Zdraví

Co vás čeká při léčbě neplodnosti

Rok od roku má stále více párů problém s početím. Tato skutečnost je přikládána nejen zhoršeným životním podmínkám a stresu, ale mimo jiné i odsouvání mateřství do pozdějšího věku. Za neplodnost lékaři považují stav, kdy se při pravidelném pohlavním styku nepodaří otěhotnět v průběhu 12 měsíců.

Co tedy pár čeká, pokud se rozhodne učinit další kroky

Pokud nechcete rok nečinně vyčkávat, je možné sledovat ovulaci (měření bazální teploty – zdarma, či využít ovulační testy ). U muže je vhodné provést spermiogram (některá pracoviště či kliniky jej v rámci různých akcí nabízejí i zdarma, obvykle však za úhradu ve výši cca 1.000 Kč). Určitý odhad plodnosti ženy je možné získat jednoduchým odběrem krve na stanovení AMH (nutno počítat s úhradou, kterou neproplácí pojišťovna, cca 1.000 Kč).

V období snažení se o početí lékaři doporučují užívání vitamínů. Pro ženy – vitamin E, kyselinu listovou, zinek, hořčík. Mužům se doporučuje především zinek, vitaminy B6, B12, E. Důležitý je samozřejmě také zdravý životní styl – vyvarování se kouření, dostatek ovoce, zeleniny a pohybu.

První krok – řešení s gynekologem

Pokud začnete mít pochybnosti, že můžete otěhotnět, obraťte se na svého gynekologa. Ten by měl začít situaci řešit. Podle svého zaměření může registrující gynekolog provést některé testy sám nebo pár přímo odeslat na pracoviště specializující se na léčbu neplodnosti. U žen, kterým je více než 35 let, je možné, ba vhodné, uvedený interval 1 roku zkrátit.

Druhý krok – vyhledání odborného pracoviště

Doporučujme zvolit takovou kliniku (odborné pracoviště), které vám doporučí dle zkušeností váš gynekolog, či máte dobré reference od svých známých. Ne všechna pracoviště jsou na stejné profesionální úrovni. Pokud nebudete mít po prvním setkání na klinice dobrý pocit, raději se obraťte jinam – jedná se o velmi intimní záležitosti a vy byste se zde měli cítit dobře a ošetřujícím lékařům plně důvěřovat. Rozhodujícím faktorem může být samozřejmě také cena.

Ošetřující lékař zde naváže na vyšetření provedená vaším gynekologem a naplánuje další postup. „U žen prokazujeme především ovulaci. Nejpřesnější metodou je opakované ultrazvukové vyšetření (folikulometrie), při kterém můžeme přímo sledovat růst folikulu a jeho prasknutí. Výsledky je třeba posuzovat v souvislosti s analýzou hormonálních hladin v krvi. Největší výpovědní hodnotu má stanovení tzv. bazálního hormonálního profilu. Při něm odebíráme krev na počátku cyklu, tedy ještě při menstruaci. Kultivační vyšetření slouží k potvrzení nebo vyloučení vážnější infekce v pochvě. 

Průchodnost vejcovodů prověřujeme opět ultrazvukovým vyšetřením, při kterém děložní dutinu a vejcovody naplníme kontrastní látkou. Nejpřesnější informaci o stavu vnitřních rodidel včetně průkazu eventuální endometriózy získáme při laparoskopii. Jde o výkon v celkové anestezii, při kterém břišní dutinu prohlížíme tenkou optikou zavedenou do břicha malým řezem v pupku. Podobným přístrojem můžeme prohlédnout po jeho zavedení pochvou a děložním čípkem i dutinu děložní. Toto vyšetření nazýváme hysteroskopie. Pomáhá odhalit především některé vývojové vady, myomy či deformity dělohy nebo poruchy děložní sliznice.“, říká MUDr. Jan Šulc, lékař z centra asistované reprodukce. Dle výsledků těchto vyšetření lékař stanoví způsob a formu léčby.

Kolik nás to bude stát?

Jde-li již opravdu o neplodnost, jak je výše definována, není třeba mít obavy
z finanční náročnosti vyšetření. Jde sice o celou řadu testů v ceně mnoha tisíc Kč, ale téměř vše je kryto ze zdravotního pojištění.

Plně hrazeny z pojištění jsou i případné operační zákroky jako hysterosokopie, laparoskopie. Reálná cena je u hysteroskopie několik tisíc Kč, u laparoskopie i hodně nad 10.000 Kč (vždy záleží na tom, zda jde jen o diagnostický výkon nebo již přímo o řešení patologického nálezu).

Při léčbě neplodnosti je dále třeba počítat s doplatky u některých léků. Léčba hormonálních poruch včetně léčby problémů s ovulací kapsu ani pojišťovnu příliš nezatíží. Pouze
u komplikovaných případů, kdy je třeba užít gonadotropní hormony, se cena léčby pohybuje v tisících Kč, podstatnou část kryje pojištění, spoluúčast je v řádu desetikorun, v případě použití té nejkomfortnější aplikační formy (předplněné pero, podobné, jako užívají lidé s cukrovkou k aplikaci inzulinu) bude vyšší.

Asistovaná reprodukce ve své jednodušší, leč rovněž velmi účinné podobě, tedy intrauterinní inseminace (IUI), je plně hrazena z pojištění. Limitace je 6 výkonů za 12 měsíců – více ale obvykle nemá smysl.

„Nejdražší léčebnou metodou, ale též metodou s nejvyšší úspěšností, je IVF program. Je třeba zde zdůraznit zásadní věc: zdaleka ne každý pár tuto léčbu bude potřebovat. Téměř polovině párů dokážeme pomoci výše uvedenými léčebnými postupy, které opravdu nepředstavují žádnou dramatickou finanční zátěž.“, uvádí MUDr. Jan Šulc.

I v případech, kdy je třeba zvažovat IVF program, podstatnou část ceny pokryje zdravotní pojištění. Aby šlo o kvalitní léčbu s vysokou šancí na úspěch, je třeba počítat s úhradou ze svého řádově do 10.000 Kč, budeme-li chtít to „nej nej“, doplatek může dosáhnout i 30.000 Kč.

Samostatnou kapitolou je andrologická péče (péče o mužské reprodukční a sexuální orgány). Jen málo lékařů má uzavřenou v této oblasti smlouvu s pojišťovnami. Proto je bohužel většinou třeba počítat s úhradou ze svého. Jde o sta až tisíce v rámci vyšetřování, u případného operačního zákroku, například mikrochirurgického odběru spermií z varlat či nadvarlat, se cena obvykle vyšplhá na několik desítek tisíc Kč.

Jak zvolit pracoviště s ohledem na finanční stránku?

Největší rozdíl bývá mezi pracovišti soukromými a státními. Zdravotní pojišťovny, mají-li s nimi pracoviště uzavřenou smlouvu, platí všem stejně. Až na výjimky ale platí, že vyšší je spoluúčast v centrech privátních. V nich je ale také obvykle lepší přístup k léčenému páru, více času na návštěvu, vyšší komfort ošetření.

I mezi jednotlivými státními, stejně jako mezi soukromými, pracovišti ale také mohou být rozdíly. „Rozhodně doporučuji hledat na stránkách konkrétního pracoviště ceník výkonů, které nehradí pojišťovna a prověřit si, zda má zvolené pracoviště smlouvu se zdravotní pojišťovnou ženy.“, podotýká MUDr. Šulc.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: www.stopneplodnosti.cz, www.next-fertilityprague.cz/vysetrovaci-postupy
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků