Hobby

Tarotový výklad na duben 2017

Sbírání kytiček

Jaro je v plném proudu, a ačkoli se sluneční paprsky projevují stále ještě trochu nejistě, je zcela evidentní, že zima se pro letošní sezónu už definitivně rozloučila. Dny se prodlužují a i díky časovému posunu z konce března je déle vidět.

Duben má 30 dnů a je čtvrtým měsícem gregoriánského kalendáře. Jeho název je pravděpodobně odvozen od pučících dubů, které se v této době začínají probouzet. 

První dubnový den se označuje jako „apríl“ a údajně už od 16. století bývá spojován s nejrůznějším vtipkováním a nevinnými žertíky. 

11. dubna nastává úplněk ve Vahách, 23. dubna novoluní v Býku. Velikonoce letos oslavíme 16. (Velikonoční neděle) a 17. (Velikonoční pondělí). 30. den v měsíci je tradičně spojován s lidovým zvykem „pálení čarodějnic“ (nazývané také Filipojakubská nebo také Valpuržina noc). Lidé se scházeli u otevřených ohňů a oslavovali příchod jara. Typické bývalo i stavění májky, symbolizující nový život a probuzení po dlouhé zimě. Na mnohých místech se tradice stále udržuje. 

V dubnu jsou podle Tradiční čínské medicíny nejvíce ohrožena játra. Jsou nejdůležitějším orgánem látkové výměny a detoxikace organismu, citlivá na tělesnou námahu a zátěž. Podle orgánových hodin je pro ně důležitý klid a teplo po 23. hodině. 

Z lidových pranostik pro měsíc duben vybírám: 

Mokrý duben, suchý červen 

Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý 

Je-li mokrý a chladný duben, očekává se dobrá úroda na víno 

Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potrav 

Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všecky neděle až do letnic deštivé. 

V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom 

Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky Jasný Jiří, pěkný podzimek 

Po teplém Marku se často ochlazuje 

BERAN (21.3. – 20.4.) 

Milí Berani, duben se bude odehrávat ve znamení rozhodování se a rozhodnutí. Možná půjde o záležitost, která vás už delší dobu nenechává v klidu, anebo se naskytne zcela nová a velice zajímavá šance, jak realizovat své, dosud skrývané, plány. V každém případě je dobrý čas k ukončení staré a zahájení nové dílčí etapy vašeho života. Přibližně v polovině měsíce si přestanete být jisti sami sebou a možná se dostaví i přechodné pochyby o správnosti předchozího rozhodnutí. Zachovejte klid, stav je pouze dočasný a vy brzy poznáte, že váš nový směr je v pořádku. Získáte novou osvěžující energii a čerstvý vítr do plachet. 

BÝK (21.4. – 21.5.)

Býci, čeká vás poněkud rozporuplný měsíc. Na jedné straně vás karty varují před nečestným jednáním někoho z vašeho okolí, na druhé straně ujišťují o dobrém zázemí a podpoře, kterou vám věnují vaši nejbližší. Mějte tedy oči otevřené, více sledujte a méně hovořte. Snad někdo z vašich spolupracovníků nebo „přátel“, kteří to ovšem s kamarádstvím nemyslí tak docela vážně, by mohl zneužít vašich slov a dobré vůle. Nemusí jít o nic závažného, ale i tak by vám zmiňovaná záležitost mohla lehce znepříjemnit jinak vcelku příjemné dubnové dny. Konec měsíce si možná vyžádá svou daň mírným úbytkem energie a touhou po zmírnění tempa. Vaše energie si bude žádat posílení a stále zaměstnaná hlava klid. Tak oběma dopřejte více odpočinku a řešte pouze záležitosti, u kterých to má smysl. 

BLÍŽENCI (22.5. – 21.6.) 

Milí Blíženci, duben pro vás nachystal docela zajímavý koktejl. Emocemi budete přímo nabiti a občas budete koketovat s pocitem, že je toho na vás už příliš. Jste-li nespokojeni v partnerském vzatu, případně řešíte jiné, citově zabarvené záležitosti, nepodléhejte splínům. Možná nezažíváte zrovna naplněné období a vaše představy se docela výrazně liší od prožívané reality, nicméně nezoufejte. Karty radí opustit stará myšlenková schémata a podívat se na situaci ještě i z jiného úhlu. To, co považujete za ztracené a smutné, může mít v novém světle úplně jinou hodnotu. Znáte to – jedny dveře se zavřely, aby se vzápětí otevřely nové. Konec měsíce nabízí novou šanci a pomyslné znovuzrození ve formě vnitřního klidu a pochopení. 

RAK (22.6. – 22.7.) 

Milí Raci, téma energie, které jste načali už v březnu, pokračuje i v nadcházejícím měsíci. Jeho charakter se ovšem poněkud mění, protože dubnovým tématem by měla být spíše forma jistého naštvání se a přirozená touha po změně. Svou situaci sice naoko zvládáte, otázkou však zůstává, zda vám vynaložené úsilí vůbec stojí za to. Občas přeci neuškodí ozvat se hlasitěji a vyjádřit svůj nesouhlas a požadavek. Dubnové karty dávají šanci změně, resp. akci, která vám do budoucna přinese uspokojení a satisfakci. Řešíte-li otázku peněz, uvolněte se. Mnohdy se zbytečně strachujeme předem a už jen samotnou obavou posilujeme nepříznivou energii směrem k sobě. Zkuste lehce poupravit své myšlení a namísto přemítání o tom, co nemáte, si pochvalujte to, co jste už získali, máte a užíváte. 

LEV (23.7. – 22.8.) 

Milí Lvi, počátek měsíce vás možná zastihne nepřipravené v situaci, která se vám bude jevit jako značně nekomfortní. Můžete mít pocit, že se proti vám spikl celý svět a vy, ať šlápnete, kam šlápnete, stejně si umažete boty. Není ovšem třeba zbytečně se trápit, protože jde o záležitost krátkodobou, přechodnou. Už v polovině měsíce se vám vrátí ztracený elán a optimistická mysl, která je vám, Lvům, docela přirozená. Po komplikovanějším dubnovém startu se budete moci znovu nadechnout a své rozvířené emoce opět uklidníte. Konec měsíce už bude příjemný a vy si – možná víc, než kdykoli jindy – uvědomíte zázemí a lásku, které vám zcela nezištně věnují vaši nejbližší. 

PANNA (23.8. – 22.9.) 

Milé Panny, dubnovým tématem pro vaše znamení je hledání a uvědomění si stability a zázemí, které máte. Ať už je řeč o vašem okolí a rodině nebo o vás samotných. Je třeba si věřit a být samy sobě tím nejlepším pomocníkem a nezištný rádcem. Často je to o míře sebedůvěry, kterou máme, a co je třeba u většiny z nás budovat. Nebojte se rozhodování a rozhodnutí, dubnové energie jsou vám nakloněny. Občas je třeba řešit věci rázněji než obvykle, což se na první pohled může jevit jako sobecké a bezcitné. Ovšem jen zdánlivě, protože ten, za něhož stojí opravdu nejvíc bojovat, jste v první řadě pouze a jedině vy samotné, milé Panny. 

VÁHY (23.9. – 23.10.) 

V dubnu, milé Váhy, bude načase změnit některý z vašich postojů k záležitosti, která vám už delší dobu zamotává myšlenky a zbytečně ubírá energii. Ne vždy se nepříjemná situace vyřeší sama od sebe, občas je nutné přiložit ruku k dílu, resp. převzít iniciativu a hledat cestu ven. V životě nastávají okamžiky, kdy se – třeba jakkoli nevědomky – dobrovolně stavíme do role oběti. Je to podobné, jako když stojíte bosy v zimě na ledovém chodníku, a přitom vedle vás jsou otevřené dveře, lákající do osvětlené vyhřáté budovy, kam není zakázáno vstoupit. Ale vy to nevidíte, případně vidět nechcete, a tak i nadále setrváváte v místě pro vás zcela vysilujícím. 

ŠTÍR (24.10. – 22.11.) 

Milí Štíři, duben se k vám bude chovat tak, jak je mu – alespoň jde-li o počasí – vlastní. Mohli byste získat dojem, že si s vámi hraje, vtipkuje, zkouší vás a jeho nálada je poměrně proměnlivá. Tento měsíc totiž bude něco jako zkouška trpělivosti a míry vaší vlastní energie. Počátkem dubna se dostanete do zdánlivě neřešitelné situace. Ať uděláte cokoli, všechno bude špatně. Zaujměte prozatím vyčkávací taktiku. Situace se kolem poloviny měsíce obrátí, což v souvislosti s vámi bude znamenat nápad, rozhodnutí a akci. Konec dubna už se ponese v pohodové atmosféře a důvodů k radosti bude hned několik. 

STŘELEC (23.11. – 21.12.) 

Milí Střelci, duben je pro vás důležitým měsícem. Karty radí, abyste – možná víc, než kdykoli jindy – měli oči otevřené a uši nastražené. V situaci, která je pro vás zásadní, nastane obrat. Změna je na cestě, kolo Fortuny se roztáčí. Vnímejte nastalé změny s pochopením a radostí, protože vše se ve finále děje pro naše dobro. V polovině měsíce budete dobře zvažovat, jak se ke změně postavit, jaké stanovisko zaujmout, jak celou situaci uchopit. Berte život jako výzvu a i tak se k němu stavte. S energií vše zdárně zdolat a ještě si to užít tak, jak sami chcete. Konec dubna, pokud mu to ovšem dovolíte, může mít malinko sentimentální nádech. Nestýskejte si po tom, co bylo, ale hledejte zalíbení v tom, co aktuálně je. 

KOZOROH (22.12. – 20.1.) 

Milí Kozorozi, duben vás bude ze všech stran tlačit k tomu, abyste se zamysleli, zda vám to, jak dosud žijete, doopravdy vyhovuje. Častokrát lpíme na věcech, které už v našem světě ztratily své místo a nepřinášejí nic nového, pozitivního. Jen se na ně zbytečně práší a my o ně, tu a tam, nechtěně klopýtneme. Zkuste zanalyzovat svůj stav. Možná je opravdu načase opustit to staré, aby se rozproudila nová energie. Rozhodnutí je jen na vás, ať už si okolí myslí cokoli. Ten, kdo vás má doopravdy nezištně rád pro to, jací jste, nikoli pro to, co máte, při vás bude stát v jakékoli situaci a za jakýchkoli podmínek. Někdy se věci na první pohled jeví těžšími, než jsou. Nezjistíte to ale, pokud to sami nevyzkoušíte. 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.) 

Vodnáři, poněkud divokou dubnovou energii bude třeba ustát! Rozlučte se s nudou a připravte se na možnou konfrontaci se svým okolím. Možná budete i vy sami ti, kdo se budou ozývat a bez problémů vyjádří svůj názor, ať už bude jakýkoli. Vás mozek pojede na plné obrátky a leccos nového vás může napadnout. Věnujte proto svým myšlenkám dostatečnou pozornost a sami sebe berte vážně. Polovina dubna by s sebou mohla přinést krátkodobou stagnaci, zastavení. Nevadí. Chvilku nic nedělejte, jen vnímejte, dívejte se a naslouchejte. Půjde o přechodný stav, abyste koncem dubna opět nasadili rychlejší tempo a využili novou aktivní energii, co vás nenechá v klidu. 

RYBY (21.2. – 20.3.) 

Milé Ryby, zdá se, že duben patří vám. Silné karty, které při vás tento měsíc stojí, naznačují značný posun, ačkoli nepůjde o žádnou rychlou záležitost. Zasadíte semínko své úspěšnější budoucnosti, o které ovšem bude třeba s láskou a pozorností pečovat. Dodržíte-li požadovaný postup, sklidíte časem sladké ovoce z košatého stromu. Pokud jde o city, také tam budete zažívat spíše příjemné období. Ať už je řeč o novém setkání, anebo znovu zažehnutí jiskřičky ve stávajícím vztahu. Vše je výhradně ve vašich rukách, protože energie, talentu i odhodlání máte na rozdávání. Buďte odvážné, milé Ryby, a bez obav se pusťte do práce. Potenciál máte vskutku obrovský.

Ilona Lea Kotková: vlastnimsmerem.cz 

Foto: iStock

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků