Blogy

Čísla a povaha: Poznejte charakter podle numerologie

Sbírání kytiček

Numerologie je prastará věda. Už Pythagoras, její zakladatel, přisuzoval číslům ještě i jiný, než jen matematický význam. Pojďte s námi poodhalit povahu jednotlivých číslic a posuďte sami, zda vás tato teorie osloví.

Pojďme si dnes trochu „pohrát“ s čísly. Máte-li chuť, prozkoumejte své (nebo cizí) datum narození a zkuste se zamyslet nad tím, jakou máte vy (nebo dotyčná osoba) povahu. U toho zamýšlení sečtěte všechny jednotlivé číslice konkrétního data narození, až dojdete k jednocifernému výsledku. To, co vám vyjde, je tzv. životní číslo.

Životní číslo nemusí nutně určovat vaši povahu. Jde totiž o jakýsi cíl vašeho života, bod kam máte dojít, způsob, jakým začít žít. Čím vzdálenější je vaše povaha od životního čísla, tím víc práce máte v životě.

Krom životního čísla jste ale vybaveni další spoustou jiných číslic a jejich vzájemných kombinací. Ta, která převažují, jsou pro vás obzvláště důležitá a značným způsobem i určující.

Pojďme se teď společně podívat na „povahu“ číslic 1 – 9. Možná v nich objevíte odpověď na některou z vašich otázek, týkajících se třeba charakteru vašich blízkých, anebo situací ve vašem životě.

Jednička

Liché číslo odpovídající mužské (jang) energii. Znamená začátek, charakteristická je pro ni rychlost, dravost, uvědomění si vlastní důležitosti. Je silná, ovládá hlavu. „Jedničkoví“ lidé mívají tendenci jít do všeho naplno a hezky po hlavě, nesnesou průměrnost a vše, co dělají, musí mít ohlas. Touží se prosadit, mívají vůdcovské sklony, neradi se podřizují a poslouchají, jejich ego se projevuje poměrně silně. Jsou velice samostatní, nezávislí, málokdy žádají o pomoc, protože jen těžko přiznávají vlastní slabost či nedostatek. Takoví lidé bývají nároční k sobě i ostatním a často přebírají velení i v partnerském vztahu. Je to číslo dobré komunikace, případně její potřeby. City ovšem projevují jen zřídka.

Dvojka

Sudé, a tedy ženské číslo (energie jin). Číslo intuice, „šestého smyslu“. Jejím sídlem je břicho, ovlivňuje žaludek. Její nositelé bývají klidnější povahy, nesnesou nátlak, stresové situace. Jsou jemní, citliví, laskaví a něžní. Touží po harmonii, jsou velice citově založení. Jejich povaze jsou blízké hluboké emoce, resp. jejich výrazné prožívání, někdy sentiment. Na rozdíl od jedničky na sebe dvojka nerada přebírá zodpovědnost, v osobním i pracovním životě se neobejde bez harmonie a klidu. Tito lidé bývají stvořeni pro život ve dvou, nedokáží být sami. Logické uvažování jim není blízké, řídí se pocity a intuicí. Jsou velice vnímaví, upřednostňují nejprve ostatní, pak až sebe.

Trojka

Liché číslo, mužská energie. Bystrá logika a vysoká představivost jsou typickými vlastnostmi lidí, u nichž trojka dominuje. „Bydlí“ v hlavě, miluje výzvy, jež trojku motivují k maximálním výkonům. Na rozdíl od mírumilovné dvojky, trojka dokáže vymyslet (vytvořit) a vydat ze sebe to nejlepší pod tlakem, stresové situace zvládá s přehledem a ráda. Nesnáší nudu, potřebuje být neustále zaměstnaná. Lidé pod vlivem tohoto čísla bývají vtipní a ve společnosti oblíbení, nemají problém s navazováním kontaktů. Láká je dobrodružství, potřebují neustálou motivaci a vnější podněty. Stereotyp špatně snášejí, cítí se pak unavení a reagují podrážděně.

Čtyřka

Důležité číslo s ženskou (jin) energií. Jde o výraz stability, základního kamene všeho. Čtyřkoví lidé bývají praktičtí, spravedliví s touhou po dokonalosti. Trpělivost a pragmatické uvažování jsou pro ně typické. Čtyřka umí být velice vytrvalá, trpělivá s dobrou rozhodovací schopností, nicméně málokdy se dobrovolně chopí iniciativy. K cíli, který si vytyčila, postupuje pomalu, ale jistě; za úspěchy vděčí své píli, tvrdé práci a nemalému úsilí. Nerada vybočuje z cesty, raději se drží původního plánu. Občas jí chybí fantazie a může působit lehce těžkopádným dojmem.

Pětka

Pětka je velice svobodomyslné číslo, milující změnu, výzvy, nové zážitky. Nechybí jí odhodlání objevovat, nerada přešlapuje na místě. Je rychlá a nezávislá. Nemá potíže s komunikací, je zvědavá a nestálá. Život s člověkem pod nadvládou čísla pět nemůže být nikdy nudný ani jednoduchý; ve vztahu s ním je nutná vysoká dávka tolerance a pochopení. Tito lidé se často jeví poněkud roztržitě, mívají mnoho podnětů a zájmů, ovšem nezřídka je jejich původní nasazení rychle opouští; potřebují rychlé výsledky – vytrvalost jim není vlastní. Pětkoví lidé bývají velice aktivní a plní nezkrotné energie, často dodávají odvahu ostatním.

Šestka

Nejromantičtější, ovšem také nejnaivnější ženské číslo. Základem života většiny šestkových jedinců, ruku v ruce s osobní spokojeností, jsou dokonalé vztahy. Šestka je číslem očekávajícím a přijímajícím, vyniká vysokým smyslem pro krásu, umění, většinou se pyšní vytříbeným vkusem, často je hudebně nebo jinak umělecky nadaná. Ve svém životě potřebuje, podobně jako číslo dva, rovnováhu a spokojený partnerský vztah. Více než ostatní čísla má šestka sklon k závislostem jakéhokoli druhu, ať už jde o nezdravé připoutání k partnerovi, závislost na sladkém, sportu, počítačových hrách, alkoholu nebo jiných drogách.

Sedmička

Složité a velice citlivé číslo, mužská (jang) energie. Lidé pod nadvládou sedmiček bývají složitými osobnostmi a život s nimi není jednoduchý. Mají sklon k dramatům a extrémním řešením („být či nebýt“), jsou však nadmíru citliví a intuitivní. Nesnesou páchání nespravedlnosti a mínění, že něco nejsou schopni dokázat. Sedmička je přirozeně léčitelským číslem, dokáže se vcítit do problémů a bolesti druhých, je velmi spoluúčastná. Pro sedmičku (podobně jako pro čtyřku) je důležité umět si ochránit svůj prostor a ujasnit si, co je pro ni doopravdy přínosné. Sedmičkoví lidé cítí hlubokou potřebu neustále ve svém životě hledat pravdu.

Osmička

Přestože jde o ženské číslo, osmička umí být logická, rychlá a netrpělivá. Vyniká bystrým odhadem, vysokou inteligencí a nezkrotnou energií. Často se však obrací k materiálním hodnotám, touží po moci, v krajním případě dokáže skvěle manipulovat. Osmičkoví lidé vyhledávají nové výzvy, jsou rozhodní a neztrácejí smysl pro realitu. Touží po uplatnění a obdivu, rádi utrácí a peníze jsou jejich základní potřebou. Umí skvěle kombinovat, všímají si detailů. Velice důležitá je pro ně rovnováha a plynulý tok energie. Touží po uznání a úspěchu ve velkém. Dokáží být skvělými baviči, ovšem vtipy nikdy neobracejí na sebe, mimořádně špatně snášejí kritiku.

Devítka

Posvátné číslo, duchovní a pravdivé. Dokáže se napojit na nebeskou sféru, je vysoce analytické, hledání a pochopení jsou jeho základní potřebou. Vyniká smyslem pro přesnost, má sklon upínat se na vysněné ideály a stavět vzdušné zámky. Pyšní se bujnou fantazií a jistou univerzálností – zahrnuje moudrost všech ostatních čísel. Dokáže se naladit na druhé, najít řešení jejich problémů. Devítkoví lidé umí být skvělými terapeuty svému okolí, sami si však často nevědí rady, jak naložit s vlastním životem. Jedním z jejich základních životních úkolů je naučit se říkat „ne“. Jsou nezištní a zodpovědní, často však až extrémně pitvající jednotlivé životní situace i pocity.

Autorka: Numeroložka Lea Raif Kotková

Zdroj informací: Numerologický diář, Lea Raif
Zdroj fotografií: Gerd Altmann Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků