Zdraví

Pozor na žilní trombózu

O trombóze jste určitě už slyšeli. Víte, kdy si máte dát pozor?

O žilní trombóze jsme si povídali s primářem žilní kliniky v Praze MUDr. Otou Schützem. Žilní trombóza je stav, kdy dojde k ucpání některé z žil krevní sraženinou. Toto onemocnění je již samo o sobě je nepříjemnou komplikací křečových žil a může vést ke vzniku ještě nebezpečnější komplikaci, kterou je plicní embolie. K té dochází v případě, kdy se krevní sraženina v žíle uvolní , přirozeným krevním proudem je zanesena do srdce a pak ucpe v lepším případě jen některou z plicních cév. 

Jak trombózu poznáme 

Když vám znenadání výrazně oteče jedna noha, která je zvláště bolestivá , je třeba vždy myslet na možnost trombózy. 

Příčiny vzniku trombózy 

 • zvýšená srážlivost krve 
 • zpomalení krevního toku 
 • poškození cévní stěny. Což je odborně tzv. Virchovovo trias
 • Opatrní byste měli být po velkých operačních výkonech, po úrazech, při nepohyblivosti v důsledku dlouhodobého ležení a při výskytu křečových žil

  Léčba trombózy 

  Má nejlepší výsledky je-li léčena včas, nejlépe okamžitě. V případě podezření na trombózu je vhodné vyhledat co nejdříve lékařské ošetření, nejlépe v nemocničním zařízení, kde na základě hlavně ultrazvukového vyšetření se potvrdí nebo vyloučí samotná trombóza případně většinou i přidružená embolie plic. 

  Léčba spočívá v odstranění sraženého kousku krve radikálním nebo konzervativním způsobem. Po vyřešení akutní fáze jsou vhodná preventivní opatření, aby již k další trombóze nedošlo. Používají se léky jejichž účinek se pravidelně kontroluje a nutností je nošení kompresních punčoch kompresní třídy II

  Prevence vzniku trombózy 

  Spočívá ve vyloučení rizikových faktorů. 

  Doporučujeme: 

 • včasné odstranění křečových žil
 • nošení kvalitních elastických zdravotních punčoch
 • u lidí, kteří mají dispozici ke vzniku trombózy je doporučeno speciální vyšetření 

 • Při potvrzení této dispozice je vhodné podávání injekcí nízkomolekulárního Heparinu před operacemi, při delší době znehybnění končetiny- úrazy. Po překonané trombóze či embolii je vhodná antikoagulační léčba a následné kontroly stavu.


  Připravila: Katka
  Foto: žilní klinika


  Diskuze: příspěvků