Děti

Jdeme do školky

Měsíc září přináší velké změny do života nejen předškoláků, kteří půjdou poprvé do školy, ale i našich tříletých ratolestí, které čeká jejich první den v mateřské škole. Pro všechny je to velká změna v jejich životě a zároveň i v životě celé rodiny.

Mnohé děti budou poprvé bez maminky, bude se o ně starat paní učitelka, děti se budou pohybovat v neznámém prostředí, budou navazovat první kontakty s jinými dětmi, ve školce je čekají nové rituály a nová pravidla.

Právě u malých dětí je velmi důležité, jak je na nástup do školky připravíme. Pokud dítě dopředu ví, co ho ve školce čeká, a na školku se těší, bude nástup do školky pro něj i celou rodinu jednodušší.

Je velmi důležité s dítětem o školce mluvit tak, aby o ní vědělo co nejvíce. Vždy bychom se měli vyjadřovat pozitivně a zdůrazňovat věci, na které se dítě bude těšit: „Ve školce poznáš kamarády“, „budeš si s nimi společně hrát a chodit na výlety“. Rozhodně bychom se měli vyhnout jakémukoliv vyhrožování – větám, jako: „Počkej ve školce, tam si s tebou poradí“ nebo „Tam vědí, jak na zlobivé děti“. Informace, které dítěti podáváme, by měly být vždy pravdivé. Dítě by nemělo předpokládat, že ve školce je vše růžové a všichni se na něj budou celý den usmívat. Mělo by vědět, že se vždy může obrátit na paní učitelku, která mu s těžkostmi pomůže. Také o ní bychom měli mluvit pozitivně, aby se dítě paní učitelky nebálo. Pokud dítě vycítí, že rodiče učitelce důvěřují, bude se i ono na ni moci spolehnout.

Dítě, které nastupuje do školky, by mělo mít pravidelný denní režim takový, aby nástup do školky neznamenal například dřívější vstávání, než na které bylo dítě zvyklé doposud. Před nástupem do školky je také dobré trénovat odloučení od rodičů – kdy ho pohlídá kamarádka nebo stráví den u babičky. Stejně tak by se dítě mělo učit se samo najíst lžící, obléknout, dojít si na WC, umýt ruce, vyjádřit potřebu a domluvit se.

Je dobré s dětmi školku navštívit například v rámci dne otevřených dveří a vše mu ukázat a vysvětlit. S dítětem můžeme také chodit na procházku kolem školky a dívat se, jak si děti třeba hrají na zahradě. První den ve školce by měl proběhnout klidně a bez zbytečného stresu. Můžeme ho pojmout slavnostně tak, že budeme s dětmi počítat dny do nástupu do školky nebo tento den zvěčníme fotografií. Při cestě do školky bychom rozhodně neměli dát najevo obavy či nejistotu, které se mohou velmi jednoduše přenést na dítě. Dítěti můžeme dát do školky například malý kamínek nebo papírové srdíčko, které mu dá pocit, že na něj myslíme. Dítě bychom měli pravdivě informovat o tom, kdy si jej ze školky vyzvedneme.

Některé mateřské školy dokonce umožňují, aby rodiče dítě při jeho prvních chvílích ve školce doprovázeli. Pokud si dítě při ranním loučení zvykne plakat, neměli bychom tuto chvíli zbytečně protahovat. Dítě se velmi často uklidní, většinou hned ve chvíli, kdy se za maminkou zavřou dveře. Je důležité komunikovat s paní učitelkou a získat tak přehled o tom, jak se dítěti ve školce daří. To zvláště v momentech, kdy máme pocit, že něco není v pořádku nebo se objeví nějaká změna v chování dítěte. Vždyť dítě ve školce stráví mnohdy velkou část dne a my bychom měli mít jistotu, že se mu daří dobře. V zájmu dobré mateřské školy je úzký kontakt a spolupráce s rodiči.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: KIDS Company Praha
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků