Děti

Za problémy ve škole možná mohou oční vady

U některých dětí se mohou ve škole objevit problémy s prospěchem či soustředěním. Jen málokoho by napadlo, že příčinou potíží může být i oční vada.

Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů totiž k odhalení těchto problémů nestačí. Pokud chcete mít jistotu, zrak dětí by měl být vyšetřený na odborném pracovišti.

Jednou z nepříjemných očních vad je tupozrakost. Předškolní věk je přitom většinou posledním obdobím, kdy je možné tupozrakost odstranit. V dospělosti je tento nedostatek v podstatě neléčitelný. Velmi důležité je začít s léčbou co nejdříve, ideálně mezi třetím a pátým rokem dítěte. Pomoci může cvičení očí.

Oční gymnastika

Tupozrakost je možné odstranit pomocí speciálních tzv. pleoptických cvičení, která se zaměřují na rozvoj vnímání světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, na výcvik zrakově motorické orientace atd. Cvičení je založeno na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte.

Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité:

  • Vhodné jsou tedy například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky, pexesa apod.
  • Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí.

„Všechna cvičení musejí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Struktura a četnost cvičení se stanovuje na základě vyšetření a k vyléčení je zpravidla zapotřebí i cvičení pod odborným dohledem na speciálních přístrojích. Vyléčením tupozrakosti ale všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Obnově spolupráce obou očí se věnuje obor ortoptika, která za pomocí speciálních cvičení a cvičících přístrojů učí, jak zapojovat obě oči současně,“ vysvětluje ortoptistka Bc. Zdeňka Vaňharová.  

Když se tupozrakost neléčí

Neléčená tupozrakost se může stát hendikepem, postupně dochází k celoživotnímu poškození zraku. Dítě se špatným viděním se rychleji unavuje při školních činnostech, ztrácí koncentraci, zlobí a „návyk“, který si v tomto směru dítě vypěstuje, ho pak provází dále. Problémy, které tupozrakost způsobuje, se promítají i do dalších mimoškolních činností a běžného života. Dochází totiž ke ztrátě prostorového vidění, člověk často vidí jako přes matné sklo, prakticky se stává jednookým. To pak velmi ovlivňuje kvalitu života a může způsobovat velké omezení v činnostech, sportu, zájmech a samozřejmě později také v zaměstnání, neboť tupozraký člověk některá zaměstnání vykonávat nemůže.

Připravila: Eva Šarfová

Zdroj informací: my.clevelandclinic.org/health/diseases/10707-amblyopia-lazy-eye, www.neovize.cz/jake-jsou-ocni-vady-a-onemocneni/tupozrakost/
Zdroj fotografií: Pexels

Diskuze: příspěvků