Kariéra

Co byste měli vědět, než začnete prodávat kosmetiku: povinnosti výrobce a distributora

V poslední době se mnoho žen pustilo do výroby vlastních mastiček, přírodních krémů nebo tonik. Ty pak prodávají na různých akcích a trzích.

Přitom si některé z nich neuvědomují, že každý kosmetický výrobek, který se v České republice prodává, musí splňovat určité podmínky. Jaké podmínky to jsou, jsme se zeptali Bohuslavy Kováčikové z CPSR – EU Experts s.r.o.

Co je kosmetický přípravek?

Za kosmetický přípravek se z pohledu legislativy považuje jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů.

Co musí splňovat výrobek, který chce jeho výrobce uvést na český trh?

Kosmetický přípravek uváděný na trh v České republice, stejně jako v jakékoli jiné členské zemi EU, musí splňovat aktuální platnou evropskou legislativu pro kosmetiku. Základním nařízením je nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, které by si měl pročíst každý výrobce kosmetiky. Kromě povinností výrobce/dovozce/distributora je zde uvedeno, jak by měly být výrobky značeny, jaké postupy by měly být dodržovány při výrobě. V přílohách nařízení jsou potom uvedeny látky zakázané či nějakým způsobem omezené. Dalším důležitým nařízením je nařízení (EU) č. 655/2013 zabývající se tvrzeními používanými v souvislosti s kosmetickými přípravky. Je nutné, aby si výrobci uvědomili, co to vlastně kosmetika je a jaké může mít účinky. Často se setkáváme se „zázračnými“ preparáty, které dokáží úplně všechno. Nepravdivá a přehnaná tvrzení potom končí pokutou ze strany kontrolních orgánů.

Pokud se vrátím k otázce a jednoduše odpovím: Výrobek, který chcete uvést na trh v ČR, musí být především bezpečný, proto je potřeba nechat si jeho bezpečnost ověřit hodnotitelem bezpečnosti, který vám vydá Zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku. Výrobek i odpovědná osoba (fyzická nebo právnická osoba sídlící na území EU, která odpovídá za výrobek, a je uvedená na jeho etiketě) musí být zaregistrována v evropském portálu pro kosmetické přípravky (ECAS, SAAS, CPNP). Samozřejmostí by mělo být splnění požadavků na označování.

Jaké povinnosti má výrobce a jaké distributor?

Výrobce (budu-li mluvit o případu, že se jedná o osobu/firmu sídlící v ČR) je automaticky odpovědnou osobou za daný výrobek a ručí za splnění legislativních požadavků. Je povinen vyrábět výrobek v souladu se správnou výrobní praxí, zajistit si Informační dokumentaci k přípravku včetně posouzení bezpečnosti, zaregistrovat sebe a zanotifikovat výrobek do CPNP, zajistit správné označení výrobku, uchovávat veškerou nákupní a prodejní dokumentaci (fakturace, dodací listy) a také sledovat vývoj legislativy.

Distributor má na trhu o něco jednodušší roli. Distributor ručí především za správný doslovný překlad a náležitosti etikety, kontroluje trvanlivost a případné porušení obalového materiálu. Pokud by shledal nějaký nesoulad na etiketě nebo třeba poškozený obal, je povinen zastavit distribuci a informovat o tom neprodleně odpovědnou osobu. Stejně jako odpovědná osoba (výrobce) je i distributor povinen se registrovat v evropském portále pro kosmetické přípravky. Zde se v rámci distribuce pouze přihlásí k přípravku, který chce distribuovat, a který tam již zanotifikovala odpovědná osoba v rámci svých povinností. 

Pokud výrobce nebo distributor zjistí, že by mohl výrobek dodaný na trh ohrozit zdraví spotřebitele, je povinen o tom neprodleně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, výrobek okamžitě stáhnout z trhu a provést nápravná opatření. 

Možná by bylo dobré zmínit také pojem „dovozce“. Je také celá řada lidí, kteří kosmetiku dováží ze zemí mimo EU. Netuší, že tímto krokem se stávají odpovědnými osobami za dané výrobky, přestože ty výrobky fyzicky nevyrábí. Pokud se dovozci rozhodnout dovezené výrobky prodávat v EU pod svým jménem/známkou, musí splnit všechny povinnosti odpovědné osoby.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: CPSR – EU Experts s.r.o.
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků