Rodina

Sváteční období je čas pomoci

Vánoční období je prožíváno často velmi emotivně. Lidé jsou citlivější, empatičtí, mají jakoby k sobě blíž. Proto je vánoční období silně spojováno se vzájemnou solidaritou a lidskou pospolitostí. Je jen škoda, že tato energie po svátcích vyprchá a že si ji lidé neudrží po celý rok. Hned by bylo na světě krásně.

Vánoční období je v zimě, kdy se nejvíce projevují rozdíly mezi těmi, kterým se v roce dařilo a těmi, které postihla nějaká nepříjemná věc či ztráta. Vzrůstá tak silně nerovnováha mezi lidmi, kteří zažívají hojnost a těmi, které postihl nedostatek. A protože má Vesmír vše nastaveno na vzájemnou harmonii a rovnováhu, nutí i lidi, aby rovnováhu nastavovali mezi sebou. 

Doba vánočních svátků je tak velmi vhodná pro charitativní akce. Je posílena lidská snaha pomáhat. Již české slovo pomoc jasně říká, jaká je zde podstata. Moc říká, že můžete (moci) a také moc jako hodně. Takže lidé mohou dávat z toho, čeho mají moc. I to patří ke křesťanské kultuře, která lidem říká, že se mají dělit o své přebytky. V situaci, kdy jeden má moc, má dát tomu, kdo má málo. 

Je tedy velmi hezkým a i tradičním zvykem se o své přebytky podělit s těmi, kterým se těchto věcí nedostává. Pokud takový zvyk v rodině nemáte, pak vřele doporučuji si ho vytvořit. Nejen že je to velmi krásná, ale také silná energie. Navíc je to energie MOCI –mám moc něco udělat, něco dokázat. Takže tento zvyk posílí vaši moc i do dalšího roku. Budete tak moci zvládnout více věcí a lépe, a bude se vám dařit ještě víc. 

Měli byste si vybrat jednu oblast, kde je nedostatek toho, co vy můžete poskytnout. Pokud máte např. hodně dětí a tím pádem i hodně dětského oblečení, které již nepotřebujete, zaměřte se např. na dětské domovy. Pokud vaše firma např. prodává počítače, můžete se spojit se školstvím apod. 

Dávejte jen to, co můžete, jen své přebytky. Jen to je posilující. Pokud byste dávali něco, čeho sami máte málo, pak zde energii naopak oslabujete jak pro vás, tak i pro toho, komu danou věc darujete. 

Proces darování si také co nejvíce užijte. Snažte se (pokud to jde) učinit dar osobně i s přáním. Pokud možno se vyhýbejte darovacím akcím, jako posílání sms na určité číslo. To se hodí pro různé jednorázové akce, ale ne pro sváteční období. Osobní darování má v sobě lidskost a soucítění. A to je často důležitější, než dar samotný.

Autor: Jiří Čerňák, cernakinteriordesign 

Foto: pixabay


Diskuze: příspěvků