Děti

Dětem důvěřujte, ale prověřujte..

Ve výchově bychom měli vést děti důsledně k opatrnosti. Každé dítě je jiné. Některé se drží dlouhá léta bojácně máminy sukně a na svět se kouká s velkou opatrností. Jsou však i děti, které jsou naopak velmi vstřícné a bezelstně se baví s každým, kdo se na ně hezky usměje.

Ať už má vaše ratolest povahu jakoukoli, buďte ve střehu a ve výchově veďte děti vždy k opatrnosti.

Známí a cizí

Již od malička vštěpujte dětem, jak se mají správně chovat při kontaktu s osobami, které neznají. Vysvětlete jim, že nesmí rozeznávat lidi podle toho, jestli vypadají jako hodní nebo zlí. Musí je vždy dělit podle toho, zda jsou cizí nebo jde o osoby známé. Varujte je, že se cizí lidé mohou skrývat pod maskou hodného strýčka nebo tatínkova kamaráda.

Co musí dítě vědět?

Existuje několik zásad, které byste měli neustále opakovat. Učte děti, že s cizími lidmi se:

  • Nebavíme, ani kdyby vypadali jako ti nejhodnější na světě a slibovali modré z nebe.
  • Nic si od nich nebereme. Nabídka čokolády může být totiž důvodem k získání pozornosti a později i důvěry dítěte. Nehledě na to, že samotná dobrota může obsahovat drogu či uspávací prostředek.
  • Nikam s nimi nechodíme. Záminkou může být zajímavá videohra nebo třeba štěňátko, které běhá kousek odsud v parku.
  • Nesedáme k nikomu do auta. Pokud dítě do auta nastoupí, je zcela vydáno napospas svému únosci.

Doma také pozor

Stačí otevřít v nesprávnou dobu cizímu člověku dveře a problém je na světě. Vstup byste měli vybavit dveřním kukátkem a opět apelovat na dítě, aby rozeznávalo cizí a známé lidi. Ať už přijde cizí člověk s jakoukoli báchorkou, vaše ratolest musí umět jednoznačně odpovědět „přijďte, až budou rodiče doma“. Po této větě pak odejít od dveří a s osobou více nediskutovat.

Virtuální nebezpečí

I když děti ví, že si musí dávat pozor na cizí lidi, svoji opatrnost často ztrácí u počítače. Svět internetu a sociálních sítí je doslova jednou velkou nástrahou. Děti jsou důvěřivé, těžko odhalí případného násilníka nebo devianta. Na internetu navíc na děti číhá kromě sexuálního obtěžování také hrozba šikany.

Jak se bránit?

Především s dětmi komunikujte. Bavte se s nimi o výhodách a nevýhodách používání počítače a internetu. Dohodněte se s dětmi, že nebudou nikomu sdělovat adresu ani osobní informace. I když svému potomkovi věříte, pro jistotu si prověřujte, jaké stránky navštěvuje, jaké programy používá a komu posílá e-maily. Výhodné je, pokud máte počítač ve společné místnosti, takže stačí letmý pohled na obrazovku, abyste věděli, čemu se dítě věnuje.

Text: Eva Šarfová

Zdroj informací: www.understood.org/articles/en/how-to-teach-child-personal-safety, www.babycenter.com/0_how-to-talk-to-your-child-about-interacting-with-strangers_3657124.bc
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků