Volný čas

O čem ženy sní a bojí se realizovat 4. díl

Čtvrtou příčinou, proč pouhých 8 % žen zrealizuje jakýkoliv, nejen podnikatelský sen, je slabá proaktivita. Proaktivita by se dala označit taky jako vědomá svobodná volba.

Dala by se vyložit i jako jednání s předstihem – dostatečná příprava na věci nadcházející. Právě nízká proaktivita je podle mých zkušeností z velké části daná výchovou. Od dětství bychom se měly učit a teď vést naše děti k tomu, aby dokázaly problémy tak trochu předpokládat a snažit se jim předcházet. Nehasit požár ve chvíli kdy se rozhoří, nebo na ně být v rámci možností připraven. S proaktivitou souvisí i to, že takový člověk si je vědom odpovědnosti, a proto se při řešení úkolů, či problémů, nezastaví a nehroutí. Stále hledá nové a nové možné cesty, jak dojít k výsledku. 

Neznamená to však být uhoněná a v permanentním střehu. Spíš rozumně a v klidu zvažovat možnosti a varianty řešení. Pokud by nedopadla varianta A, chce to mít v záloze i B a C. Ve zjednodušeném překladu, jít úspěchu naproti a nečekat, že nám spadne do klína. Nejen podnikání na vlastní pěst, ale celý život je pak výsledkem hodnot a rozhodnutí, nikoli pocitů a vnějších podmínek. Být proaktivní znamená, že se chopíte iniciativy a uděláte, cokoli je potřeba, aby se dobré věci uskutečnily. 

Dobrá zpráva je, že proaktivita je naučitelný způsob přemýšlení a řešení situací. Trénink proaktivity podporuje převzetí odpovědnosti, aktivnost, iniciativnost, orientaci na cíl, zlepšuje schopnost sebeřízení, plánování, učení se z vlastní zkušenosti, práce na vlastním rozvoji, učí těžkosti zvládat jako výzvu, zlepšuje schopnost dosahovat vytyčených cílů. Proaktivita je zaměřena na to „co chci, aby se stalo“, ne na „počkám si až jak to dopadne“. Je tvořena třemi hlavními atributy: začínáním u sebe (self-starting), orientací na změnu a zaměřením na budoucnost. 

Buďme proaktivní a vezměme život do vlastních rukou. Učím ženy ve svých kurzech, které jsou zaměřené „nejen na hubnutí“ velmi jednoduchou mantru „nikdo jiný to za vás neudělá“. Když naslouchají a řídí se snadnými principy zvyšování sebelásky, motivovanosti a proaktivity, zpravidla pochopí, proč přibraly na váze, nedaří se jim zhubnout a mají další obtíže. Nalézají jednoduchá řešení – ukazatele – která přesně padnou k jejich životní cestě. 

Mějte se rády, buďte motivované a proaktivní. Nečekejte, až vám To někdo dá, jděte si pro to.

Zápisník zhýralé matky předchozí díl

Autor: Petra Krajčinovič FIT a FRESH
Foto: Petra Krajčinovič

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků