Kariéra

Jak zvládnout začátek v nové práci

Prošli jste úspěšně výběrovým řízením, získali nové místo, ale čeká vás ještě jeden stresující zážitek – první den v novém zaměstnání. Na vás je, abyste se sžili s novými kolegy, s chodem firmy a šéf a spolupracovníci si vás oblíbili. Na nástup do první nebo nové práce je dobré se připravit. 

Buďte sami sebou

Nepřetvařujte se, nesnažte se přehnaně zapůsobit. Síla prvního okamžiku je velká a na delší dobu určí vzájemné vnímání, navíc lidé si tento názor neradi opravují. Pokud chcete, aby s vámi byli ostatní spokojeni, abyste pro ně byli čitelní a neměli z vás pocit ohrožení, buďte od začátku sví. Jste-li přátelští, extrovertní a mnohomluvní, neskrývejte to. Když jste introvertní, buďte takoví od počátku. A pokud jste negativní bručoun, řekněte to rovnou a nesnažte se být vtipným bavičem. Umožníte tím svému okolí vytvořit si správný první dojem a vaši noví kolegové pak nebudou mít problém si vás zařadit a respektovat.

Pozor na první dojem

To, jak se hned první den prezentujete před svými novými kolegy a nadřízenými, může rozhodnout o vaší kariéře na dlouhou dobu. Přinejmenším můžete dlouho pracovat na tom, abyste napravili případný negativní první dojem. Proto přijďte včas, nejlépe s mírným předstihem. Zamyslete se nad tím, co si vezmete na sebe, abyste se cítili komfortně, a zároveň vyhověli dress-code společnosti. Samozřejmě dbejte pečlivě na upravenost a hygienu. Nervozitu z nového prostředí a kolektivu pomůže překonat vaše naladění. Nasaďte úsměv – nejen, že budete lépe působit na své kolegy, pomůže to i vaší psychice. Nezapomeňte zdravit, pokud se o to nepostará někdo jiný, kolegům se představte.

Soustřeďte se na práci a plňte, co jste slíbili

Než do sebe nasajete kulturu nové firmy a zažité normy chování, koncentrace na práci vám umožní nedělat chyby v osobní komunikaci. Nemusíte lámat rekordy, pracujte pokud možno bez nedostatků a v přiměřeném tempu. A pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat. Je dobré si získané informace zapisovat, dělat si poznámky, abyste se neptali na stejné věci opakovaně.

I když se plnění slibů zdá jako triviální rada, ne pro každého je samozřejmostí. Nenastupujte do zaměstnání s tím, že pracovní dobu prosedíte u internetu a činnost budete předstírat jen tehdy, půjde-li šéf kolem.

Snažte se nechybovat, ale případnou chybu přiznejte

Nikdo není neomylný a buďte si jistí, že zvláště ze začátku se nepodaří vše, jak byste chtěli. Snažte se proto maximálně soustředit a nedělat zbytečné boty, ale pokud se tak stane, nezatloukejte. Jestliže se na pochybení později přijde, ocitnete se v mnohem trapnější situaci, než kdybyste svou chybu přiznali rovnou. A navíc budete jen těžko získávat ztracenou důvěru.

Využijte zkušební dobu i pro sebe

Zkušební doba je určená k tomu, aby zaměstnavatel „otestoval“ vaše schopnosti a předpoklady pro danou pozici. Je to ale také období, které byste měli využít, abyste posoudili, jestli se vám nově získaná práce líbí, vyhovuje vám kolektiv a kultura firmy, do které jste nastoupili. A zhodnotit, zda zaměstnavatel splnil to, na čem se s vámi dohodl. Neměli byste se proto bát zeptat na obvyklý způsob komunikace ve firmě, řešení běžných situací a zaběhnuté normy chování.

Ptejte se, komunikujte

Začlenění do kolektivu je pro nováčka těžké, ale buďte si jistí, že to není lehké ani pro vaše kolegy. V tomto „oťukávacím“ období je důležitá komunikace – a i když je dobré nebýt příliš familiární, navázání osobních vazeb je důležité. Navíc v současné době je při přijetí nového člověka často posuzována nejen jeho odborná způsobilost a předpoklady pro danou práci, ale také schopnost začlenit se do stávajícího kolektivu a fungovat jako přínosný člen týmu.

Nehodnoťte, neposuzujte, nejprve poznávejte novou firmu

Nejdříve je třeba poznat nové prostředí, potom teprve hodnotit nebo dokonce kritizovat. I v případě, že jste již v daném oboru zkušení, nevynášejte unáhlené soudy. V každé firmě jsou trochu jinak nastavené procesy, jiný kolektiv, jiná vnitřní kultura, takže co fungovalo na jednom místě, nemusí být ideální i jinde. Proto nesrovnávejte s minulou prací, pokud budete od prvního dne vysvětlovat, co vše je v dané společnosti špatně a co byste udělali jinak a lépe, nejspíš si koledujete o rychlé rozloučení. Rodí-li se vám v hlavě plány na zefektivnění některých úkonů, schovejte si je na později.

Ujasněte si pár věcí již před nástupem

Na svůj případný start ve firmě myslete už ve finále výběrového řízení. Nebojte se zeptat již při pohovoru, které konkrétní úkoly budou vaší pracovní náplní a co se od vás očekává. Předejdete pak mnoha problémům a případnému rozčarování po nástupu. Pokud jste tak neudělali již před pracovním pohovorem (a že byste měli), zjistěte si o dané společnosti co nejvíce. Ale i když to uděláte, o vnitřním chodu a kultuře firmy se většinou moc nedozvíte – ale nebojte se.

V mnoha firmách je dobrým zvykem s nově přijatými kolegy absolvovat tzv. induction day nebo jak je zažité u nás „úvodní kolečko“. Jeho cílem je poskytnout novému zaměstnanci základní informace tak, aby se dokázal co nejlépe zorientovat – získá informace o firemní kultuře, vedení společnosti, významných projektech a zakázkách. Také převezme pracovní pomůcky a vybavení, čipové karty pro vstup, apod. Součástí úvodního dne často bývají i základní školení (IT, BOZP).

Trvejte na potřebných náležitostech

Na personálním oddělení by na vás měla při nástupu čekat pracovní smlouva. Ta musí být písemná a měla by zahrnovat specifikace termínu nástupu do práce, druhu práce, místa nebo míst výkonu práce. Nemusí obsahovat ujednání o mzdě – ta může být sjednána ve zvláštní dohodě nebo stanovena vnitřním předpisem, kolektivní smlouvou nebo mzdovým výměrem či vhodnou kombinací předchozího. V tom případě je ale zaměstnavatel povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy.

Ve smlouvě také nemusí být uvedena zkušební doba, pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, že ji chtějí, musí být dohodnuta nejpozději v den nástupu. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda údaj o délce pracovního poměru odpovídá dohodě. V pracovní smlouvě musí být také specifikováno, zda v případě přesčasů vzniká nárok na jejich proplácení a v jaké výši. Nezapomeňte si vzít potřebné osobní doklady – počítejte s tím, že budete řadu věcí vyplňovat a podepisovat.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: Profesia
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků