Rodina

Jak se liší rozhodování mužů a žen

Sbírání kytiček

Rozhodování mužů a žen je téma, které už dlouho zajímá vědce z různých oblastí, jako jsou například psychologie nebo sociologie. Jsou ale při rozhodování mezi pohlavími rozdíly a pokud ano, na čem jsou postavené, a jak je využít ve svůj prospěch?

Jak se u nás občas říkává, žena patří k plotně a muž je hlavou rodiny. Tohle tvrzení ale už dávno není pravdivé a potvrzuje je to i nedávný průzkum portálu Klik.cz. Zaměřoval se na to, jak se rozhodují muži a ženy, a přinesl hned několik překvapivých závěrů. I když rozdíl mezi pohlavími není tak výrazný, zodpovědnosti za rozhodování by se například radši zřekli muži než ženy. A více než šest z deseti žen také nesouhlasí s tvrzením, že by o nejdůležitějších věcech v domácnosti měl rozhodovat výhradně muž.

Kdo myslí rychle a kdo analyzuje

Výzkumníci postoji žen dávají za pravdu s tím, že propojit oba světy je pro všechny výhodné. Je to díky tomu, že k rozhodování přistupujeme jinak. Okolo důvodů, proč tomu tak je, ale koluje celá řada mýtů. Jedním z těch nejrozšířenějších je skutečnost, že muži používají více levou, racionální hemisféru mozku a ženy naopak tu pravou, která je dominantou emocí. Další teorie souvisely s různými proporcemi dalších částí mozku, jako je u mužů amigdala a u žen prefrontální kůra mozková. I to vědci v posledních letech vyvrátili a došli k názoru, že za odlišným rozhodováním stojí především historický vývoj a genderové stereotypy.

S tím souhlasí socioložka a odbornice na genderová studia Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D. z Akademie věd ČR, která popisuje i situaci u nás. „Od druhé poloviny 20. století dochází k proměnám postojů k rozdělení genderových rolí v rodině,“ uvádí. „Pro tu českou je typický mix konzervativnějších postojů k péči o rodinu a většího rovnostářství v oblasti financí. Zatímco o domácnost a děti by podle většiny společnosti měla – i přes rostoucí zapojení mužů – pečovat spíše žena, do rodinného rozpočtu by měli přispívat i o něm rozhodovat oba stejně,“ dodává socioložka.

Ať už jde o stavbu mozku nebo gender, faktem zůstává, že se muži a ženy zkrátka rozhodují jinak. Podle časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences z roku 2014 muži mají tendenci rychleji přijímat rozhodnutí na základě méně informací než ženy, které zase věnují více času zvažování různých faktů. Muži mají navíc tendenci být více náchylní k riziku než ženy a že to může být způsobeno tím, že muži často vnímají riziko jako pozitivní a ženy jako negativní.

Z odlišného způsobu rozhodování ale můžeme benefitovat v mnoha stádiích života. Výhodné je to zejména pro harmonické vztahy, ale také výchovu potomků.

Výhody rozdílného rozhodování

Komunikace

Ženy mají větší tendenci k obavám než muži, kteří jim v takové situaci mohou pomoci svým pragmatickým přístupem. Ženy jsou naopak skvělými posluchačkami.

Řešení problémů

Odlišné způsoby rozhodování jsou nebývale výhodné. Pokud rozhodnutí spojuje racionální, emocionální i mezilidské aspekty, vede to často nejen k lepší výchově, ale také k dobrým vtahům mezi všemi členy rodiny.

Finance

Muži se na problémy dívají komplexněji, zatímco ženy dávají do mixu pocity a z historického pohledu jsou těmi hlavními, kdo se stará o teplo rodinného krbu. Pokud partneři tuto dynamiku využijí, budou se doplňovat a zajistí optimální správu rodinných financí, přičemž jim k dobru budou silné stránky obou přístupů.

Tomu, že silné stránky obou pohlaví při finančních rozhodnutích využíváme, dal za pravdu také zmíněný průzkum portálu Klik.cz. „Ačkoliv jsou to právě muži, kdo řeší například pojištění vozidel nebo životní pojištění, prevenci v případě domácností přenechávají na ženách,“ říká Petr Princ ze srovnávače Klik.cz.  „Pojištění domácnosti, stejně tak jako dovolené a s nimi spojené pojištění na cesty, řeší však podle našich dat daleko více ženy,“ doplňuje.

Rozdíly v rozhodování mužů a žen jsou složité a ovlivněné mnoha dalšími faktory, včetně těch sociálních a kulturních. Je důležité si uvědomit a zohlednit rozdíly ve všech rovinách života. Prospěch z toho totiž budou mít všichni.

Připravila: Tereza Polednová

Zdroj informací: MML-TGI ČR 2022 3. a 4. kvartál (20.06.2022 - 04.12.2022) a interní data společnosti Klik, INGALHALIKAR, Madhura, Alex SMITH, Drew PARKER, et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain. Proceedings of the National Academy of Scien
Zdroj fotografií: iStock
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků