Zdraví

Hledáte nového zubaře?

Sbírání kytiček

Obvodní a zubní lékaři jsou jako „úzkoprofilové zboží“, je jich zkrátka nedostatek. Pokud také aktuálně řešíte, kde seženete nového zubního lékaře, poradíme vám, na co máte nárok.

Koho zuby netrápí, toho možná ani nenapadne dodržovat pravidlo dvou preventivních prohlídek ročně. Ovšem co dělat, když vám vypadne plomba, objeví se zubní kaz či zánět nebo jiný problém? Navíc u dětí by jejich rodiče měli skutečně dbát na to, aby potomci absolvovali pravidelné kontroly u odborníka. Jen tak totiž lze předejít případným potížím chrupu v budoucnu.

O této problematice jsme hovořili s MUDr. Tomem Philippem, PhD. MBA, náměstkem pro zdravotní pojištění MZ ČR.

 

Musí každý český zubař brát české pacienty?

Pacient má právo na volbu poskytovatele, kterou mu dává zákon. Pro plánovanou péči si poskytovatele vybírá ze smluvní sítě své zdravotní pojišťovny. Zubař se ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou zavazuje, že bude ošetřovat pojištěnce této zdravotní pojišťovny. Pokud má zubař smlouvu s českou zdravotní pojišťovnou a přitom neošetřuje její pojištěnce, může jít o porušení podmínek této smlouvy.

 

Přesto se nedá vyloučit, aby zubaři, kteří mají smlouvu s českými pojišťovnami, české pacienty odmítli.

Poskytovatel může odmítnout ošetřit pacienta jen z důvodů vymezených zákonem.
Konkrétně tyto důvody uvádí § 48 zákona o zdravotních službách, podle nějž poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout jeho přijetí do péče, pokud by:

 

  • Přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým.
  • Není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje poskytovatel a ten o odmítnutí přijetí vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

 

A když stomatolog odmítnutí nezdůvodní?

V případě neodůvodněného odmítnutí pacienta hrozí lékaři sankce do výše 300 000 Kč podle § 117 zákona o zdravotních službách. Ovšem odmítání českých pacientů na úkor pacientů ze zahraničí je spíše záležitost morální a etická.

 

Jak by tedy měl pacient, který shání zubaře, postupovat?

Může se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se nimiž uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Připravila: redakce
Foto: iStock
12. 6. 2014

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků