Kariéra

Sportovní stipendium v USA: na co je potřeba se zaměřit

Sbírání kytiček

Mnoho rodičů mladých sportovců se zabývá myšlenkou, jakou cestou se vydá jejich potomek, pokud se jednou bude muset rozhodovat o své budoucnosti.

Rodiče často do mimoškolních aktivit svých dětí investují nejen nemalé finanční prostředky, ale především spoustu svého času. Na druhou stranu si ve většině případů uvědomují, že profesionální sport je splněným snem pouhého zlomku sportovních nadějí. Jak tedy pokračovat v daném sportu na výkonnostní nebo vrcholové úrovni a zároveň si nechat pootevřená vrátka v podobě kvalitního vzdělání a být připraven na život, kdy sport bude už pouze zábavou a pro udržení dobré fyzické kondice?

Mezi dospívajícími studenty se v posledních letech stále více skloňuje možnost pomaturitního vzdělávání v zahraničí. Každý si moc dobře uvědomuje nutnost znalosti cizího jazyka pro svůj budoucí život a angličtiny především. Nabízí se tedy možnost studia na některé z amerických univerzit, které otevírají své dveře talentovaným sportovcům z celého světa v podobě sportovních stipendií. 

U této příležitosti jsme měli možnost krátkého rozhovoru s paní Ing. Monikou Mertovou, MBA, zakladatelkou agentury Stipendia.cz, která již téměř 15 let pomáhá sportovcům získat sportovní stipendium na univerzitách v USA. 

Kdy se u Vás zrodila myšlenka na založení agentury Stipendia.cz, dnes největší svého druhu v ČR?

Abych se přiznala, tak již během mého studia v USA (Lynn University, FL – pozn. redaktora) jsem si pohrávala s myšlenkou, že bych chtěla pomáhat studentům z ČR v jejich cestě na univerzity za oceán. Když jsem se touto cestou před mnoha lety vydala já, bylo tenkrát k dispozici velice málo informací a vše tedy o mnoho složitější. Tehdy jsem ovšem neměla ani tušení, jak moc popularity studium v USA u našich studentů získá. Díky tomu, že pravidelně informujeme prostřednictvím bezplatných workshopů o této možnosti studenty s přispěním našich významných partnerů, se dostalo studium za oceánem do podvědomí téměř každého mladého sportovce v naší malé zemi uprostřed Evropy.

Co byste poradila našim studentům? Kdy a jak začít?

Asi nejdůležitější rada pro studenty: Pokud chcete studovat vysokou školu v USA, začněte včas a a s dostatečným předstihem. V případě, že budete chtít získat sportovní nebo jiné stipendium, doporučujeme se rozhodnout již během prvního pololetí třetího ročníku studia střední školy. Pokud ovšem vaše kroky budou mířit na ty nejprestižnější univerzity, je potřeba začít ještě mnohem dříve.

Co je podmínkou pro přijetí na univerzitu v USA?

Základní podmínkou je úspěšné dokončení studia na střední škole, což ovšem neznamená, začít se o studium v USA zajímat až po maturitě. Dále je potřebná znalost anglického jazyka ke složení zkoušek SAT (popř. ACT) a TOEFL. Čím lepší výsledek u zkoušek, tím větší šance být přijat na akademicky kvalitnější univerzitu. Dalším faktorem vstupujícím do přijímacího procesu je průměr známek ze střední školy, ze kterého se vypočítává tzv. GPA a v neposlední řadě, pokud se budete ucházet o stipendium, tak mít dobré výsledky v daném odvětví.

Pokud budeme mluvit o sportovním stipendiu, které jste měla možnost využívat během studia v USA. Jaká je potřeba sportovní úroveň pro získání tohoto druhu stipendia?

Záleží na sportovním odvětví, kterému se studenti věnují. Je celkem logické, že hráči amerického fotbalu a např. baseballu, což jsou klasické americké sporty, to budou mít mnohem složitější se v USA prosadit, než u sportů, které v USA takovou tradici nemají. Já osobně jsem měla možnost využívat plné tenisové stipendium a nutno dodat, že český tenis má na amerických univerzitách zvučné jméno dodnes. Spolupracujeme s celou řadou našich kvalitních tenistů a tenistek, kteří pravidelně slaví úspěchy v amerických univerzitních soutěžích. Díky tomu již také trenéři univerzitních týmů mají přehled o výkonnosti českých hráčů a kvalitě našich soutěží. Sport na univerzitách v USA je sice čistě amatérský, ale kvalita soutěží a samotného zázemí je obrovským lákadlem pro studenty-sportovce z celého světa.

A jaká je požadována akademická úroveň našich studentů?

Jak jsem již zmínila, je potřeba složit zkoušku SAT (popř. ACT), kterou musí složit každý uchazeč o studium v USA, včetně amerických studentů, a zkoušku z anglického jazyka TOEFL, která je povinná pro všechny studenty, kteří nestudují střední školu v anglickém jazyce min. 2 roky. Z našich dlouholetých zkušeností však mohu potvrdit, že studenti jsou díky kvalitě našeho vzdělávání na středních školách ve většině případů dobře připraveni na pomaturitní studium v zahraničí.

V čem vidíte výhody studia na univerzitě v USA?

V mnoha případech se studenti rozhodnou pro studium na univerzitě v USA kvůli možnosti kombinace studia a sportu na té nejvyšší úrovni, což u nás v některých případech není možné. Dalším faktorem je, že si stále více mladých lidí uvědomuje nutnost znalosti angličtiny pro jejich budoucí profesní život, ať už jejich budoucí kroky povedou kamkoliv. V neposlední řadě studium v USA dává našim mladým lidem možnost poznat jiné kultury a navázat nové kontakty, kterých často využívají po zbytek života. Nutno dodat, že naprostá většina našich klientů se po ukončení studia vrací zpět do ČR, kde můžou pokračovat v navazujícím studiu nebo mohou využít svou přidanou hodnotu na trhu práce. Vrací se nám mladí soběstační lidé, kteří měli možnost nasát trochu zdravého amerického sebevědomí, které českým studentům občas chybí.

Připravila: Katka Soušková

Zdroj informací: agentura Stipendia.cz
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků