Zdraví

Narkóza: základní informace a postup před jejím podstoupením

Sbírání kytiček

Čeká vás lékařský výkon, kdy je zřejmé, že bez narkózy to nepůjde? A nejste zrovna zkušený pacient? Poradíme vám, co byste měli vědět předem.

O výkonech prováděných v anestézii, lidově označovaných jako narkóza, více prozradí MUDr. Ferdinand Polák.

Pohovor s operatérem

Před každým výkonem by s vámi měl hovořit lékař, který jej bude provádět. Vysvětlí, co doporučuje provést a proč, jaká jsou případná rizika a podobně. Přijde-li vám jeho vysvětlování hodné tlumočníka přes odborné lékařské termíny, požádejte ho, ať vše řekne znovu – srozumitelně. Nestyďte se ho na cokoliv zeptat; jediná hloupá otázka je ta, která nebyla položená. Kromě samotného průběhu operace se informujte i na obvyklou délku pobytu v nemocnici, výskyt bolestí po výkonu, délku pracovní neschopnosti a podobně.

Součástí vašeho rozhovoru bude i sepsání formuláře takzvaného informovaného souhlasu, v němž jsou uvedené základní informace o výkonu. Pokud je na to čas a vy máte pocit, že si potřebujete operatérovy informace promyslet, případně je konzultovat, požádejte ho o posečkání se sepsáním tohoto souhlasu. Měli byste také vědět, že až do zahájení výkonu máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Pohovor s anesteziologem

Dalším krokem je rozhovor s anesteziologem, ať už se bude zákrok provádět v celkové anestézii nebo lokální. Při celkové anestézie vás lékař „uspí“, přitom obvykle zavede do dýchacích cest rourku, která udržuje jejich průchodnost. Kdežto lokální neboli svodná anestézie má za úkol znecitlivit danou část těla (anestetikum se zavádí do páteřního kanálu) a pacient je většinou během výkonu vzhůru nebo lehce pospává. Ne vždy je možný výběr, přesto je dobré vědět, jaké řešení a proč se nabízí právě ve vašem případě. Rovněž o tomto pohovoru sepisuje anesteziolog informovaný souhlas.

Co byste ještě měli vědět

  • Výše uvedené informace vám vždy musí podat lékař, nikoli zdravotní sestra nebo třeba sanitář.
  • Riziko zdravotních komplikací se u anestézie nedá nikdy stoprocentně vyloučit, avšak lze ho minimalizovat. Mezi rizikové faktory například patří obezita a kouření; není-li operační výkon akutní, vyplatí se ho odložit a alespoň pár kilogramů zhubnout (přestat kouřit).
  • Jste-li hodně nervózní, doktor vám může na noc před operací předepsat léky na zklidnění.
  • Proč se nemůže předem jíst nebo pít? Především při celkové anestézii, kdy má pacient vyřazené obranné reflexy, hrozí nebezpečí zvracení a vdechnutí zvratků. U svodné anestézie je sice toto riziko výrazně nižší, ale protože nikdy není jisté, zda z nějakého důvodu nebude třeba pacienta nakonec uspat, musíte se pokynem „nejíst a nepít“ řídit ve všech případech.
  • Celková anestézie nastupuje rychle, kdežto svodná pomaleji a to zhruba do 20 minut, někdy i déle. Otázka probuzení, respektive odeznění anestézie je individuální.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: oddělení intenzivní péče ve VFN v Praze, MUDr. Ferdinand Polák
Zdroj fotografií: Pexels
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků