Společnost

Třetí listopadový týden pohledem Reflexivní astrologie

Jaké hlavní změny přináší z pohledu astrologických konstelací 3. listopadový týden?

Od 15. do 17. listopadu působí trigon mezi retrográdním Merkurem ve Štíru a Neptunem v Rybách, což je kombinace, která do myšlení vnáší větší intuitivnost a vede spíše k obratům do nitra. Současně se může pojit také s určitou chaotičností nebo odbíháním pozornosti, silnou stránkou je v tomto případě dobrý psychologický vhled. 

Víkend spojený s oslavami 30. výročí Sametové revoluce potom bude doprovázet emočně intenzivní, rodinně založená a často i sentimentální Luna v Raku v trigonu se Sluncem ve Štíru a v opozici s Plutem v Kozorohu, což jsou konstelace dávající emoční sílu i názorovou vyhraněnost – politické spory o výklady minulosti nemusejí být žádnou výjimkou. 

Během 19.11. přechází planeta Mars, v astrologii spojovaná s cílevědomostí, iniciativností, průbojností a sexualitou z diplomatických a rozvážných Vah do radikálnějšího Štíra, v němž setrvá až do konce roku. Do jednání tak zřejmě vstoupí více rozhodnosti, zacílení a také sklonu oddělovat zrno od plev. Mars ve Štíru dodává v pozitivním směru sílu vůle a záměru, stejně jako schopnost vyhmátnout podstatu věcí, v tom negativním se projevuje jízlivost, pomstychtivost, žárlivost a přílišná intenzita emocí

V okolí termínu 20.11. lze potom z astrologické perspektivy očekávat stagnaci v komunikaci, dopravě nebo technice – Merkur ve Štíru je stacionární a obrací se do přímého chodu. Váznout může běžná domluva i veškeré aktivity související se zprostředkováním informací nebo dopravní obsluhou. 

Po 22.11. přestupuje Slunce do ohnivého znamení Střelce a psychologicky pronikavé, ale spíše uzavřené a nedůvěřivé energie ve Štíru doplní o něco spontánnější a idealističtější atmosféra. Přiblíží se doba Adventu, která je i z astrologického pohledu doprovázena “čekáním na světlo” a větším příklonem k duchovnu – Střelcův šíp míří k nebi a tento archetyp je z astrologického pohledu spojován s hledáním smyslu, filosofickým zaměřením a překračováním všednodenních horizontů.

Každodenní astrologické rozbory můžete sledovat na facebookové stránce Reflexivní astrologie, kam také můžete napsat, pokud máte zájem o individuální osobní rozbor nebo konzulataci, můžete ji kontaktovat také na e-mailu astrologie.brno@gmail.com.

Vypracovala: Reflexivní astrologie astrologie.brno@gmail.com

Foto: iStock


Diskuze: příspěvků