Děti

Vyberte dětem ten správný kroužek

Snad nic na světě dětem neuteče tak rychle jako prázdniny. Než se nadějí, budou si chystat školní tašku a my, rodiče budeme řešit tradiční úkol. Přizpůsobit se rozvrhu hodin a zorganizovat dětem všechny mimoškolní aktivity.

Nad výběrem zájmových kroužků bychom se měli pořádně zamyslet. Jak, podle čeho a kde vybrat pro děti ty nejlepší? A kolik by jich náš školák vlastně měl mít?

Vybrat dítěti správnou zájmovou činnost není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejde totiž jenom o to zaplnit nějakým způsobem volný čas po návratu ze školy. Aktivita by ho měla opravdu bavit a hlavně rozvíjet jeho dovednosti a talent. Zároveň by dítě mělo být pod dohledem kvalitního a zkušeného vedoucího.

Pro děti je velmi důležité, když mohou trávit čas nějakou smysluplnou činností, která je baví. V kroužcích se navíc setkávají se svými vrstevníky, navazují nové kontakty a rozvíjí svůj společenský život. Čas strávený v kroužku by měl být navíc vyvážen ještě dalšími aktivitami, které rodina podniká společně.

Kdy a jak začít?

Nejrůznější kroužky a zájmové činnosti jsou dnes běžné již v mateřských školách, kde se děti mohou věnovat výuce angličtiny, hudbě, tanci nebo třeba kreslení či výrobě keramiky. S některými aktivitami se dá totiž začít již od malička. Populární jsou například kurzy plavání pro miminka od tří měsíců. Nejčastěji ale děti se zájmovými činnostmi začínají v době nástupu do školy, tedy kolem 6. roku života. V potaz bychom měli brát především schopnosti dítěte.

Kolik kroužků děti stihnou?

Odpověď na tuto otázku je velmi individuální. Záleží na povaze a založení každého dítěte. Některé potřebuje svoji přemíru energie vybíjet každodenně nějakým sportem, klidnější školáci budou spokojení v jednom uměleckém a jednom sportovním kroužku týdně. Nesmíme zapomínat na to, že děti i přes veškeré zájmy a záliby potřebují nějaký čas samy pro sebe, na hraní a „nicnedělání“. Kroužek se totiž stává povinností a od těch si naše ratolesti také přeci potřebují někdy odpočinout. Jinak hrozí, že budou přesycené, nic je nebude bavit stoprocentně a budou unavené.

Přání versus vlohy

Děti mají nejrůznější přání a představy o tom, jak by chtěly trávit volný čas. A určitě bychom je měli mít při výběru na zřeteli. Dítě je třeba brát jako samostatnou osobnost s vlastními zájmy, jež nesmíme zaměňovat za své ambice a představy. Jen těžko můžeme doufat, že bude z našeho potomka slavný hokejista, když je to introvert, který miluje stavebnice a kreslení. Zájem dětí by se měl navíc podporovat i přes chybějící talent. Pokud chodí polovina holčiček ze třídy do tanečního kroužku a my víme, že naše princezna není zrovna pohybově nadaná, dopřejme jí splnění jejího přání. Časem sama přijde na to, že tanec pro ni nebude to pravé ořechové, ale je to lepší než striktní zákaz. Navíc leccos se dá dohnat i houževnatostí a pracovitostí.

Je z čeho vybírat

Co se týká nabídky, dnešní možnosti jsou nepřeberné. Kroužky nejčastěji zajišťují školy a Domy dětí a mládeže, které spadají pod příslušné městské úřady. Své zájmy mohou děti samozřejmě rozvíjet i v nejrůznějších neziskových organizacích, např. ve skautských či turistických oddílech, jazykových kurzech, v přírodovědeckých stanicích, zoologických zahradách či sdruženích chovatelů apod. Umělecky a hudebně nadané děti je vhodné zapsat do nejrůznějších uměleckých škol nebo kroužků, kde mohou své nadání dále rozvíjet. Protože je všeobecně známo, že dnešní děti mají daleko méně pohybu než dříve, je vhodné zkombinovat nějaký sport s jinak zaměřeným programem.

Co by vás mělo zajímat?

Zkušenosti vedoucích či lektorů, solidnost a reference – to jsou nejdůležitější kritéria, kterými bychom se při výběru kroužku měli řídit. Některá zařízení často organizují například dny otevřených dveří nebo nabízejí bezplatné zkušební hodiny. Vyplatí se takové možnosti využít a dítě sem vzít. Snadno pak zjistíte, zda se prostředí, lektor a prostředí kroužku bude dítěti líbit. Vy pak získáte reálnou představu o tom, kde a jak bude dítě trávit svůj volný čas.

V potaz musíme brát i organizační záležitosti. Důležitým bodem je například vzdálenost kroužku od školy či bydliště. Dopředu promyslete, jakým způsobem bude zajištěn přesun dítěte tam a zpět. Jedním z výběrových kritérií bývá samozřejmě i cena. Nejlevnější jsou kroužky, které organizuje přímo škola, tady se příspěvky pohybují většinou v řádech stokorun. Podobně je tomu i u aktivit zajišťovaných Domy dětí a mládeže. V případě hudebních či jazykových škol, sportovních oddílů a dalších soukromých zařízení je třeba připravit se na to, že náklady mohou být podstatně vyšší.

Jak vytrvat aneb motivace je důležitá

Může se stát, že i přes naši snahu a pečlivý výběr zájmové aktivity dítě záhy přijde s tím, že už do kroužku chodit nechce. Každý začátek je těžký a mnohdy dítě po prvním nadšení pochopí, že nic není zadarmo a tomu, aby se něco naučilo, musí něco obětovat. Děti rozhodně není dobré do něčeho nutit, ale můžeme ho zkusit motivovat. Pokud dítě přece jen nechce ve vybrané aktivitě pokračovat, je dobré ukončit alespoň načatý půlrok a pak vše s dítětem ještě konzultovat. Bavte se s dětmi o čase tráveném mimo domov. Jedině tak zjistíte, zda syn nebo dcera v kroužku nějak netrpí – může se stát obětí šikany, nebo být terčem posměchu, protože se mu v činnosti zrovna příliš nedaří.

Kde hledat?

Nejjednodušší je pozeptat se na možnosti kroužků v rámci školy, kam dítě chodí, případně si zjistit na městském úřadě, zda v místě bydliště funguje nějaký Dům dětí a mládeže či Základní umělecká škola. Potřebné informace dnes nabízí i internet.

Připravila: Věra Hájková

Zdroj informací: www.bricks4kidz.com/blog/helping-your-child-explore-their-own-interests/,
Zdroj fotografií: Josef Soušek

Diskuze: příspěvků