Děti

Testování pastelek pro děti: jak a podle čeho vybírat pastelky

V obchodech je jich tolik, že jeden pomalu neví, kterým dát přednost. Pastelky sice nezruinují rodinný rozpočet, ale proč často pořizovat nové?

Zdá se to být jednoduché – pastelky přece mají pěkně a dlouho malovat, nikdo netouží po zlomených tuhách, rovněž chcete, aby se snadno ořezávaly a jistě by bylo fajn vědět, že jsou zdravotně nezávadné. Odpovídá těmto představám realita? Celkem sedmnáct pastelkových sad různých tvarů si vzal na paškál spotřebitelský časopis dTest a podrobil je několika zkouškám, které si pro lepší porozumění rozdělíme na tři skupiny: laboratorní testy, praktické zkoušky a nežádoucí látky. 

V laboratoři i prakticky 

Laboratorní testy se zaměřily na odolnost proti lámání (zkoušel se zhruba dvojnásobný tlak, který jinak běžně na pastelku vyvíjí devítileté dítě), pádu ze stolu na podlahu a nežádoucímu pohybu (jak rychle, pomalu, či vůbec se pastelky skutálí z mírně nakloněné desky stolu). Praktické testování pak vzali do rukou dobrovolníci a to doslova. Dospělí lidé se na chvíli proměnili v děti a zkoušeli, jak se s pastelkami pracuje, jak jsou barvy syté a jasné, zda se při ořezávání nelámou… Zajímavé je, že jak laboratorní, tak praktické zkoušky se u různých pastelek poměrně dost lišily. Ovšem s celkovým pořadím nejvíce „zamávala“ chemie. 

V čem je problém 

„Protože jsme v minulosti našli u výrobků pro děti nežádoucí chemické látky, rozhodli jsme se jejich obsah testovat i v pastelkách. V obalech s obsahem plastu jsme hledali PVC, jehož použití není žádoucí z hlediska vlivu na životní prostředí, přímo v pastelkách jsme pak pátrali po čtyřech skupinách látek. Šlo o těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), ftaláty a primární aromatické aminy,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest. Tyto látky můžou negativně působit na zdraví, hlavně menší děti mají tendenci pastelky a tužky olizovat, a kdyby ne, jsou v kontaktu s pokožkou. Proto by pastelky neměly výše zmiňované složky vůbec obsahovat. 

Jak zní špatná zpráva? 

U třinácti ze sedmnácti testovaných výrobků se našly chemikálie v nezanedbatelném množství, a tak obdržely za tuto část hodnocení „kuli“, tedy nedostatečnou. Což výrazně zamíchalo s celkovým pořadím, protože vítězem testu se staly pastelky Bic Kids Evolution (Francie), přestože v praktických zkouškách byly průměrné. 

A ta dobrá zpráva vás možná překvapí: na druhém místě skončily pastelky Maped Colors Peps, vyrobené v Číně. Obsahovaly sice nežádoucí chemii, ale ve stopovém množství, a kdyby se hodnotila pouze tato část, stejně by získaly stříbrnou medaili. Navíc díky nejlepšímu poměru ceny a kvality si vysloužily označení výhodný nákup. 

Neděste se, ale

Vidíte, jde jen o pastelky a přitom najít ty opravdu nej není vůbec jednoduché – obsah zmiňovaných chemikálií nemáte podle čeho poznat. Abyste však zbytečně nepadali do mdlob, Hana Hoffmannová dodává. „I když nežádoucí látky nemají v pastelkách co dělat, neznamená to, že by bezprostředně ohrožovaly zdraví nebo život. Existuje ale riziko takzvaného koktejlového efektu, na které je třeba upozornit.“ Což prakticky znamená, že tu přijmete „špetku“ něčeho nezdravého třeba ze vzduchu, jindy díky stravě, dále kvůli čističům, jež používáte a tak bychom mohli v dalších výčtech ještě dlouho pokračovat. Kdyby se všechny „špetky“ sečetly, pak už by mohly mít na zdraví skutečně negativní dopad. A když jde o zdraví našich nejmenších, je třeba mít se obzvlášť na pozoru 


Co testovat přímo v obchodě 

Kulaté, šestihrany, trojhrany, hodně silné či naopak tenké… Pastelky mají různé tvary. Který bude pro vašeho potomka nejlepší? Ani na tuhle otázku nelze dát jednu správnou odpověď. Na nákup pastelek byste měli vzít také potomka, který si vyzkouší, jak se mu dobře či hůře drží. Obecně pak odborníci doporučují jako správný takzvaný špetkový úchop. Dobré držení je důležité, vadný úchop může vést k fyzickým i psychickým potížím. Vyloučit se pak nedá ani to, že potomek bude díky nesprávnému úchopu špatně rozeznávat tvary písmen i číslic, neodhadne linku a bude psát mimo ni a podobně. 


Připravila: Marcela 

Foto: 123rf


Diskuze: příspěvků