Právo

Daně z nabytí nemovitosti: čekají nás změny

Sbírání kytiček

Před několika týdny vláda schválila návrh zákona, kterým se mění daň z nabytí nemovitosti. Zákon by měl začít platit od dubna příštího roku. Co bude pro vás zásadní?

Hlavní navrhovaná změna se týká sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele (nejčastěji kupujícího).

Jak je to dnes

„Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem (nejčastěji k bytům, domům či pozemkům). Poplatníkem daně je dnes trochu nelogicky vzhledem k názvu daně u běžných převodů převodce, pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel,“ uvádí advokát Ondřej Preuss z u www.dostupnyadvokat.cz.

Pozitivní změny?

Hlavním cílem navrhovaných změn je podle předkladatelů odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s její aplikací v praxi. Dále také provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala a také odstranění nadbytečné administrativní zátěže. To vše má vést ke zjednodušení a urychlení daňového řízení.

„Ve skutečnosti je patrně hlavním cílem zvýšení vymahatelnosti daně.“, poznamenává Ondřej Preuss a dodává: „Přeci jen se jedná již o původní cíl, ze kterého pochází také název daně z nabytí, nikoliv převodu. Stát věří, že ten, kdo nabude nemovitost, mu daň nakonec zaplatí, aby o ni nepřišel.“

Dojde ke snížení kupních cen?

Podle návrhu nelze v důsledku sjednocení osoby poplatníka v případě smluvních převodů vyloučit určité snížení kupních cen, což se může případně projevit odpovídajícím poklesem ročního daňového inkasa. „I dnes se ve smlouvách setkáváme s tím, že se převodce a nabyvatel domluví na obrácení daňového břemene, aby mohli snížit cenu a tak i ušetřit na dani. Změna tak může vést skutečně k poklesu cen, i když jsem k tomu skeptický,“ domnívá se Ondřej Preuss.


Připravila: redakce
Foto:
28. 10. 2015

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků