Zdraví

Cukrovka: zbytečná epidemie

Sbírání kytiček

Ještě poměrně do nedávna si lidé při zjištění diagnózy diabetes mysleli, že se jim dostalo rozsudku „doživotí“. Takovéto lidi totiž cukrovka doprovázela už po zbytek života a je jasné, že to bylo provázeno řadou nepříjemných chvilek a často i mnohým strádáním. Naštěstí je dnes možné s diabetem bojovat. Jak?

Úpravou životosprávy. Díky tomu je totiž možné normalizovat hladinu krevního cukru až na takovou úroveň, že u některých případů je dokonce možné přestat si píchat inzulín.

Co vlastně cukrovka (diabetes mellitus) je?

Je to onemocnění, při kterém není organismus schopný využít glukózu, která se pak hromadí v krvi, a to ve vysoké koncentraci. Celý tento problém je vlastně o jednom hormonu – inzulínu, který je produkovaný slinivkou břišní, resp. tvoří se v beta-buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky. Inzulin má za úkol přesunout glukózu z krve do buněk, čímž se tedy koncentrace glukózy v krvi snižuje.

Existují tři hlavní typy cukrovky:

Diabetes mellitus I. typ

Vyskytuje se přibližně u 5% nemocných. Lidé postižení tímto typem cukrovky bývají většinou hubení, jen velmi zřídka trpí nadváhou. Tento typ cukrovky bývá bohužel obvykle dědičnou zátěží, ale bývá rovněž často způsoben coby sekundární onemocnění, kdy se poškodí beta-buňky ve slinivce (nádorem, zánětem apod.). Tento typ cukrovky byl dlouho považovaný za nemoc především dětí a mladých lidí a díky tomuto byl také označován jako „juvenilní“ (mladistvý) diabetes. Bylo ovšem prokázáno, že tato forma se může objevit takřka v každém věku. V případě této formy diabetu chybí buňky produkující inzulín a z toho důvodu jsou lidé s tímto onemocněním plně závislí na jeho podání ve formě injekční.

 

Diabetes typu II.

Bývá často označovaný jako cukrovka dospělých a v České republice je jeho výskyt doslova epidemií. Toto onemocnění má podle statistik již něco kolem 500 tisíc pacientů! Nejčastěji se vyskytuje ve středním a vyšším věku a to především u lidí s nadváhou. Na rozdíl od typu I. je v krvi prokazatelně dostatečné množství inzulínu, nicméně buňky trpí sníženou citlivostí na inzulin a díky tomu je snížena schopnost vstřebání glukózy do buněk.

Třetím typem cukrovky je pak těhotenský diabetes

Ten se vyskytuje obvykle ve druhé polovině těhotenství a po porodu obvykle zmizí. Resp. zhruba u jedné třetiny žen brzo po porodu diabetes objeví znovu nebo nezmizí vůbec, u další třetiny žen se do dvaceti let po porodu objeví diabetes II. typu, u poslední třetiny se diabetes už naštěstí neobjeví vůbec. Je třeba zmínit, že se cukrovka v těhotenství nejčastěji objevuje u žen, které v těhotenství výrazně přibyly na váze.

Co tedy způsobuje diabetes druhého typu?

Podle četných vědeckých studií je velmi výrazným rizikovým faktorem tuk! Ať již přijímaný stravou, a nebo již přítomný v organismu. V oblastech světa typických pro nízký příjem tuků je nezvyklým jevem jak nadváha, tak i diabetes! Protože v naprosté většině případů nejde při vzniku cukrovky ani tak o produkci inzulínu ve slinivce, jako spíše o sníženou citlivost buněk na inzulin. A snížená citlivost buněk závisí na množství tuků ve stravě a nadváze pacienta.

Většina lidí je přesvědčena o tom, že hlavním viníkem vzniku cukrovky je cukr. Ve Spojených státech amerických Dr. Anderson uskutečnil zajímavý pokus, při kterém zkoumal vliv stravy na koncentraci glukózy v krvi. A podobně jako jiní vědci před ním dokázal Dr. Anderson vyvolat cukrovku u mladých a štíhlých mužů již po pouhých dvou týdnech tím, že jim podával stravu bohatou na tuk (tuky tvořily cca 65% stravy). Se stejnou skupinou provedl pak pokud druhý – dával jim stravu, která obsahovala pouhých 10% tuků a k tomu museli každý den sníst ještě 0,5 kg cukru. A výsledek byl více než šokující – ani po jedenácti týdnech takto podávané stravy se nezdařilo ani u jednoho z pokusných subjektů diabetes vyvolat!!!

V několika vědeckých centrech bylo opakovaně prokázáno, že pacienti s diabetem II. typu mohou normalizovat hladinu cukru v krvi často během několika týdnů tím, že přejdou na jednoduchý typ stravování s velmi nízkým obsahem tuku, vysokým obsahem vlákniny, pomocí doplňků stravy a také by neměly chybět vhodné fyzické aktivity.
 

Je jasné, že čím méně tuků přijmeme v potravě, tím méně se jich pak vyskytne v krvi a upřímně řečeno, nejdůležitějším bodem léčby je dieta. Vhodné doplňky stravy pak mohou napomoci s metabolismem tuků – například EMULIPS (eZDRAVE.cz) podporuje díky obsaženým přírodním emulgátorům vstřebávání tuků tím, že doslova rozbije velké kusy tuků na mnohem menší a díky tomu je jejich vstřebávání pro organismus mnohem snazší. To pomůže zahájit poměrně složitý proces, na jehož konci je odblokování inzulínu, který pak umožní přestup glukózy z krve do buněk.

Pokud nemocní diabetem II. typu sníží příjem tuků a napomohou k jeho vstřebávání vhodnými doplňky stravy (např. Emulipsu), mohou již po zhruba osmi týdnech dosáhnout normální hladiny glukózy v krvi a mnozí v konečném důsledku mohou přestat užívat léky (jak pilulky tak i injekce inzulínu – po dosažení normoglykémie, čili normální hladiny cukru v krvi).

Přirozená, na vlákninu bohatá strava taktéž hraje při stabilizaci glukózy velkou roli. Pokud jíte jídla, z nichž byla odstraněna vláknina (cukr, sušenky) dojde k rychlému zvýšení hladiny krevního cukru. Za normálních okolností na tento stav reaguje organismus vyloučením inzulínu. U lidí, kteří jedí takovouto stravu a pijí přeslazené a vysokoenergetické nápoje bez obsahu vlákniny, dochází v průběhu dne k velkému kolísání hladiny cukru v krvi! Potraviny a doplňky stravy s vlákninou mají oproti tomuto schopnost tyto výkyvy vyrovnávat a všeobecně přispívají ke stabilizaci využívání energie v organismu.

Tělesná aktivita má podobný efekt jako inzulín, protože podporuje a urychluje využití krevního cukru a mastných kyselin. K normalizaci hladiny krevního cukru mnohdy postačí dosáhnout ideální hmotnosti. Nízkotučná strava bohatá na vlákninu, vhodné doplňky stravy v podobě zejména Emulipsu a pravidelné cvičení Vám při tomto budou více než vhodnými pomocníky.

A co pacienti s prvním typem diabetu?

Bohužel tito lidé jsou nuceni píchat si inzulín po zbytek života, nebo alespoň do té doby, než se stanou transplantace slinivky běžnými. Každopádně ani těmto lidem rozhodně neuškodí vhodně volená strava s nízkým obsahem tuků a doplňky stravy podporující tukové hospodářství organismu (Emulips) už jen proto, že je tímto způsobem možné dosáhnout snížení dávek inzulínu injekčně. Hlavně tak lze stabilizovat hladinu glukózy v krvi a tím mimo jiné podstatně snížit rizika cévních komplikací.

Pakliže se v České republice nezastaví současný přímo epidemický nárůst diabetu, může v roce 2020 tímto onemocněním trpět přibližně každý desátý člověk!!! Jaké zdravotní, ekonomické a společenské problémy to vyvolá, si nedokážeme ani představit. A přitom je to docela zbytečné! Doporučení popsaná v tomto článku lze uplatnit i v rámci prevence onemocnění diabetem.

Proto nečekejte a začněte se jimi řídit už dnes – rozhodně tímto chybu neuděláte.

Více informací najdete na www.ezdrave.cz

Komerční prezentace
Foto: iStock
21. 1. 2015
 

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků