Právo

Oddlužení aneb osobní bankrot

Pan Petr vedl normální život, vzal si hypotéku na dům, auto na leasing a splátky měl nastavené úměrně svému platu. Následně však onemocněl, a jeho plat tak nedosáhl kýžené výše.

Jelikož je v dnešním světě mnoho lákadel se snadnými půjčkami, vypůjčil si pan Petr od společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, aby pokryl své původní splátky. Úrok u těchto společností je značně vysoký, tudíž aby pokryl následnou půjčku, bylo třeba oslovit jinou společnost se žádostí o úvěr. A tak to šlo až do té doby, kdy tímto koloběhem jeho celkový dluh činil více jak dva milióny korun a pan Petr již nedokázal splácet žádný ze svých dluhů.

Osobní bankrot

V případě, že jste v prodlení se splácením svých pohledávek po dobu delší než tři měsíce, nacházíte se v tzv. úpadku. Jedním z řešení pro Vás, pokud nechcete, aby Vás navštívil exekutor, je vyhlásit na sebe osobní bankrot, nebo-li provést tzv. oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Jádrem této pomoci je přiznání dluhů věřitelům prostřednictvím návrhu podávaného k soudu a závazek uhrazení alespoň 30% celkového dluhu za dobu pěti let. Návrh je nutno podat insolvenčnímu soudu na speciálním formuláři, který je volně ke stažení na webových stránkách týkajících se insolvenčního řízení. K tomuto formuláři je nutno přiložit předepsané přílohy, kdy zcela nezbytný je výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), seznamy majetku a závazků, potvrzení od zaměstnavatele a další podklady, které jsou požadovány v rámci formuláře. Po podání návrhu, okamžikem, kdy dojde návrh příslušnému soudu, jste vedení jako dlužníci v insolvenčním rejstříku, a od této chvíle nesmí být ve věci Vašich dluhů dále jednáno (exekutor pozastaví výkon exekuce, soud nemůže o podané žalobě rozhodnout). Dalo by se říct, že Váš majetek je od této chvíle konzervován.

Insolvenční řízení – oddlužení

Ve skutečnosti to vypadá následovně. Soud posoudí Váš návrh, a splňuje-li všechny náležitosti, vyzve věřitele, aby se přihlásili se svými pohledávkami do Vašeho řízení. Věřitelé na to mají omezenou lhůtu. Dále je nařízeno jednání u soudu, kde, pokud je oddlužení považováno za řešení ideální pro Vás, je v rámci tohoto jednání i schváleno, nebo pokud tomu tak není, může být soudem zamítnuto. Pokud dojde ke schválení, je Vám přidělen insolvenční správce, který bdí nad Vaším majetkem a Vašimi příjmy, je Vám stanovena jedna splátka pro všechny dluhy tak, aby bylo možno běžně fungovat. Pokud splátku budete po dobu pěti let splácet a aktivně spolupracovat s insolvenčním správcem, po uplynutí této doby se zbytek dluhu stává pouhou naturální obligací. Tedy pohledávkou, kterou nelze vymáhat prostřednictvím soudu ani jiného autoritativního orgánu. Obligace však může být splněna dlužníkem dobrovolně.

Osobní bankrot je řešením pro ty fyzické osoby, které nejsou schopny déle splácet své spotřebitelské úvěry, jedná se o řešení efektivní a pro dlužníky značně ulevující. Pokud je dlužník schopen pět let dodržovat předepsaná pravidla, je to pro něj taktéž úspěšné vyřešení nepříjemného problému a možnost, jak se vyhnout setkání s exekutory. Je třeba ještě upozornit na fakt, že schválené oddlužení se nevztahuje na dluhy, které vzniknou v době po jeho schválení.

Máte-li na autorku nějaký dotaz, ptejte se v naší poradně.

Autor: Mgr. Nina Bachroňová z advokátní kanceláře Hejda&Židová
Foto: iStock
27. 10. 2010

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků