Zdraví

Detoxikace dětí s poruchami učení

Sbírání kytiček

Máte doma malé dítko s některou z poruch učení? Poruch učení je mnoho a často se dají rozpoznat už v předškolním věku. Problémy vznikají na základě dysfunkcí centrálního nervového systému, nejsou tedy způsobeny nedostatečnou inteligencí dítěte, nepodnětným sociálním prostředím, ani špatným výukovým vedením. Děti s poruchou učení nejsou líné ani hloupé. Potřebují hodně naší lásky, trpělivosti a pomoci. Jednou z možností je systémová detoxikace.

Systémová detoxikace

Detoxikace malých dětí s poruchami učení patří k systémovým detoxikacím, které nabízí metoda C.I.C. Systémovým a zároveň systematickým. Systémová detoxikace znamená, že se nejedná o detoxikaci nějaké konkrétní tkáně, která je přímo zodpovědná za poruchu učení, ale o detoxikaci více dětských orgánů. Systematická detoxikace neprobíhá jednorázově, ale skutečně systematicky po nějakou dobu. U závažnějších poruch učení jistě několik let.


Vše začíná v děloze

Detoxikace poruch učení u malých dětí patří k vůbec nejsložitějším. A často nebo většinou nelze očekávat úplné uvedení do normálu, i když i takových výsledků jsme byli svědky. Poruchy učení souvisí s vývojovými vadami mozkové tkáně, které mohly probíhat už v průběhu těhotenství. Chceme-li tedy detoxikovat malé dítě, musíme se zamyslet nad tím, zda přicházelo na svět ve zcela ideálních podmínkách. To znamená v těle matky psychicky vyrovnané, bez stresů nebo emocionálních výkyvů. A zároveň v děloze, která nebyla zatížená toxiny z životního prostředí. Mezi takové toxiny kromě mikrobiálních ložisek, tzn. skrytých infekcí, můžeme řadit např. rtuť, která je neurotoxinem. Pokud je přítomna v mozkové tkáni v okamžiku jejího vývoje, působí proti růstu nervové tkáně, neuronové sítě se netvoří tím správným způsobem, jakým se tvořit mají. Matka by se tedy měla v ideálním případě detoxikovat již před početím dítěte, což je však nesplnitelné. Zaměříme se tedy na dítě, které již nějaké konkrétní poruchy učení má.


Spojení s jednotlivými orgány

Podle zásad čínského pentagramu patří každý lidský smysl do některé z pětice hlavních orgánů. Řeč, schopnost vyjadřovat se, vyjádřit myšlenku, spadá k okruhu orgánů srdce. Sluch, tzn. schopnost rozumět informaci, patří k okruhu orgánů ledvin – tzn. i schopnost koncentrovat se. Schopnost vyjadřovat se graficky a zpětně hodnotit svůj výstup zrakovou informací, která přichází do mozku, patří pod játra, respektive pod okruh orgánů jater. Porucha racionality, kdy člověk není schopen určitých rozumových úvah ,tzn. že dobře nezvládá racionální obory, jakými jsou např. matematika a fyzika, spadá do okruhu orgánů sleziny. Posledním okruhem je okruh orgánů plic. Plíce mohou za sociální komunikaci i za vůli člověka, za to, zda se mu chce nebo nechce něco udělat. Lidé s poruchami v okruhu orgánů plic hůře navazují sociální vztahy, těžko se zařazují do kolektivů a často utíkají do svých vnitřních světů. Později jsou také dobře manipulovatelní určitými skupinami, protože dobře podléhají autoritě.

Toxiny, které se objevují v okruhu uvedených hlavních orgánů lidského těla, mohou tedy za určité disbalance v mentální rovině. Tyto orgány se pomyslně projektují do mozku, respektive do mozkové kůry, kde jsou zaprogramovány určité mentální mozkové schopnosti dítěte a ty pak souvisejí s poruchami učení.


Jak na to?

Zdaleka nejlepší způsob jak detoxikovat dítě s poruchami učení metodu C.I.C., je navštívit nějakého konkrétního akreditovaného poradce, který byl pro tyto detoxikace vyškolen. Ten podle měření speciálním přístrojem nastaví individuální postup. Seznam akreditovaných poradců najdete na www.eccklub.cz – Metoda C.I.C. Rodiče by měli být připraveni na to, že půjde o detoxikace systematičtější, které mohou trvat i rok. Až po této době je dobré hodnotit jejich účinek. Většinou bývají takové detoxikace doprovázeny ještě jinými psycho-terapeutickými metodami, které aktivují příslušné úseky mozkové kůry. Takže od spojení metody C.I.C. s běžnými psychoterapeutickými metodami, které se používají pro řešení těchto vývojových vad, lze očekávat optimální synergický výsledek.

Komerční prezentace
Autor: Ing. Vladimír Jelínek
Foto: iStock
28. 8. 2012

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků