Vybíráte pro své dítě vhodné osmileté gymnázium? Už jsme vám přinesli informace o soukromém Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů v Praze Stodůlkách. Dnes se zaměříme na Nový PORG. Poprvé míří PORG mimo Prahu. 1. 9. 2011 se otevírá česko – anglická základní škola a gymnázium PORG Ostrava. V Ostravě mají rodiče jedinečnou možnost přihlásit své dítě kromě gymnázia i na základní školu. Ostravský PORG bude fungovat na stejných principech jako Nový PORG v Praze. Pojďme se na ně podívat.

Základní škola
Nový PORG je česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a množství hodin se pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah. S angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební a výtvarné výchovy a ve školní družině. Jsou tak zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Studium mj. připravuje žáky ke složení mezinárodní zkoušky PET na konci pátého ročníku.

Velkou předností Nového PORGU jsou kvalitní učitelé, příjemná školní i třídní atmosféra a citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě by se podle jejich filosofie mělo do školy těšit. Základní škola je vstup do školního světa, děti se nemají nesmyslně přetěžovat.

Osmileté gymnázium
Navazující osmileté gymnázium se zaměřuje na jazyky. Učební plán kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „University of Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

Studenti se připravují ke zkoušce International Baccalaureate (IB Diploma). Její úspěšné složení jim otevírá dveře na zahraniční univerzity včetně těch nejprestižnějších. Studenti zároveň složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Nový PORG učí české reálie i českou kulturu. Studenti mohou pokračovat ve studiu na zahraniční vysoké škole stejně tak jako na české. Dny otevřených dveří jsou v Praze ve středu 12. ledna 2011 od 17:00 a ve středu 2. února 2011 od 17:00.

Nový PORG v Ostravě
Školu najdete v Ostravě-Vítkovicích. Základní škola přijme žáčky do 1.- 5. ročníku a  gymnázium (osmileté) do nižších ročníků. Rodiče s průměrnými příjmy budou mít možnost zažádat o stipendium. Školné je stanoveno na 87 tisíc ročně. Uzávěrka prvního kola přihlášek je 20. prosince 2010. "Největší zájem je o 1. třídu základní školy, primu a sekundu na gymnáziu a 4. třídu základní školy. U těchto ročníků možná otevřeme dvě třídy. Zaplnění kapacity u ostatních tříd není problém, ale nám jde o přijetí kvalitních žáků a studentů. Jak na tom jsou, se dozvíme 8. ledna, kdy budou psát testy. Pak se rozhodneme, zda budeme hledat dál nebo ne. 12. ledna 2011 zveřejníme, které třídy jsou zaplněny a kde jsou ještě volná místa", sdělila nám PaedDr. Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG Ostrava.

Máte-li i vy zajímavé informace o gymnáziu ve vašem okolí, napište nám.

Připravila: Katka
Foto: PORG
17. 12. 2010

 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků