Dovedete si představit stav bez svého Ega?

Jako ego je označována racionální složka naší bytosti, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Co je tedy stav bez Ega?

Světově proslulá šamanka a tanečnice Hi-ah Park, která byla iniciovaná v původní tradici korejského šamanismu a sama sebe nazývá moderní a „globální“ šamankou, přijede v červnu do Prahy vést dvoudenní workshop – taneční, léčivý a sebepoznávací seminář s názvem Mu-a.

Co vlastně znamená Mu-a? Doslovně je to žádné Já, tedy stav bez Ega. „Je to stav, ve kterém neexistuje žádný konflikt, stav extáze a tranzu. Je to zkušenost klidu, rovnováhy, dynamické nehybnosti. Extáze je pocit, který vnímáme srdcem. Znamená to tedy vidět a slyšet srdcem spíše než pouze očima a ušima. Je to zároveň plamen, který rozežehne v srdci touhu poznat pravdu a sjednotit se s ní. Smyslem mé práce je sdílet tuhle zkušenost s ostatními“, říká korejská šamanka Hi-ah Park.

Lidé se často ptají: Co se děje na seminářích s Hi-ah Park? Co se tam může stát? Vyléčím se? Zbavím se svého problému? Odpověď je prostá: stane se to, co si člověk dovolí. Není to tak, že Hi-ah (nebo kdokoliv jiný) přijde, mávne kouzelným proutkem a všechno se vyřeší. Ona sama se dokonce odmítá označovat za léčitelku. Říká, že když se prohlásíte za léčitele, koledujete si o problém. Neléčím já, ale Duch – tvrdí. A Duch buď přijde, nebo ne. Většinou přichází k připraveným, nebo k těm, kteří dokážou v tom pravém okamžiku otevřít své srdce, zcela se otevřít. Tehdy opravdu jakoby mávnutém kouzelného proutku padnou všechny bariéry a hradby, které si kolem sebe pracně po celý život vytváříme, a Duch může do nás vstoupit, nebo my do něj, můžeme se s ním prostě spojit – alespoň na okamžik. Tehdy může dojít k zázraku. Mám podezření, že Hi-ah a bytosti jako ona jsou s ním ve spojení trvale. Schválně říkám bytosti, protože Hi-ah je sice samozřejmě i normální člověk, ale především je to spirituální bytost.

Můžeme se jí stát i my, pokud dovolíme svému Duchu volně a svobodně se projevovat, spojit se s ním, sjednotit se s ním, být jím, stát se jím. Většinou to dokážeme jen ve vzácných okamžicích extáze. Tam nás Hi-ah na svých seminářích vede. Jestli si to dokážeme pak uchovat, rozvíjet, kultivovat… to už je na nás. Jak říká Hi-ah, léčí Duch: a naše spojení s Duchem je léčivé. Proto je extáze nejenom stavem blaženosti, ale také hluboce léčivým stavem.

Jedním z cílů Hi-ah Park je pomoct lidem zbavit se utrpení. I v současné moderní době, plné zdánlivého blahobytu, naše duše hladoví, jsou prázdné a nenasycené, pokud jim z jakéhokoliv důvodu schází kontakt s Duchem, s něčím vyšším, s něčím, co nás přesahuje. Hledáme pak náhražky: peníze, moc, konzum, sex, alkohol, drogy… Ale nic z toho, nic materiálního, ani všechno zlato světa nemůže nasytit hladovějící duši. Potrava duše není z materiálního světa. Jsme jako král Midas v řecké báji: obklopen svým zlatem, umírá hlady a žízní. Lidé v moderní době jsou jako on. Zapomněli jsme na kontakt se svou duší a na její kontakt s Duchem (nebo Univerzem či Bohem, prostě s něčím z „jiného světa“, jakkoliv to nazveme). To měl možná na mysli Ježíš, když řekl, že jeho království není z tohoto světa. A nabízel ho těm, kterým pozemské království nestačí. A ono nestačí většině z nás. Jen o tom často ani nevíme. Netušíme, proč strádáme, proč se tak trápíme a co nám schází. Když máme vlastně všechno… Nejde přitom vůbec o náboženství! Ale o osobní duchovní kontakt, hluboký duchovní prožitek. A právě ten Hi-ah Park na svých seminářích nabízí.

Bližší informace a přihlášky na www.kristalovacesta.cz v sekci Hi-ah Park
Kontakt: hiahparkpraha@seznam.cz
Tel: (+420) 603 460 887 Vanda Prchalová
Tel: (+420) 602 188 163 Hana Cielová

Připravila: Katka
Foto: archiv
4. 4. 2013

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků