Právo

Kdy máte nárok na volno s náhradou mzdy

Sbírání kytiček

V životě nastávají okamžiky, kdy z určitých důvodů nemůžeme dorazit do zaměstnání. Může to být svatba, narození potomka či doprovod nemocného dítěte k lékaři. Víte, ve kterých chvílích máte nárok na placené volno? Přečtěte si vybrané tipy.

Doprovod k lékaři
Rodičům se nejednou za rok stane, že jejich dítě onemocní. Bez asistence babiček musí ale k lékaři dítě doprovodit jeden z rodičů. Na to mu náleží volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den. „Většina lidí neví, že mzdu zaměstnavatel hradí i v případě, že k lékaři doprovázíte manžela/druha či vlastní rodiče/prarodiče nebo rodiče/prarodiče manžela. Váš zaměstnavatel vás musí uvolnit na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na jeden den. Zákoník práce však primárně předpokládá, že zaměstnanec bude těchto možností využívat pouze v případě, kdy nemůže předmětné činnosti provést mimo pracovní dobu“, říká Petra Hrabánková, právnička z ČSOB.

Svatba
Tento krásný a většinou ojedinělý zážitek je také pěkným žroutem času! Přípravy se svatbou spojené stojí nejen hodně sil, ale také zaberou pěknou dobu. I na to zákoník práce myslí! Novomanželům tak připadají dva dny volna, z toho jeden k účasti na vlastním obřadu. S náhradou mzdy však počítejte pouze za 1 den. Pokud se tedy svatba koná v sobotu či neděli, zaměstnavatel vám dle zákona poskytne pouze jeden den pracovního volna, a to s náhradou mzdy. Nárok na jeden den volna v den obřadu a s náhradou mzdy mají i rodiče snoubenců. V případě, kdy snoubenci již mají děti, ty mají právo na den volna, ale bez náhrady mzdy.

Narození dítěte
Při jednom z nejkrásnějších okamžiků v našem životě nechce většinou partner, otec dítěte, chybět. Pokud partner doprovází ženu do porodnice, musí mu to zaměstnavatel umožnit na dobu nezbytně nutnou, a to s náhradou mzdy. Totéž platí pro převoz manželky/družky z porodnice domů. V případě, kdy chce být nastávající otec svědkem narození potomka a zůstat u porodu, zaměstnavatel mu poskytne pracovní volno, mzdu mu však neproplatí.

Stěhování
Stěhování je také událostí, která vám zabere spoustu času. Od zaměstnavatele můžete žádat dva dny neplaceného volna, na náhradu mzdy však nárok nemáte. Jinak je tomu pouze v případě, že se stěhujete na popud zaměstnavatele – např. do jiného města. V tomto okamžiku vám náleží až dva dny volna, které vám budou proplaceny.

Darování krve
Pokud jste dárcem krve a tuto záslužnou činnost nemůžete provést mimo pracovní dobu, náleží vám pracovní volno s náhradou mzdy za dobu cesty k odběru a zpět, samotného odběru a zotavení po odběru. Obdobně se postupuje při darování dalších biologických materiálů.

Podrobné informace, kdy vám zaměstnavatel musí poskytnout pracovní volno ať už s náhradou mzdy či bez ní, naleznete v zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v sekci Práce a právo.

Připravila: Katka
Foto: iStock
7. 2. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků