Hobby

Energie měsíce dubna 2019: vládne nám drak

V dubnu vládne největší a nejmocnější zvíře zvěrokruhu Drak. Jeho síla a velikost nám jasně říkají, co máme dělat. Rozvinout na maximum svůj potenciál.

Duben je měsíc, kdy se vše začíná rozvíjet, rozvětvovat, množit, aby to svojí velikostí umožnilo zachovat sílu života. V přírodě tak vše sílí a bují. A protože člověk je součástí přírody, i my jsme nyní na tuto energii nastaveni a měli bychom ji co nejvíce využít. 

Drak je jediné zvíře zvěrokruhu, které umí létat. Vznáší se proto v oblacích, vysoko nad běžnou realitou všedního dne. Díky pohledu z výšky vidí dál než ostatní. Dokáže tak nahlédnout do budoucnosti a vidět příležitosti, které ze země vidět nejsou. Zkuste se proto i vy povznést nad realitu všedního dne a zahledět se bez zábran a tíhy do své budoucnosti. Nenechte se ničím omezovat. 

Drak patří k tzv. Gua4, které přináší zákon Omezení/Vymezení. Tento zákon nám říká, že máme využívat náš potenciál na maximum. Pokud ho využíváme jen z části, často se dostavuje frustrace a někdy dokonce i ztráta smyslu našeho konání či života jako takového. 

Drak nám říká: „Netroškařit.“ Proč chodit ke kovaříčkovi, když můžete jít přímo ke kovářovi? Proč chodit k tovaryši, když můžete jít rovnou k Mistrovi? V dubnu bychom tedy měli vnímat a cítit svoji sílu, svůj potenciál a uvědomit si skutečnou velikost našeho života. A tuto velikost bychom se měli snažit žít

Proto jsme se i narodili. Příroda nechce troškařit. Každá jabloň přináší tolik jablek, na kolik má sílu. Každé zvíře rodí tolik mláďat, na kolik má sílu. Každá rostlinka vyprodukuje tolik semínek, kolik umožňuje její květ. V přírodě se nic neomezuje. Přírodní zákon malé zahubí a zachová jen to velké. A stejně tak to platí i o životě člověka a lidské společnosti. Jen to silné, velké a přizpůsobivé dokáže dlouhodobě přežít. 

Pokud si tedy chcete život užívat naplno a ne jen přežívat, pak si velikost svého života nastavte právě v tomto měsíci. A nebuďte skromní! Universum vám dalo do vínku energie k tomu, abyste je využili naplno. Uvědomte si svůj potenciál, své silné stránky a pracujte s nimi na maximum. Drak vám v tom pomůže. Díky němu tak v dubnu můžete rozvíjet své síly, své znalosti, své zkušenosti a využít je pro svoji životní expanzi. Pokud potřebujete k životu větší dům, začněte pracovat na plánech právě v dubnu. Chcete-li svoji rodinu rozšířit o další potomky, přemýšlejte o tom právě teď. Chcete-li rozvíjet své vzdělání, zamyslete se nad tím, jakým směrem se chcete rozvíjet. 

Vaše cesta je jako řeka. Začíná malým pramínkem, mění se v potok a pak v řeku. Ta se stává veletokem a právě díky své mohutnosti se dostává k cíli –do moře. Mohutnost je důležitá. I váš život by se měl takto rozvíjet a mohutnět. Je to přírodní zákon. Pokud ho budete využívat, čeká vás hojnost a prosperita celého života.

Autor: Jiří Čerňák – cernakinteriordesign

Foto: pixabay


Diskuze: příspěvků