Právo

Vdovský důchod po manželovi

Sbírání kytiček

Úmrtí v rodině vždycky představuje velice náročnou životní situaci. Aby ji žena, jíž zemřel manžel, mohla lépe zvládnout, v tom jí do určité míry pomůže vdovský důchod.

Přestože porovnávat život člověka penězi nejde, každému je jasné, že ve dvou se to obrazně řečeno lépe táhne. Po všech stránkách, tedy i s ohledem na finanční zajištění. Až pomine největší bolest, je třeba přistoupit k praktickému řešení situace. A jedním z potřebných kroků je vyřešení otázky, zda má žena nárok na vdovský důchod po manželovi.


Co říká zákon

Podmínky přiznání vdovského důchodu jsou jasně dané. Obecně platí, že nárok na něj má vdova, pokud zemřelý pobíral starobní či invalidní důchod, nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu. Rovněž je dobré vědět, že vdovský důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od skonu manžela. Ale v některých případech i déle, ovšem za splnění určitých podmínek. Mezi ně mimo jiné patří péče o nezaopatřené dítě nebo potomka, který je závislý na pomoci další osoby (od II. stupně závislosti), dále péče o jejího rodiče či rodiče zesnulého partnera, který žije s vdovou ve společné domácnosti a rovněž vyžaduje pomoc druhých (jde o závislost od stupně II). Nárok na vdovský důchod ženě vzniká i tehdy, je-li ona sama invalidní ve III. stupni, nebo dosáhla věku minimálně o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Další užitečné informace získáte na místně příslušných správách sociálního zabezpečení.


Výše vdovského důchodu

Opět dovolte zobecnění – u vdovského důchodu je třeba rozlišovat základní a procentní výměru (například základní výměra pro letošní rok je 2400 Kč). A procentní výměra? Její výše se odvíjí od starobního, či invalidního důchodu III. stupně, který pobíral manžel. Pokud chcete vědět, o jak vysokou částku by ve vašem případě šlo, doporučujeme využít šikovnou kalkulačku.

Ale pozor. Pokud už samy pobíráte starobní či invalidní důchod, a současně vám vznikl nárok na důchod vdovský, nelze počítat s tím, že byste automaticky dostávaly oba dva důchody v plné výši. 


Připravte si doklady

Asi nikdo z nás nemá rád „papírování“, ale bez něj by to nešlo. Na místně příslušné správě sociálního zabezpečení (kontakty uvádí web České správy sociálního zabezpečení) s vámi úřednice sepíše žádost, k ní je však třeba přiložit váš občanský průkaz a dále řadu dokumentů, včetně oddacího či úmrtního listu.

Komerční prezentace
Foto: Thinkstock
25. 2. 2015

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků