Shopping

Farmářské trhy – jak nakoupit a neprohloupit

Nakupujete rádi na farmářských trzích? Měli byste na nich moci koupit hlavně čerstvé zboží z tuzemských zdrojů. Co je dobré vědět, než se rozhodnete na trh vyrazit?

Abychom vám přinesli informace rovnou od pramene, požádali jsme o rozhovor jednu z organizátorek trhů Markétu Záleskou z Olomouce (Hanácký farmářský trh).


Jak nepoučený laik rozliší poctivé trhy od těch nesolidních?

Je celá řada věcí, které o konkrétním trhu vypovídají ještě předtím, než jej navštívíte. Informace na webové stránce, odkazy a reakce na tematických webech, mediální ohlasy… Pokud se organizátor trhu přihlásil ke kodexu farmářských trhů, který ale není závazným, jsou pravidla jasně nastavená. Svou roli také sehrává kulturnost prodeje. Farmářský trh, hlásící se ke kodexu, by měl být převážně trhem potravinovým se zaměřením na daný region. Když se zeptáte, prodejce vám má sdělit informace o původu a výrobě daného zboží. Zároveň je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k prodeji potravin a hygienické a veterinární předpisy. Trh musí být jasně označený provozním řádem a seznamem prodejců, a ti zase musí mít viditelně vystavené své identifikační údaje.


Je třeba, aby se každý prodejce nějakým způsobem „legitimoval“?

Prodejce musí dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn provozovatele nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města nebo státní správy musí prokázat provozování své živnosti, případně své pověření k prodeji. Co to znamená v praxi? Každý nový prodejce musí doložit kopii živnostenského oprávnění o svém podnikání, a pokud je pověřený k prodeji, předloží prohlášení výrobce nebo farmáře, že ho k prodeji opravňuje. Já ještě těmto lidem volám, a tak si to ověřuji.


Neboli zboží nemusí prodávat jen farmář, ale i někdo jiný. Jak poznám, že to není překupník, který mi bude nabízet třeba týden starou zeleninu?

Pojďme si ujasnit, kdo je pověřený prodejce a kdo překupník. Překupník je ten, který nic nepěstuje, nechová ani nevyrábí, zboží pořídí někde v obchodě a pak jej dál přeprodává. Pověřený prodejce je v přímém kontaktu s farmářem a výrobcem a přebírá zboží přímo od něj s potřebnými informacemi, které pak dál poskytuje zákazníkům. Zdůrazňuji, že pohlídat si trh je jen a jen věcí organizátora.


Co by na farmářských trzích MĚLO chybět, co sem skutečně nepatří?

Překupované zboží, jak jsem už neznačila. Totéž platí i o produktech, u kterých se nedá dohledat původ. Zboží, které není označené datem spotřeby, nebo je prošlé, se také nesmí na trhu objevit. A pak už je věcí organizátora, v jakém poměru připustí na trhu potraviny a věci nepotravinové. Podle mě v rámci doplňkového prodeje se může objevovat i zboží, které souvisí s uskladněním potravin, s přípravou jídla, jeho zpracováním a stolováním. Čili české řemeslné výrobky.


Musí mi prodejce automaticky dát účtenku?

Podle platných předpisů ČR musí prodejce vystavit na požádání doklad o zaplacení.


Dokdy vám přijde správné, aby trhy byly v provozu? A jak se prodej řeší v době, kdy počasí (například v létě velké vedro) ovlivňuje kvalitu zboží?

V Olomouci jsem původně zkoušela koncept provozu od rána do pozdního odpoledne, který se však neosvědčil. Pokud na trh opravdu dojíždějí farmáři, malovýrobci a drobní pěstitelé, zboží do odpoledne nevydrží. Pečivo okorá, zelenina povadne a i nabídka mléčných a uzenářských výrobků je omezená. Prodejce je povinný uchovávat zboží, které podléhá veterinárním předpisům, při stanovených teplotách. U nás ho mají buď uložené ve svém chladicím zařízení a pokud ho nevlastní, zapůjčíme jim ho. Vy jako zákazník byste si zboží, které se může stát zdravotně závadným, neměl nikdy koupit. A pokud něco takového zjistíte, upozorněte na to provozovatele trhu.


A kde můžu případně reklamovat zboží, když nakupuji třeba na trhu v Praze potraviny z jižních Čech?

Farmářský trh je prodejním místem, tudíž se na něj vztahují právní ustanovení občanského zákoníku ohledně reklamace. Jestli zjistíte, že jste si koupili závadné zboží, obraťte se na organizátora trhu, který vám zprostředkuje kontakt na výrobce. Pokud kupující touto cestou neuspěje, je na organizátorovi trhu, zda stížnost ve prospěch zákazníka vyřeší.

Připravila: Marcela
Foto: archiv Apriori
5. 9. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků