Volný čas

Numerologie: Jak si vypočítat životní číslo a co znamená

Sbírání kytiček

O numerologii už asi slyšel každý z nás. Nauka o číslech, prastarý vědní obor se svou bohatou historií.

Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof, astrolog, astronom a matematik Pythagoras (přibližně 500 let před n. l.), který přisuzoval číslicím posvátný význam.

Během staletí postupně vzniklo několik různých škol – numerologických směrů a také rozdílné způsoby číselných interpretací. Základ ale zůstává všude velice podobný.

Pojďme se teď podívat na to, jak si vypočítat své životní číslo a co pro nás vůbec znamená.

Životní číslo získáme zcela jednoduchým způsobem. Sečteme jednotlivé číslice našeho data narození a sčítáme je tak dlouho, až dojdeme k jednocifernému údaji.

Jako příklad uvádím datum 10. 11. 1985; to sečteme následujícím způsobem:

1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 = 26, následně 2 + 6 = 8. Výsledkem je tedy životní číslo 8.

Jaký význam pro nás ale životní (osudové) číslo má? 

Zjednodušeně řečeno jde o naši cestu, směr i konečný cíl. Představte si třeba mapu, na které jsou vyznačena jen veliká a zásadní města a pár nejdůležitějších komunikací. Vy se nacházíte v bodě A, základním táboře. S touto mapou se máte postupně dostat až do bodu Z, což je finále a konečný cíl. 

V průběhu putování dost bloudíte, protože ta mapa není úplná. Pracujete s tím, co máte k dispozici. A neúnavně se pokoušíte dostat na nějakou schůdnější a přímou cestu. Jak tak jdete, nacházíte různé souvislosti, všímáte si podobenství, opakující se krajiny a stejných situací a leccos se vám propojí. 

Testujete sami sebe, svůj potenciál, sílu a vytrvalost

Na mapě postupně vznikají nové komunikace, které vás mohou posunout blíž k vašemu cíli, anebo taky oklikou vrátit hezky zpátky na blátivou cestu, na které jste si před tím už jednou (nebo i víckrát) pěkně umazali boty. Na konci takového putování, v pomyslném bodě Z, sedí na trůně vaše životní číslo, které, dojdete-li k němu, znamená vhled, pochopení a přijetí svého života a úkolu, který jste na začátku cesty dostali do vínku. A jakou povahu mají, jen velmi v kostce, jednotlivá čísla? 

Životní číslo 1

Nezávislé a velice energické číslo, vyznačující se silnou vůlí, odhodláním a ctižádostí. Touží vyniknout a ovládat, neohroženě směřuje za svým cílem. Je rozeným vůdcem; to si však často přenáší i do partnerských vztahů. Nespoléhá na pomoc druhých a úspěchu dosáhne nejčastěji vlastní iniciativou než přičiněním ostatních. „Jedničkové“ děti je třeba podporovat, nechat růst, chápat jejich touhu být vidět a být nejlepšími. 

Životní číslo 2

Velice intuitivní, ženské, chápavé a ohleduplné číslo. Lidé narození pod vibrací čísla 2 bývají citliví a skromní, ovšem také náladoví a nerozhodní. Brzdou v životě jim často paradoxně bývají city, jsou zranitelní a neradi přebírají zodpovědnost. Mají potřebu o někoho se opřít, neumějí být sami. Špatně se vyrovnávají se stresem, nesnáší nátlak. Díky skvělé intuici mohou dokázat velké věci, potřebují však podporu „silnějších“ čísel, aby dokázali převzít iniciativu.

Životní číslo 3

Mentální a velice činorodé číslo, aktivní, inteligentní, komunikativní a oblíbené. Vyniká nekonečnou fantazií a bohatou obrazotvorností. Na své okolí ovšem nahlíží mnohdy poměrně kriticky a s velkým nepochopením. Kontakt s ostatními a potřeba komunikace jsou pro trojky velice důležité. Snaží se zviditelnit, nesnáší stereotyp a umí dobře pracovat pod tlakem. Stres je často skvěle motivuje. Mají vysokou potřebu seberealizace, potřebují pohyb, volnost, rozlet. Pak dokážou velké věci.

Životní číslo 4

Pro čtyřku je typická pracovitost, spolehlivost, vytrvalost a fyzická síla. Bývá velice praktická, často mívá sklony být až příliš konzervativní. Nezřídka postrádá sebejistotu, potřebuje být chválena, ujišťována o vlastních kvalitách. Ke spokojenosti potřebuje pevný řád, zaběhnutý systém. Překvapení či náhlé změny jí nedělají dobře. Bojí se zranění, proto se jen málokomu otevře a riskuje zklamání. Citově se tak ochuzuje a raději zůstává v zajetých kolejích, než aby vyzkoušela něco nového a posunula se dál.

Životní číslo 5

Silné, netrpělivé, rychlé číslo, které nesnese jakékoli omezení. Lidé ovlivnění vibrací čísla 5 často bývají dobrodružné povahy s touhou po cestování a svobodě. Nesnáší pravidla a snaží se vymanit z jakéhokoli omezujícího vlivu, ať už jde o situace či osoby. Oplývá vysokým množstvím energie, kterou může vložit v podstatě do jakékoli činnosti a oboru. Může vyniknout ve sportu, stejně jako v oblasti vyžadující vysoké mentální nasazení. Soužití s pětkou nebývá úplně jednoduché a vyžaduje toleranci a pochopení.

Životní číslo 6

Číslo 6 v tarotu odpovídá kartě „zamilovaní“, což hezky vystihuje povahu lidí pod vibrací tohoto čísla. Jde o citlivé, romantické až naivní jedince, nesobecké a tvořivé osobnosti s citem pro estetiku. Potřebují milovat a být milováni, důležitá je pro ně rodina, zázemí a vztahy. Pokud nemají ve svém životě dostatek lásky, mívají sklon upadat do depresí, stávají se nejistými, často onemocní. V neutěšeném stavu mívají sklon propadnout závislostem všeho druhu.

Životní číslo 7

Moudrost a pochopení, touha po spravedlnosti a léčitelské sklony – to je základní charakteristika sedmiček. Lidé pod vibrací čísla 7 mívají velkou představivost, dokáží se naladit na druhé a pochopit jejich pohnutky. Mají hluboce zakořeněné vlastní přesvědčení, často nedbají rad druhých a vydají se po nevyšlapaných cestičkách. Jsou duchovně na výši, jsou odvážní a dobře zvládají i složité životní situace.

Životní číslo 8

Lidé pod vlivem čísla 8 bývají schopnými vůdci, mají přirozený organizační talent, jsou vytrvalí a jdou si neohroženě za svým cílem. K tomu umí dobře využít ostatní. Na práci nikdy nejsou sami, jsou praktičtí a zarputilí. Hmotné zajištění pro ně hraje významnou roli. Osmička, možná víc, než ostatní čísla, potřebuje v životě rovnováhu, ať už jde o činy nebo myšlenky. Někdy jí chybí lehkost a inspirace, využije-li ovšem plně svůj potenciál, může být velice úspěšná.

Životní číslo 9

Číslo 9 symbolizuje vrchol, naplnění, uzavření cyklu. Lidé ovlivnění vibrací devítky bývají přátelští, inteligentní a především moudří, velice zodpovědní, hloubaví a vysoce analytičtí. Svou přirozenou moudrostí mohou pomoci druhým, často ovšem mívají sklon přebírat zodpovědnost za jiné osoby a životní situace. Materiálno není pro devítky důležité, větší váhu přikládají lásce a přátelství. Osoby s devítkou mají obrovský potenciál, který však nemusí být plně využit, pokud se neustále zabývají problémy jiných, za které přebírají odpovědnost. V duchovních oblastech mohou dosáhnout velkého úspěchu formou hlubokého vhledu a pochopení.

Připravila: numeroložka Lea Raif

Zdroj informací: kniha Váš osobní numerologický diář pro každý rok, Lea Raif, CPRESS 2018.
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků