Hobby

Rok 2020 pohledem Reflexivní astrologie

Rok 2020 je z astrologického pohledu spojen se silným vlivem znamení Kozoroha a měl by přinášet obrat k materiálním tématům, realismus, zvýšený workholismus i cílevědomost a snahu řešit věci koncepčně, plánovitě a z hlediska dlouhodobých horizontů.

Jupiter v Kozorohu, který tímto znamením putuje až do 19. 12. 2020, podpoří praktický, obchodnický náhled na realitu a expanze se v případě planety rozmachu a hojnosti projeví zejména v rovině vytváření systémů, koncepcí a řádů všeho druhu. Jupiter v Kozorohu dává vynikající organizační schopnosti i smysl pro formu a zodpovědnost a zejména v souběžné konjunkci s Plutem v Kozorohu od března v podstatě až do prosince 2020 podpoří sílu záměru, cílevědomost, ale také kariérní ambice, pracovitost a mnohdy i smysl pro mocenské otázky. 

Pořádkumilovný, systematický a disciplinovaný Jupiter v Kozorohu by měl být přínosem v procesech třídění, managementu, správy a organizace a obecně při jakékoliv činnosti vyžadující vytrvalost, píli a důsledný, zodpovědný přístup. 


V zemském znamení Kozoroha budou putovat také Saturn (s výjimkou čtvrt roku od 22.3. do 2.7., kdy Saturn krátce přestoupí do znamení Vodnáře a následně ve zpětném chodu zacouvá do Kozoroha) a Pluto, což nesmírně podpoří pevnost záměru, smysl pro pořádek, ale také určitou míru konzervativnosti a náročnosti. 


Dá se říct, že rok 2020 bude silný z manažerského hlediska, i díky tomu, že celou jeho druhou polovinu od konce června až do konce prosince bude provázen přímočarým, energickým a soutěživým Marsem v Beranu. 


Tento rok nebude z astrologické perspektivy v obecné konstelaci chybět věcnost, praktičnost, ani tah na bránu, mnohdy ale bude nutné pěstovat ohledupnost, trpělivost a citlivost. Většina roku bude doprovázena také průchodem černé luny znamením Berana, která sice nepostrádá iniciativnost, rozhodnost, přímočarost a bojovnost, ale zvláště v druhé polovině roku 2020 může v konjunkci s Marsem v Beranu přispívat také k agresi, individualismu, soutěživosti a přílišné zbrklosti. Dominantní vliv planet v Kozorohu v konkrétních obdobích v kvadrátu na Mars v Beranu přispěje k realizačním a manažerským dovednostem, po citové a vztahové stránce je ale tato kombinace poměrně věcná, pragmatická, účelná a emočně strohá. 


V průběhu roku 2020 ale najdeme také vztahově a společensky příznivější období, kdy se Venuše s Marsem budou dlouhodobě pohybovat v příznivém trigonu. 


To platí zejména pro celý duben a začátek května, kdy najdeme Venuši v komunikativních a společenských Blížencích v přesném trigonu s Marsem ve Vodnáři. Dalším specifikem roku 2020 je potom dlouhodobý průchod Venuše znamením Blíženců od 3.4. až do 7.8., což by mělo být velkou komunikační podporou a přínosem také v oblasti studia, marketingu, vzdělávání, literatury a přenosu informací v obecném slova smyslu. Venuše v Blížencích bude 4 měsíce rezonovat zejména v horoskopech jedinců se silným vlivem tohoto znamení, zvláště, pokud mají v Blížencích umístěno např. Slunce, ascendent, Lunu nebo Mars. 


Komplikace nebo narážení na překážky a tvrdost mohou být naopak spojené s přesnou konjunkcí Saturna a Pluta v Kozorohu během ledna a částečně února. Zejména v období od 10.do 17.1. za přesné konjunkce se Sluncem se mohou projevit zemětřesení, sesuvy půdy, nehody, pády budov, lavin nebo jiné destruktivní procesy. Konjunkce Saturn a Pluta v Kozorohu z astrologického pohledu evokuje také ekonomickou recesi, pojí se s autoritářstvím, tvrdostí a despotismem. 


Jupiter v Kozorohu by měl ale tyto tendence postupně vyrovnat a od jara vystřídá Saturn v konjunkci s Plutem. Vzhledem k silnému zastoupení znamení Kozoroha se pak dá říct, že rok 2020 bude rokem silně pracovním, zaměřeným na výkon a budování dlouhodobých projektů. Jedním ze zásadních témat může být také otázka bydlení nebo stavebnictví, se kterými jsou znamení Kozoroha i jeho planetární vládce Saturn spojeny. 


Během roku 2020 bude možné odvést neskutečné množství práce, profesionalizovat se a budovat na opravdu pevných základech, současně ale bude často nutné pěstovat ohleduplnost a citlivost a mírnit agresi. Dalším z poznávacích znamení roku 2020 je totiž konjunkce černé luny v Beranu s Chirónem v Beranu, která se na nebi formuje od 27.1. do cca poloviny května. 


Přes léto a část podzimu pak černá luna v Beranu vytváří konjunkci s Marsem v Beranu a jednou z klíčových otázek pro toto období bude také určení správné míry sebeprosazení a oscilování mezi soutěživostí a pocity zraněnosti z nemožnosti vlastního sebeprosazení. Ty mohou zasáhnout zejména Berany, Váhy, Raky a Kozorohy narozené ze začátku znamení a jedince s planetami umístěnými v těchto kardinálních znameních. V druhé polovině roku pak černá luna v konjunkci s Marsem v Beranu může zejména v létě a na podzim podporovat prchlivost a impulzivnost také obecně, takže doufejme, že se vyhneme rozsáhlejším mezinárodním konfliktům.


Závěr roku pak v druhé polovině prosince přináší přestup Jupitera a Saturna do znamení Vodnáře a následující rok 2021 se rostoucí měrou může řešit otázka svobody, nezávislosti, společenského pokroku a nejrůznějších společenských alternativ a inovací.


Každodenní astrologické rozbory můžete sledovat na facebookové stránce Reflexivní astrologie, kam také můžete napsat, pokud máte zájem o individuální osobní rozbor nebo konzulataci, můžete ji kontaktovat také na e-mailu astrologie.brno@gmail.com. 


Vypracovala: Reflexivní astrologie astrologie.brno@gmail.com


Diskuze: příspěvků