Rodina

Ochrana biodiverzity ve vaší zahradě

Není žádným tajemstvím, že se za poslední roky výrazně zhoršil stav biologické rozmanitosti. Změny v ekosystémech navíc nemají pouze environmentální dopad, ale mnohdy ovlivňují i nás. Přispět k obnově biodiverzity přitom můžete i vy – přímo ve vaší zahradě. Přinášíme vám několik tipů, jak na to.

Biodiverzita neboli rozmanitost živočišných a rostlinných druhů je velmi důležitá. Velká část plodin je totiž přímo závislá na opylování. Bohužel hmyzu neustále ubývá. 

Důvodů úhynu hmyzu je několik – změna klimatu, paraziti a v neposlední řadě také používání pesticidů. Jsou to právě pesticidní přípravky, které si vybírají vysokou daň. Jedovaté látky obsažené v chemických postřicích nezabíjejí pouze škodlivý hmyz, ale také užitečné organismy nezbytné pro biologickou rovnováhu. Některé pesticidy (neonikotinoidy) svojí agresivitou napadají centrální nervový systém hmyzu, což způsobuje hromadný úhyn. 

Věci se však hýbou správným směrem, a i v zahrádkářství dochází k revoluci a snaze o podporu druhové rozmanitosti. Sami zahrádkáři si mohou na svých zahradách vytvořit mikroklima, ve kterém bude vzkvétat život. 

Zodpovědný přístup k ekologii 

Více než 70 % zemědělských plodin a až 90 % divoce rostoucích rostlin je závislých na opylování. Mezi opylovače však nepatří pouze včely a čmeláci, ale i další druhy hmyzu jako motýli, žížaly, různí brouci či dokonce zvířata. 

Společnost Hornbach se rozhodla vypracovat průzkum, ve kterém poukazuje na současný stav biodiverzity a vztah Čechů k ochraně životního prostředí. Průzkum proběhl ve spolupráci se společností IBRS (International Business & Research Services) a jeho výsledky dokazují, že je změna v ekosystémech skutečně viditelná. 

Z výzkumu vyplývá, že lidem na ochraně životního prostředí záleží – až 80 % dotázaných se zajímá o ekologii a celých 95 % z nich třídí odpad. O složení hnojiv a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí se zajímá 85 % respondentů. Výsledky tak ukázaly, že si obyvatelstvo důsledky vlastních zásahů do přírody uvědomuje a při nakupování proto pomýšlí na možné konsekvence. Šetrné alternativy hnojiv by lidi byli ochotní využívat i přes vyšší cenu či horší dostupnost. Přes 80 % respondentů zaregistrovalo menší množství hmyzu. Hlavním důvodem je dle nich nadměrné používání pesticidů v zemědělství. 

Používání hnojiv bez chemie je prvním krokem, jak podpořit biodiverzitu v zahradě. Zde však možnosti ani zdaleka nekončí. Podpořit živočišnou rozmanitost můžete například i výsadbou pásů travnatých porostů či vytvořením louky s polními květy na okrajích zahrady. „Tímto zahradním „inženýrstvím“ zvýšíte počet opylovačů, a zároveň snížíte riziko výskytu nepřátel užitečného hmyzu. Na výsadbu malých zahradních luk doporučuji různé květinové mixy nebo bylinky ze sortimentu FloraSelf. Vybrat si můžete kombinaci lučních květů nebo květin, které přitahují včely,“ radí Daniel Brychta z Hornbachu. 

Zahradní jezírko nejen coby oáza klidu 

Jezírko v zahradě může plnit nejen okrasnou funkci. Svůj domov v něm najde také mnoho malých i větších živočichů či druhů hmyzu. Budou se v něm koupat ptáci a žabí koncerty už jen dotvoří jedinečnou atmosféru. 

Pokud ozdobíte svou zahradu jezírkem, nemine vás povinnost pravidelně pečovat o čistotu vody. „Při údržbě zahradního jezírka paradoxně platí, že čím je jeho vodní plocha větší, tím méně práce bude jeho uživatel mít. Aby jezírko získalo samočisticí funkci, musí mít minimální rozlohu kolem 50 čtverečních metrů, ideální plocha začíná na 80 m2,“ uvádí Daniel Brychta. K údržbě průzračné vody můžete přispět i výsadbou vhodných vodních rostlin, které plní nejen funkci okrasnou, ale i tu čisticí. „Vodní rostliny můžete vysazovat přímo na dno jezírka nebo do speciálních plastových košů. Správný výběr rostlin závisí na hloubce jezírka – do menších hloubek vysazujte bahenní rostliny, pro lekníny je vhodná hloubka alespoň 100 cm,“ uvádí odborník z Hornbachu. 

Přilákejte na zahradu ptáky 

Ptáci hrají důležitou roli v přirozené regulaci škodlivého hmyzu, larev a hlodavců na zahradě i v sadech, čímž nás chrání před jejich přemnožením. Ptačí návštěvy samozřejmě nezaručí úplné vymýcení škodlivého hmyzu, přítomnost ptactva je ale i tak důležitou součástí ochrany před mnoha škůdci. 

Mnozí ptáci však během zimních měsíců uhynou kvůli nedostatku potravy. Pokud chcete, aby se ptáci do vaší zahrady opětovně vraceli i po zimě, pomozte jim v dobách nouze pořízením krmítek či napajedel. Zvyknou si pravidelně se vracet. „K vytvoření krmítek vám poslouží i materiály, které najdete v domácnosti, jako např. PET lahve, dřevo nebo papírová role,“ dodává Daniel Brychta z Hornbachu. Z přítomnosti ptáků bude vaše zahrada profitovat. Věděli jste, že jediný pár sýkorek dokáže v ovocném sadě zničit až 80 % přezimujících housenek obaleče jablečného, který je nejrozšířenějším škůdcem jabloní?

Připravila: Katka Soušková

Zdroj: Hornbach

Foto: Hornbach


Diskuze: příspěvků