Snažím se dělat vše podle svého nejlepší vědomí a svědomí , jak je napsáno.