Hobby

Feng Shui: Jací jsou lidé s převládající energií vody

Element vody je energií nejklidnější, velmi pasivní až nehybnou. Víme, že život začíná ve vodě a proto je tato fáze všech cyklů (životní, podnikatelský, roční, atd.) velmi důležitá. Předurčuje, jak bude vypadat nový cyklus, který právě po fázi vody opět začíná.

Voda ke správnému působení potřebuje především plynutí, tj. volnou cestu kupředu. Pro vodní typy lidí je tedy velmi důležité, aby jim v životě vše plynulo, aby se volně a bez větší námahy mohli posouvat kupředu, ke svému cíli. Energie vody patří ke všemu, co vyžaduje plynutí: informace, komunikace, hudba, doprava apod.

Tedy vše, co se plynule přesouvá z jednoho bodu do druhého bodu. A protože je to energie velmi jinová (tj.pasivní), je pro lidi s energií vody důležité, aby si vše předem správně vnitřně zpracovali, než se pustí do aktivity. Ideální pro jejich přípravu je získání potřebných informací. 

Tito lidé umí informace velmi dobře a rychle získávat, zpracovávat a analyzovat. Tím dojdou snadno ke správným odpovědím a jsou tak dobře připraveni na další postup vpřed. Je tedy dobré, aby tito lidé byli vždy a ovšem předem informováni, než udělají nějaké důležité rozhodnutí.

Volné plynutí životem je velmi silně podporováno předem danými pravidly. Proto by tito lidé měli žít na základě daných pravidel, řádů či systému, protože pak jim jen stačí, aby tato pravidla dodržovali a vše se jim samo bude volně posouvat k danému cíli. K elementu vody patří také hloubka a to v životě člověka znamená také moudrost. Proto se tito lidé s věkem stávají velmi moudrými a měli by svou moudrost předávat těm méně zkušeným.

Autor: Autor: Jiří Čerňák

Zdroj informací: Akademie štěstí
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků