Děti

Mobil pro dítě: v jakém věku ho pořídit pod stromeček?

Používání moderních technologií dětmi, včetně telefonů, je dnes naprosto běžné. Otázkou však zůstává, v jakém věku je vhodné s nimi začít.

Podle průzkumu portálu Ušetřeno.cz většina rodičů nechce, aby jejich děti vlastnily mobilní telefony dříve než ve věku 6 let, tedy před zahájením školní docházky. 

Názor odborníka 

„Správný věk pro pořízení prvního mobilu dítěti je přibližně 8 až 10 let. Je to však velmi individuální. Záleží na soudnosti dítěte a jeho schopnostech vnímat sociální vazby s okolím. Chlapci ve věku 6 až 8 let sice bývají při ovládání telefonu technicky o něco zručnější než děvčata, na druhou stranu dívky jsou v tomto věku době sociálně vyspělejší, a tedy zralejší pro aktivní telefonickou komunikaci. Chtějí-li mít rodiče jistotu, že jejich dítě plně pochopí principy a pravidla používání mobilního telefonu, doporučuji spíše vyčkat než se unáhlit,“ uvádí dětský psycholog PhDr. Petr Beroušek. 

Nejde jen o věk 

Důvodů, proč rodiče pořizují i menším dětem mobil, je více. Hlavní roli sehrává fakt, že mají dítě „pod kontrolou“. Jenže s vlastnictvím prvního mobilního telefonu je kromě výhod spojená i celá řada rizik. Pokud dítě dostane mobil dříve, než je na to duševně zralé, může se to negativně promítnout do jeho schopnosti komunikovat se vrstevníky či se soustředit na učení. Mobily, obzvláště smartphony vybavené internetem a hrami, dokážou radikálně změnit způsob trávení času (proč chodit ven s ostatními dětmi, když se potomek skvěle zabaví právě hrami, jež telefon nabízí?). Srovnávat dětství dospělých s tím, jaké ho mají dnešní děti, dost dobře nejde. I přesto by však bylo chybou nechat se ze strany potomků „omráčit“ jejich „dovednostmi“. Děti totiž telefon vnímají hlavně jako zdroj zábavy. Jenže… „Hrát hry či sledovat pohádky není totéž, co telefonovat, tedy aktivně a vědomě komunikovat s člověkem na druhé straně linky,” upřesňuje Ondřej Nacke, expert na telekomunikace portálu Ušetřeno.cz. 

Mobil jako závislost 

Osmiletý Vašík nedá bez svého smartphonu ani krok. A kdyby mu ho rodiče na noc nevzali, patrně by s ním také usínal. Jak je vidět, rizika se týkají nejen fyzického zdraví, ale i dětské psychiky. „Závislost na tabletech a mobilech čím dál více plní ordinace psychologů a psychiatrů a ukazuje se být skutečně závažným problémem vyrůstající generace. Proto řada zemí, například severské státy či Japonsko, používání mobilních telefonů u dětí velmi aktivně omezují,“ říká dětský psycholog. 

Více stran jedné mince 

Nezřídka se však stává, že rodiče kupují dětem telefony proto, aby obstáli v kolektivu. Je to bohužel tak – telefon se stává měřítkem společenské prestiže. Dítko ze sociálně slabší rodiny, která na chytrý telefon prostě nemá finance navíc, může být terčem úšklebků ze strany spolužáků. Pak se dospělí chtě nechtě rozhodnou, že si na drahý telefon raději půjčí, jen aby měl potomek klid. Jenže časem zjistí, že nejde pouze o mobil. Děti se porovnávají i podle toho, co dělají jejich rodiče, která rodina má lepší auto nebo bydlení… A to už pár tisíc korun nezmění. 

Proto by rodiče měli být svým dětem příkladem a dokázat jim, že na světě existují důležitější hodnoty než mobil. Vedle rodičovské autority je neméně podstatný přístup ze strany pedagogů a výchovných poradců na základních školách k používání mobilů ve třídách či o přestávkách. 

Připravila: mar

Foto: iStock


Diskuze: příspěvků