Děti

Vyhrocená situace na PORGu

Sbírání kytiček

Neshody s Martinem Romanem vedly Václava Klause mladšího k rezignaci na funkci ředitele PORGu. Podle prohlášení, které v pátek 19. ledna rozeslal rodičům, jsou důvodem jeho odchodu rozdílné pohledy na směřování a úroveň školy, rozdílné názory na věci pedagogické i na hodnocení pedagogických pracovníků, náborových akcí a podobně.

Václav Klaus mladší odchází z vedení PORGu po 15 letech. Byl to on, kdo z původní malé soukromé školy vytvořil elitní gymnázium, které se postupně rozrostlo na 3 školy (2x Praha a Ostrava). Dnešní zájem studentů mnohanásobně převyšuje možnosti školy, k čemuž určitě přispívá kvalitní pedagogický sbor i výsledky, které škola dosahuje při celostátním srovnávání.


Školu dnes jako předseda správní rady výrazně ovlivňuje Dr. Martin Roman, do října 2013 působící ve státním podniku ČEZ. Školu podporoval především v době, kdy v energetické firmě ČEZ působil jako generální ředitel a především na jeho přání a z jeho sponzorských darů bylo vybudováno ové gymnázium PORG Ostrava. Na dalším směřování školy se ale rozchází s názorem Václava Klause.


V pondělí rodiče obdrželi další email, tentokrát s rezignací ředitele školy Nový Porg v Praze Krči, pana Martina Metelky. Právě jemu byla po Václavu Klausovi nabídnuta funkce ředitele PORGu. „Moje osoba a jméno jsou zárukou, že Nový PORG bude pokračovat jako doposud. Já sám ale žádné takové záruky nemám, a proto jsem dnes podal svou rezignaci na pozici ředitele Nového PORGu. Se současným stavem a se způsobem, jakým do něj byla škola zavlečena, se nemohu smířit. Pro nápravu vzniklé situace jsem udělal, co bylo v mých silách. Bez reálného výsledku.“, uvedl ve svém emailu.


Rezignace jak Václava Klause mladšího, tak i ředitele Nového PORGu rozpoutala nejistotu především u rodičů 860 žáků a u 140 pedagogů. Situace je vyhrocená.


V čem se názory na směřování školy dle Martina Romana a Václava Klause konkrétně liší, jsme se nikde zatím nedozvěděli. Podle Martina Romana je kořenem sporu fakt, že se Václav Klaus cítil jako majitel PORGu. Ten však uvedl, že vliv Martina Romana na dění ve škole byl v tak veliké míře neakceptovatelný. Martin Metelka jako důvod své rezignace uvedl, že nedostal potřebné kompetence.


U příležitosti otevření Nového Porgu v Ostravě v prosinci 2010 jsme vás o Novém Porgu již informovali.


Co jsme se tenkrát dozvěděli:


Základní škola Nový PORG

Nový PORG je česká základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Děti se s angličtinou seznamují postupně a přirozeně. Předmět anglický jazyk se vyučuje od první třídy a množství hodin se pozvolna zvyšuje tak, aby šestileté děti nebyly přetěžovány v období, kdy si ke vzdělávání teprve utvářejí vztah. S angličtinou se žáci setkávají také při hodinách hudební a výtvarné výchovy a ve školní družině. Jsou tak zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Studium mj. připravuje žáky ke složení mezinárodní zkoušky PET na konci pátého ročníku.

Velkou předností Nového PORGu jsou kvalitní učitelé, příjemná školní i třídní atmosféra a citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě by se podle jejich filosofie mělo do školy těšit. Základní škola je vstup do školního světa, děti se nemají nesmyslně přetěžovat.


Osmileté gymnázium

Navazující osmileté gymnázium se zaměřuje na jazyky. Učební plán kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „University of Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

Studenti se připravují ke zkoušce International Baccalaureate (IB Diploma). Její úspěšné složení jim otevírá dveře na zahraniční univerzity včetně těch nejprestižnějších. Studenti zároveň složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.


Co by mělo kvalitní gymnázium svým žákům nabídnout?

Podle našeho názoru by mělo jít o to nabídnout něco, co jinde studenti budou hledat jen obtížně. Tedy nejen kvalitní výuku pod vedením erudovaných pedagogů, kteří využívají efektivní metody učení. To je základ, k němuž musí škola, jež se chce stát prestižní, přidat hodnotu, pro niž se stane vyhledávanou a výjimečnou. Rodiče velmi oceňují maximální a okamžitou informovanost o dění ve škole, přehledné a srozumitelné hodnocení svých dětí, nabídku mimoškolních aktivit a možnost podílet se do určité míry na dění ve škole, např. formou rady rodičů atd. Studenti zase hledají výjimečnost v soudržném kolektivu, mimoškolních akcích, na nichž se mohou sami podílet, v otevřeném přístupu pedagogů, v podpoře individuálních zájmů a při rozvíjení určitého nadání, v netradičním způsobu výuky, příp. s využitím moderních technologií, z něhož mají pocit, že získané poznatky ve svém budoucím životě využijí. Významným faktorem při výběru školy je i její klima – příjemná atmosféra, otevřená komunikace mezi vedením školy, učiteli, žáky i rodiči, bezpečné prostředí s maximální eliminací nežádoucích projevů chování atd.


 

 

Připravila: Redakce
Foto: archiv
21. 1. 2013

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků