Gastro

Jak správně vybrat kuřecí maso: všímejte si etikety

V kuchyni se často používá, protože jeho úprava netrvá dlouho. Jenže – jak poznat kvalitní maso?

Způsob chovu a zpracování

Výrobní proces se kontroluje, od přípravy krmných směsí přes vylíhnutí kuřat a jejich výkrm na farmě, až po konečné zpracování na finální produkty v provozovnách. Chovatelé, přepravci i zpracovatelé kuřat dodržují legislativní požadavky na chov drůbeže a ochranu zvířat proti týrání. Ty zahrnují mimo jiné maximální hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Chovatelé dnes musí zajistit mnoho dalších parametrů k dosažení welfare chovaných zvířat. Welfare znamená pohodový chov.

Jak se u nás chladí

Přestože legislativa EU povoluje různé způsoby, v České republice se používá výhradně chlazení vzduchem, případně chlazení vzduchem s mírným mlžením. Přitom jsou kuřata vychlazená na požadovanou teplotu maximálně 4 °C. Chlazení vzduchem, případně v kombinaci s mírným mlžením, znamená nižší nebo žádný obsah zbytkové vody v kuřatech a kuřecích dílech.

Zdravotní bezpečnost

Víte, že produkce a zpracování drůbeže v České republice je pod stálým veterinárním dozorem? Pro chovatele všech druhů jatečních zvířat platí povinnost 24 hodin před dodávkou na jatka zasílat jejich informace o zdravotním stavu. Úřední veterinární lékař musí být přítomen na schválených jatkách během celé doby.

A co růstové hormony či antibiotika?

Také se obáváte, zda maso neobsahuje růstové hormony nebo antibiotika? Používání růstových hormonů u kuřat je legislativně zakázáno a aplikace antibiotik se povoluje pouze z léčebných důvodů. Při užití antibiotik se následně musí dodržet ochranné lhůty, během nichž jsou zbytky antibiotik odbourány a vyloučeny z organismu. V tomto období kuřata nesmí na porážku.

Distribuce pod lupou

Při manipulaci a uchovávání kuřecího masa se klade důraz na vysoký standard hygieny, zejména dodržování stanovené teploty a zachování správné hygienické praxe. Ve všech částech kuřecího masa musí být dosaženo teploty nepřekračující +4 °C a u kuřecích drobů do +3 °C.

Údaje na etiketě

V prodejně si maso prohlédněte a současně si všímejte údajů na etiketě. Zde se uvádí název výrobku, výrobce a jeho adresa, dále třída jakosti (A nebo B), stav, ve kterém je kuřecí maso dodáváno na trh (zda jde o drůbež čerstvou, nebo zmrazenou). U čerstvého kuřecího naleznete datum použitelnosti a u zmrazeného kuřecího datum minimální trvanlivosti a datum zmrazení. Dále pak také podmínky uchovávání masa a země původu. Povinně se označuje členský stát EU nebo třetí země, kde byla drůbež chována a poražena.

Kromě označení země původu je kuřecí maso na obalu či etiketě opatřeno identifikační značkou (oválné označení zdravotní nezávadnosti baleného kuřecího masa). Značka uvádí kód státu a registrační číslo výrobce. 

Podle předpisů EU je uvádění způsobu chovu v případě kuřecího nepovinné. Je tedy na výrobci, zda způsob chovu uvede, či nikoliv.

Připravila: Věra Hájková

Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Zdroj informací: Akademie kvality
Zdroj fotografií: Pixabay

Diskuze: příspěvků