Zdraví

Pozitivní emoce: pomáhají přinést do života štěstí a radost

Víte, že se obecně říká, že člověk se rozhoduje na základě svých emocí. Toto tvrzení není úplně přesné. Správně by se mělo říkat, že se člověk rozhoduje na základě svých pocitů. Tyto pocity pak vyvolávají určité emoce. Silné emoce jsou špatně zpracované pocity.

Pokud jsou emoce příliš silné, mohou být pro člověka i škodlivé. Pokud nejste ještě na úrovni, kdy umíte vnímat své pocity a řídit se jimi, pak byste měli začít pracovat se svými emocemi.
Emoce jsou pozitivní a negativní. Mezi ty pozitivní patří láska, pocit tepla, ocenění apod. Negativní emoce zahrnují zklamání, hněv, strach. Důležité je soustředit se na ty pozitivní a využívat jejich sílu k tomu, abyste se na své životní cestě posouvali ke svým cílům. Tony Robbins (jeden z nejlepších učitelů a koučů na světě ) popisuje emoce, které vám zlepší život.

Vděčnost

Tato emoce je nesmírně silná a bohužel velmi opomíjená v současné společnosti. Všichni velcí duchovní lídři a filosofové na celém světě ji přikládají klíčovou roli při dosahování štěstí v životě. Pomáhá lidem jak v podnikání, ve vztazích, tak i ve zdraví. Tony říká: „Když jste vděční, strach zmizí a bohatství se objeví.“

Hlad

Tím nemyslím, že vám kručí v břiše. Je to hlad potom něčeho dosáhnout. Tony vyzpovídal nejúspěšnější a nejbohatší lídry z celého světa a jedním spojovacím článkem jejich úspěchu byl právě hlad – touha –dosáhnout svých cílů a snů.

Vášeň

Tato emoce vás opravdu „probudí“. Nastartuje vás. Díky ní nevidíte bariéry a limity. Dokážete přeskočit i ty nejvyšší překážky, pokud vám stojí v cestě. Díky ní bouráte staré předpoklady a vytváříte nové formy přemýšlení. Vášeň vám dává jasný pocit smyslu toho, co děláte. Je to „šťáva“, která je pohonem vašeho jednání.

Láska a srdečnost

Tato emoce rozpustí všechny negativní emoce. Už Beatles zpívali slavnou píseň: All you need is love.

Zvědavost

Tady Tony radí, abyste byli v životě zvědaví jako malé děti. Děti mají touhu poznávat, vědět. Pokud máte děti, určitě si pamatuje tzv. dětské období „proč“. Děti chtějí vědět, chtějí zjišťovat. A to je posouvá kupředu.

Flexibilita

To je umění adaptace. Umět se přizpůsobit je zárukou přežití. Nebojujte, přijímejte a zpracovávejte. I to, co se zprvu může zdát jako velmi negativní, obsahuje vždy něco pozitivního. Vše je Jin i Jang zároveň. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos řekl: „Jsme tvrdohlaví, pokud jde o naše cíle, ale velmi flexibilní, pokud jde o detail.“

Důvěra a sebedůvěra

Tato emoce se týká víry. Pokud uvěříte, dosáhnete toho, po čem toužíte. Jak toho dosáhnete se vám pak vyjeví.

Radost

Pokud prožíváte tuto emoci, pak jste ve stavu radosti. A radost je důležitým zdrojem vaší energie. Bez radosti život začne pomalu ztrácet smysl.

Síla a vitalita

Pocit síly a zdraví je základem vaší energie. Pokud tento pocit máte, dokážete zvládat i ty nejsložitější úkoly. Musíte mít pocit, že jste „plni života“.

Pocit užitečnosti – přispívejte

Pocit,  že  jste něčemu či někomu přispěli je obrovskou silou, která vás žene kupředu, ale také vám dává velmi pevný základ pro vaše další aktivity. Pocit přispění je dokonalým nástrojem pro životní naplnění. Pokaždé, když máte pocit, že jste přispěli, budete mít silný pocit naplnění. Je to přirozená vlastnost všech lidských bytostí. Není snad silnější pozitivní emoce než ta, jak se cítíte, když víte, že to, co jste udělali či řekli, přispělo také někomu dalšímu. A je jedno, jestli vašemu blízkému či někomu úplně neznámému.
Autor: Jiří Čerňák

Zdroj informací: www.tonyrobbins.com
Zdroj fotografií: iStock

Diskuze: příspěvků