Praze, Brně, Pardubicích, Ostravě, Plzni, Liberci a Jihlavě. Obří vánoční dárky se přes noc objevily pod vánočními stromy a na náměstích velkých měst, aby upozornily na problematiku schizofrenie.


Víte, co je to schizofrenie?

Schizofrenie je duševní nemoc, jejíž obtíže mají takovou intenzitu, že plně prostoupí život pacienta a výrazně jej ovlivňují. Pro takového člověka je pak velmi obtížné rozhodnout, co je skutečné a co nikoliv. Klasickými příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace. Nemocní mají často pocit, že se v jejich okolí vyskytují lidé, kteří usilují o jejich život, představy, že jiné osoby mohou číst jejich myšlenky a ovlivňovat tak jejich život. Pacienti často slyší divné hlasy, či vidí neexistující věci a osoby. Pod vlivem těchto projevů pak nemocní i jednají, což jim působí mnohé problémy.


Nejčastěji se však schizofrenie projevuje ve věku 15-19 let. První projevy nemoci, jako je úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost apod. jsou v tomto věku mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům. Obtíže však pozvolna narůstají, až vyústí v propuknutí nemoci. Rodina a blízcí jsou proto první, kdo může včas odhalit první příznaky nemoci.


Netradiční nadílka se na náměstích objevila v rámci osvětové kampaně na podporu správné léčby schizofrenie. Cílem celé kampaně, která nese název „Jsem jako ty“ je destigmatizace pacientů a snaha přiblížit svět schizofreniků co nejširší veřejnosti. Kampaň chce ukázat, že pacienti se schizofrenií jsou lidé jako my a pokud jsou správně léčeni, není důvod se na ně dívat skrz prsty či z nich mít strach. „I tak těžká nemoc, jakou schizofrenie je, nemusí znamenat vyřazení ze společnosti a nečinnost. Jen je potřeba dát těmto lidem šanci,“ uvedla za organizátory akce Hana Brychtová.


Dvoumetrové dárky se objevily nejen v České republice, ale i na 8 místech na Slovensku. „Balící papír, kterým je dárek zabalen, je pokryt informacemi o schizofrenii, ale také přáním pěkných svátků a hlavně poděkováním, za pomoc v boji s touto těžkou nemocí – třeba jen tím, že duševně nemocné bereme jako sobě rovné,“ uzavřela Brychtová.


Iniciativu vítají také odborníci. „V současné době je v České republice asi 105 000 pacientů, kteří se léčí se schizofrenií. Šanci na návrat do běžného života jim dávají díky moderní léčbě nejen lékaři, ale také veřejnost, svým postojem k schizofrenikům a duševně nemocným obecně. Naučili jsme se žít s tělesně hendikepovanými a pomáháme jim. Před duševními nemocemi ale stále zavíráme oči a máme předsudky. Aby společnost změnila svůj postoj, je potřeba o problematice duševních onemocnění mluvit a pomáhat pacientům prolomit stigma, které je s touto nemocí spojené, například i akcemi, jako je tato,“ uvedl Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Více o celém projektu se dozvíte na www.schizofriends.cz.

Připravila: Katka
Foto: archiv firmy
20. 12. 2013

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků