Kariéra

Co byste měli vědět, než začnete prodávat kosmetiku 2. díl

Minule jsme se zabývali povinnostmi každého, kdo na českém trhu prodává kosmetické přípravky. Ať už je to výrobce (i pokud vyrábí v malém množství doma), dovozce nebo distributor.

Dnes se s Bohuslavou Kováčikovou z CPSR – EU Experts s.r.o. podrobněji podíváme na potřebnou dokumentaci k výrobkům. První část článku si můžete přečíst zde

Jak je to s jedním druhem výrobku ( mastička, krém) a různými variantami. Např. různá parfemace, různý obsah bylinek atd. 

Povinnost dokumentace i notifikace se vztahuje na každý jednotlivý výrobek. Platí rovnice: jedna etiketa = jeden výrobek. U nás však bereme ohled na možné varianty jednoho výrobku a podle míry odlišnosti ve složení jednotlivých výrobků ve skupině cenu upravujeme směrem dolů tak, aby to nebylo pro malovýrobce likvidační. 

Pokud někdo prodává výrobek, který má zapsán někdo jiný. Co je potřeba? 

To je složitější otázka a vztahuje se na ni mnoho podotázek. Pokud jde o dovážený výrobek, je povinen ho notifikovat každý dovozce, který ho bude prodávat pod svým jménem nebo značkou na trhu EU. 

V případě, že budu chtít na trh uvést výrobek, který budu prodávat pod jménem či značkou jiné odpovědné osoby sídlící na území EU, budu pouze distributorem, tedy výrobek znovu nenotifikuji do CPNP, ale pouze se k němu připojím jako distributor. 

Směrodatné je vždy to, kdo je odpovědnou osobou za daný výrobek. Klidně mohou být na trhu 4 stejné výrobky, které se budou lišit jen odpovědnou osobou. Pak ale musí být všechny 4 výrobky zapsány pod danou odpovědnou osobou v CPNP. 

Jaký je postup, pokud si chce někdo u vás nechat atestovat výrobek? Jaké kroky musí podniknout a co musí dodat? 

Většinu zákazníků na prvním místě zajímá cena a termín. Abych jim mohla co nejdříve připravit cenový návrh, je dobré, když mi zákazník pošle hned prvním emailem konkrétní poptávku, kde uvede seznam výrobků a jejich složení (stačí kvalitativní – např. seznam ingredients z etikety) a jaké služby si přeje nacenit (např. zpracování kompletní informační dokumentace k přípravku včetně posouzení bezpečnosti, posouzení bezpečnosti, registrace odpovědné osoby a notifikace výrobků do systému CPNP, konzultace etikety/letáku/webu z pohledu nařízení o tvrzeních, laboratorní mikrobiologické testy, dermální testy,…). Po odsouhlasení ceny a termínu (6-8 týdnů) uzavřeme společně Smlouvu o dílu a Dohodu o vzájemné mlčenlivosti a pustíme se do práce. 

Nezbytné podklady a informace pro zpracování dokumentace a registraci ve stručnosti jsou: 

název výrobku, etiketu v CZ (nebo alespoň návrh etikety a originál dodatečně) + originál etiketu výrobce 

složení výrobku v %, trvanlivost, použití (cílová skupina, místo a četnost aplikace a množství výrobku na jednu aplikaci v g/ml) 

bezpečnostní listy a specifikace ke všem surovinám, které jsou ve výrobku použity a u parfémů a esenciálních olejů je potřeba vyžádat také seznam alergenů a jejich obsah v surovině (žádejte u výrobce/dodavatele suroviny) 

organoleptické vlastnosti (barva, vůně, vzhled), fyzikálně-chemické vlastnosti (jsou-li nějaké stanoveny) 

informace o odpovědné osobě (firma, adresa, email, tel) + kontaktní osoba pro registraci 

popis obalového materiálu a prohlášení o vhodnosti obalového materiálu pro styk s daným typem KP/potravinami (žádejte u výrobce/dodavatele obalu) 

Jakékoli bližší informace ráda poskytnu po telefonu či na facebooku a samozřejmě ráda poradím, bude-li to v mé moci.

Připravila: Katka
Foto: Pixabay, archiv


Diskuze: příspěvků