Děti

Hudební akademie Praha otevírá dětem nové ateliéry

Také už přemýšlíte nad tím, jaký kroužek vyberete pro své dítě v novém školním roce? Stejně jako všichni rodiče si jistě přejete, aby děti smysluplně strávily volný čas a rozvíjely svůj talent a dovednosti. Pokud má vaše ratolest umělecké vlohy a miluje hudbu, ráda zpívá, hraje divadlo a současně se chce učit angličtinu, je pro ni jako stvořena Hudební akademie Praha. I v novém školním roce otevírá tato umělecká školička nové kurzy pro děti různého věku. Podrobnosti hledejte na stránkách www.hudebniakademiepraha.cz

Úspěšný projekt pro předškolní děti a žáky základních škol si klade za cíl nejen naplnit volný čas dětí, ale především je citlivě formovat, probudit v nich zájem a respekt k umění, povzbudit v nich touhu po sebevyjádření i pěstovat zdravé sebevědomí. Výuka dětí probíhá ve čtyřech směrech – v hudebním, jazykovém, dramatickém a pohybovém.

Ve školním roce 2010/2011 se otevírají tyto ateliéry:

1/ Dětská hudebně dramatická akademie s výukou angličtiny
Kurzy jsou přizpůsobeny věku dětí od 3 do 11 let a jsou vedeny v češtině a v angličtině. Činnosti rozvíjí v dětech rytmické cítění, sluchové dovednosti a intonaci, hudební fantazii a celkovou kreativitu. Děti pracují také na jednoduchých skladbičkách za doprovodu klavíru a seznamují se nejen s hudbou, ale i s dětskou poezií a pohádkami českých i světových autorů.

2/ Výběrový muzikálový ateliér

Líbí se vašim dětem muzikály a chtěly by si vyzkoušet, co všechno tento druh umění obnáší? Pak je pro ně jako stvořen právě tento ateliér. V kurzu probíhá rozvoj pěveckého projevu a hlasové techniky, práce na projektu muzikálu v angličtině, rozvoj hereckých schopností, mluveného slova a pohybových schopností. Děti se také zúčastní koncertních vystoupení.


3/ Sólový zpěv

V rámci výuky, která je vedena v češtině i angličtině, budou děti rozvíjet správné hlasové a pěvecké techniky a hudebně sluchové schopnosti a intonace. Seznámí se také s hudební teorií a budou intenzivně pracovat na svých sólových skladbách a připravovat se na své opravdové sólové vystoupení.

4/ Individuální výuka hry na hudební nástroj
Podobně jako u sólového zpěvu budou děti rozvíjet své hudební nadání a učit se hrát na vybraný hudební nástroj. Výuka je rovněž vedena v češtině i angličtině.

V Hudební akademii Praha na děti čekají pouze kvalitní lektoři z řad specializovaných pedagogů a profesionálních umělců, kteří se dětem věnují s velkým zájmem a nadšením.
V příjemném prostředí atelierů se lektoři věnují všem dětem bez rozdílu, protože přijetí není podmíněno žádnými talentovými zkouškami. Za nejdůležitější se zde považuje chuť a zájem dítěte.

„Snažíme se v dětech probouzet nenásilnou formou stále větší touhu po vědění a umělecké kreativitě. Spojení uměleckých aktivit a tvůrčích činností s nenápadně všudypřítomnou jazykovou výukou se nám osvědčilo jako blahodárné seskupení, které přináší velmi brzy a snadno viditelné výsledky“, říká Pavla Zumrová, zakladatelka Hudební akademie Praha. Rodiče si mohou být jisti, že ke každému dítěti lektoři přistupují naprosto individuálně. Velký ohled se bere i na vlastní názory dětí, které zde nikdo nepodceňuje, ale naopak velmi podporuje. A čemu se tedy děti mohou v rámci Hudební akademie věnovat?

O hudební akademii Praha se dozvíte více na webových stránkách www.hudebniakademiepraha.cz

Připravila: Zuzana

Foto: Hudební akademi Praha

6.9.2010

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.


Diskuze: příspěvků