Děti

Vybíráme vhodný hudební nástroj pro dítě

Chcete, aby se vaše dítě naučilo hrát na nějaký hudební nástroj? Aby rozvíjelo své hudební vlohy? Nevíte však, jaký konkrétní nástroj vybrat, aby to dítě bavilo?

Než přejdete k samotnému výběru nástroje, nejprve si uvědomte, zdali je pro hraní vaše dítě dostatečně zralé. Tento článek vám přináší rady, jak poznat, že je dítě v ideálním věku pro začátek hraní, a jaký hudební nástroj zvolit, aby vaší ratolest hraní nepřestalo po roce bavit.

Co ovlivňuje hudební nástroj u dítěte

Díky hraní na hudební nástroj se u dítěte zlepšuje jeho výkon ve škole. V dnešní době probíhá výuka ve školách tak, že se veškerá látka vykládá ústně a při procvičováních se pracuje s textem. Škola tedy u dětí rozvíjí hlavně levou hemisféru. U hraní na hudební nástroj je tomu naopak, neboť se rozvíjí hemisféra pravá. Hraní tak přispívá k celkové vyváženosti mozku dítěte.

Je dítě pro hraní zralé

Než začnete vybírat pro své dítě konkrétní hudební nástroj, nejprve prověřte, zda je ve věku, kdy se již doporučuje začít hraním na hudební nástroj. Mnoho rodičů své děti zapisují do hudební školy během prvních školních let. Rodiče si však neuvědomují, že jejich dítě pro hraní nemusí být vyzrálé, a pak se diví, že jejich dítě nechce po roce dále hrát.

Je sice pravda, že by každé dítě mělo začít hrát co nejdříve, protože čím dříve, tím lépe a rychleji dosáhnou lepší plynulosti a přirozenosti. Na druhou stranu je však nutné brát také v potaz psychickou a fyzickou rozvinutost každého dítěte. Jak to ale poznat?

Následující body vám v tom pomohou:

Dítě zvládá plynule číst, psát a počítat. Díky těmto základním znalostem dokáže dítě také číst noty a počítat si rytmus. Dítě zvládá školní stres. Dítě si uvědomuje rozdíl mezi prací a zábavou a má dostatek energie.

Obecně lze říci, že děti ve věku tři roky by ještě neměly s hraním začínat, neboť je na ně příliš brzy. Doporučujeme zapsat dítě do hudební školy kolem pěti let.

Jaký nástroj pro vaši ratolest vybrat

Pokud je vaše dítě v ideálním věku, kdy je vhodné s hraním začít, ještě předtím je potřeba vybrat správný hudební nástroj. Při výběru byste se měli zaměřit na dvě věci – na nadání dítěte a na praktičnost. Co se týče praktičnosti, musíte vzít v potaz, že dítě bude trénovat doma, takže mu budete muset pořídit vlastní nástroj. Při výběru nástroje byste proto měli zvážit finanční i prostorovou náročnost. Než tedy začnete jakýkoliv hudební nástroj vybírat, určete si, které hudební nástroje pro děti jsou vhodné a které už nikoliv.

Ohledně nadání je dobré ještě před výběrem zajít s dítětem do obchodu, kde si můžete jednotlivé hudební nástroje prohlédnout a vyzkoušet. Pokud dítě o konkrétní nástroj nejeví zájem, tak ho do toho nenuťte.

Ben-Tovim/Boydova metoda

Kromě financí a nadání můžete také zkusit speciální metodu zvanou Ben-Tovim/Boydova. Nejprve se začíná částí, která posoudí schopnosti dítěte a na základě toho se vybere vhodný nástroj. U testu muzikálnosti je dotazník, který prověřuje muzikální dovednosti dítěte (např. zdali dítě rozpozná melodii z pořadu, jaký tón v melodii je vyšší, dovede zopakovat jednoduchý rytmus atd.). Po tomto testu následuje test připravenosti, který zjistí, zdali je dítě tělesně i duševně zralé na hraní.

Jaké se nejčastěji volí nástroje?

Mezi nejvíce využívané nástroje patří flétna a kytara pro děti. Oblíbenými jsou také ještě klavír nebo housle.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: hudební nástroje Houdek, www.parents.com/kids/development/when-can-a-child-start-playing-a-musical-instrument/, www.eparenting.co.uk/books/the_right_instrument_for_your_child.shtml
Zdroj fotografií: Pexels

Diskuze: příspěvků