Děti

Jak při rozchodu co nejméně ohrozit děti

Rozchody jsou bohužel stále častým koncem mnohých vztahů. Není to procházka růžovým sadem pro nikoho. Obzvlášť je ale náročný pro všechny páry, kteří mají nezletilé děti.

Je potřeba se zachovat co nejrozumněji. Děti si totiž z nezvládnutého rozvodu, mohou odnést traumatický zážitek, který si ponesou až do dospělosti.

Rozchod či rozvod rodičů je vždy emočně náročným obdobím a pro dítě často znamená traumatickou událost. Následky konfliktních rozchodů rodičů záleží na mnoha faktorech, na prvním místě je vždy chování rodičů, dále věk dítěte a jeho pohlaví.

Pro děti je situace kolem rozpadu vztahu jeho rodičů náročná emociálně, musí čelit smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství, může se objevovat úzkost, strach, vztek, bezmoc a pocity viny.

V dospělosti se mohou u dětí, které zažily rozchod rodičů objevit problémy v navazování intimních vztahů, společenských vztahů, problémy v oblasti sebedůvěry, ale může to také ovlivnit i dosažený stupeň vzdělání. Vyhrocený a konfliktní rozchod rodičů je pro dítě bezpochyby trauma,“ říká terapeutka Mgr. Kamila Šafková.

Věnujte svému dítěti pozornost a buďte všímaví

Děti na situaci reagují vždy, ale každé jiným způsobem. Každý rodič, který se svému dítěti věnuje a tráví s ním čas, tak pozná, že se s dítětem něco děje. Záleží na věku dítěte a okolnostech, malé děti budou mít jiné reakce než děti v pubertě.

Také je dobré říci, že děti na sebe často berou zodpovědnost za chování rodičů a toho co se v rodině děje, někdy zkrátka uvíznou v pocitu, že za to mohou ony. Děti na konflikty rodičů mohou reagovat například agresí, zvýšeným křikem, extrémním poutáním pozornosti, stáhnutím se do sebe (dítě tráví čas výhradně samo, nemluví), děti mohou mít různé tělesné projevy (dítě má bolesti bříška, hlavy), může dojít ke zhoršení prospěchu ve škole.

Nebojte se zajít za odborníky

Žijeme v době velké informovanosti a zdá se, že se řady rodičů, kteří přebírají zodpovědnost a situaci řeší, stále rozšiřují. Je cítit velký apel na rodiče, aby se nebáli jít za odborníky, rozhodně to není ostuda, nicméně je stále spousty rodičů, kteří neznají podpůrné služby a někteří také nehledí na to, jaké dopady takový rozpad rodiny na děti má. Je potřeba o tom stále mluvit a zdůrazňovat to.

Stále málo rodičů také například ví o možnosti mediace, která jim dává možnost dohody s ohledem na potřeby obou stran. A nemusí tak procházet náročným soudním jednáním.

I když se vztah rozpadá, rodičovství zůstává

V obecné rovině by si rodiče měli uvědomit, že i přes to, že jejich partnerský vztah se rozpadá, jejich rodičovská role zůstává. Rodiče by se měli snažit před dětmi nebojovat a nežádat je, aby se přikláněly na stranu jednoho z nich. Důležité je s dětmi o nastalé situaci mluvit, poslouchat je a dát jim prostor pro emoce.

Rozhodně nikdy dětem nebraňte se stýkat s druhým rodičem. Měli byste se pokusit odklonit pozornost od toho co nefunguje k tomu, co funguje nebo by mohlo fungovat. Pro dítě je důležité, aby mohlo běžné situace ze života zažívat s oběma rodiči, aby měli společné zážitky. Děti potřebují blízkost obou rodičů.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: servisvztahu.cz, www.child-encyclopedia.com/divorce-and-separation/according-experts/how-parents-can-help-children-cope-separationdivorce
Zdroj fotografií: Gustavo Fring Pexels

Diskuze: příspěvků